دانلود کتاب درآمدی نوین بر سازمان های بین المللی (بین الدولی - غیردولتی)

  • از: سید محمدرضا موسوی فرد
  • ۱ رای
  • برای دانلود قانونی کتاب درآمدی نوین بر سازمان های بین المللی (بین الدولی - غیردولتی) و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب درآمدی نوین بر سازمان های بین المللی (بین الدولی - غیردولتی) و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب درآمدی نوین بر سازمان های بین المللی (بین الدولی - غیردولتی)

زندگی امروزه در هزاره سوم میلادی با پیچیدگی‌های بسیار فراوانی روبرو می‌باشد که نوع بشر امروزی را نسبت به گذشته با مشکلات عدیده‌ای روبرو ساخته است با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی و تحقق دهکده جهانی و به نوعی می‌توان گفت: زندگی به فراتر از مرزهای جغرافیایی و سیاسی کشورها رفته و تحقق زندگی بین‌المللی با توجه به مراودات و وابستگی متقابل اجتناب ناپذیر می‌نماید و این مسئله باعث نزدیکی بیش از پیش دولت ملت‌ها و اقوام به هم شده است.

در اثر حاضر سعی شده است که خلاصه‌ای از دو کتاب نقش سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی در اقدامات بشردوستانه و حقوق سازمان‌های بین‌المللی اثر نگارنده به صورت کاملاً اختصار بحث و بررسی و تجمیع شود و مباحثی که از سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی و بین‌الدولی که جا افتاده شده بعنوان مطالب و الحاقات و اضافات بدان اضافه شود و تفاوت اساسی اثر فوق با دیگر آثار ذکر شده را می‌توان در یک نکته اساسی خلاصه کرد؛ آن هم روش تخصصی بررسی این نوع سازمان در سطح نظام بین‌المللی است که با نگاهی کاملاً جدید (میان رشته‌ای) با مساعدت گرفتن از مطالعات حوزه بین‌الملل اعم از روابط بین‌الملل و حقوق بین‌الملل و مطالعات سیاسی است که بصورت تلفیقی در اثر حاضر بحث می‌شود. این در حالیست که در دواثر فوق‌الذکر صرفاً مطالعات تخصصی محدود به یک رشته خاص مورد توجه بوده است.

 ۱۵۸ صفحه، ۴۶۱ کیلوبایت، زبان فارسی، EPUB، 
شابک: 978-600-6141-37-4 

چاپ ۱۳۹۴: ۸۵۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۳۵۰۰ ت - 1.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

مقدمه
پیشگفتار
فصل اول: تاریخچه و مبانی نظری سازمان‌های بین‌المللی بین‌الدولی
مقدمه فصل
تاریخچه‌ی سازمان‌های بین‌المللی بین‌الدولی
تعریف سازمان‌های بین‌المللی
عناصر تشکیل‌دهنده‌ی سازمان‌های بین‌المللی
شخصیت حقوقی سازمان‌های بین‌المللی
تقسیم‌بندی سازمان‌های بین‌المللی
اعضای سازمان‌های بین‌المللی
نحوه‌ی پذیرش اعضای جدید
صلاحیت سازمان‌های بین‌المللی
منابع نظم داخلی سازمان‌های بین‌المللی
ویژگی‌های سازمان‌های بین‌المللی
مزایا و مصونیت‌های سازمان‌های بین‌المللی
انواع مصونیت‌های سازمان‌های بین‌المللی
مصونیت قضایی
مصونیت اموال و اماکن سازمان‌های بین‌المللی و هیأت‌های دیپلماتیک
مصونیت بایگانی اسناد و آزادی ارتباطات
مصونیت از تعرض
پناهندگی
انواع مزایای سازمان‌های بین‌المللی
بودجه‌ی سازمان‌های بین‌المللی
1. مشارکت ارادی دولت‌ها
2. مشارکت الزامی دولت‌ها
فصل دوم: مبانی نظری تشکیل سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی و مبانی تاسیس آن از منظر حقوق بین الملل
مقدمه فصل
جهانی شدن
همگرایی منطقه ای مبنای ضروری تشکیل
نظریه کارکردگرایی مبنای نظری تشکیل
تاسیس از منظرنظریه نوکارکردگرایی
مبنای تشکیل از منظرنهادگرایی لیبرال
مفروضات نهادگرایی لیبرال در این حوزه
تغییرات نگرشی
پیشبرد کثرت‌گرایی بین‌المللی
ایجاد ابزارهای جدید تأثیرگذاری
ظهور کنشگران جدید و خودمختار
سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی
نتیجه تشکیل سازمان های بین‌المللی غیردولتی "جامعه‌ی مدنی بین‌المللی"
تعریف سازمان‌های بین‌المللی غیر دولتی
ایجاد سازمان‌های غیردولتی براساس حقوق داخلی یک دولت
-‌ انجام فعالیت مؤثر بیش از یک کشور
علل رشد فزاینده‌ی سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی در نظام بین‌الملل
محدودیت‌های سازمان‌های غیردولتی در سطح نظام بین‌الملل
شخصیت حقوقی سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی از دید دکترین
شخصیت حقوقی سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی در اسناد حقوقی بین‌المللی
انواع تقسیم‌بندی سازمان‌های بین‌المللی غیر دولتی
فصل سوم: درآمدی نوین و مختصر برچند سازمان بین‌المللی بین‌الدولی و غیر دولتی (مطالعات میان رشته ای حقوق بین‌الملل و علوم سیاسی وروابط بین الملل)
مقدمه فصل
شورای حقوق بشر جایگزین کمسیون حقوق بشر
دلایل شکست کمیسیون حقوق بشر
شورای حقوق بشر
سازمان خوارو بار کشاورزی ملل متحد (فائو)
سازمان بین‌المللی مهاجرت
سازمان بین‌المللی کار
سازمان شانگهای
سازمان تجارت جهانی جایگزین گات
سازمان هواپیمایی کشورهای بین‌المللی (ایکائو)
کنفرانس توسعه و تجارت ملل متحد (آنکتاد)
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ
اصول و وظایف اساسنامه (فدراسیون)
منابع و مآخذ

راهنمای دانلود کتاب درآمدی نوین بر سازمان های بین المللی (بین الدولی - غیردولتی)

برای دانلود کتاب درآمدی نوین بر سازمان های بین المللی (بین الدولی - غیردولتی) و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  درآمدی نوین بر سازمان های بین المللی (بین الدولی - غیردولتی)