دانلود کتاب دستور زبان آلمانی Sicher B2.2


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب دستور زبان آلمانی Sicher B2.2 و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب دستور زبان آلمانی Sicher B2.2

کتاب دستور زبان آلمانی Sicher B2.2 تالیف محمودرضا ولی خانی، حاوی توضیحات دستوری درس به درس کتاب SICHER مقطع B2.1 همراه با مثال‌های متعدد و ترجمه مثال است که باعث می‌شود یادگیری سریع‌تر، بهتر، دقیق‌تر و لذت بخش‌تری داشته باشید.

این دستور زبان از 6 فصل به ترتیب فصول کتاب SICHER مقطع B2.2 تشکیل شده است و مباحث دستوری کتاب B2.2 را به خوبی پوشش می‌دهد. توضیحات دستوری به صورت کاملا شفاف و قابل فهم به زبان فارسی ارائه شده است، طوری که زبان آموز از لحاظ دستور زبان از کلاس درس بی‌نیاز می‌شود.

کتاب «دستور زبان آلمانی SICHER B2.2» در کنار «واژه‌نامه آلمانی فارسی SICHER B2.2» در یادگیری با کتاب آموزشی SICHER به عنوان مکمل نقش اساسی را ایفا می‌کند تا زبان‌آموز بتواند به خوبی از عهدۀ آزمون گوته مقطع B2 برآید.

در انتهای کتاب فهرستی از افعال با حرف اضافه ثابت و همچنین افعال بی‌قاعده قرار داده شده است.

 ۱۱۳ صفحه، ۲ مگابایت، زبان فارسی، PDF، 
شابک: 978-600-97321-1-1 

چاپ ۱۳۹۷: ۳۵۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۲۵۰۰۰ ت - 7.99€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

فصل 7
1. اسم با حرف اضافه ثابت [Nomen mit Präposition]
2. نقل قول غیر مستقیم [Indirekte Rede]
3. جملات موصولی با wer, wen, wem [Relativsätze]
4. حرف ربط دو قسمتی je … desto …“ [Konjunktion]
فصل 8
1. نقل قول غیر مستقیم با فعل مدال sollen [subjektive Bedeutung von sollen]
2. واژه سازی: ساخت اسم از فعل [Wortbildung]
3. جملات شرطی با wenn، falls و sofern
3.1. نومینال کردن جملات شرطی
4. جملات اعترافی با حرف ربط obwohl و trotzdem و قید dennoch
4.1 جملات اعترافی با حروف ربط selbst wenn یا auch wenn
4.2 نومینال کردن جملات اعترافی
فصل 9
1. بیان نتیجه با حروف ربط استنتاجی so dass یا sodass
2. بیان نتیجه با قیود folglich و infolgedessen
3. نومینال کردن جملات استنتاجی
4. ترکیبات ثابت فعل و اسمی [Funktionsverbgefüge]
3. واژه سازی: منفی کردن صفات با پسوند و پیشوند
فصل 10
1. جمله مجهول [Passiv]
1.1. جایگزینه‌ای جملات مجهول [Passivalternativen]
1.1.1. جایگزینی جمله مجهول با sein + zu + Infinitiv
1.1.2. جایگزینی جمله مجهول با sich lassen
1.1.3. جایگزینی جمله مجهول با صفت با پسوند bar
1.1.4. جایگزینی جمله مجهول با صفتی با پسوند lich
2. جملات مجهول بدون نهاد [Subjektlose Passivsätze]
فصل 11
1. ضمایر نامعین [Indefinitpronomen]
1. 1. دسته اول: ein/ kein/ wech-
1. 2. دسته دوم: man/einer
1.3. دسته سوم: jemand/niemand
1.4. دسته چهارم: etwas/nichts
2. جمله پیرو با dadurch dass
2.1. نومینال کردن جملات پیرو با حرف اضافه durch
2.2. جمله پیرو با indem
2.2.1. نومینال کردن جملات پیرو با durch
3. جملات پیرو با ohne dass و ohne zu
3. 2. نومینال کردن جملات با حرف اضافه ohne
4. جملات پیرو با anstatt dass و anstatt zu
4. 2. نومینال کردن جملات با حرف اضافه statt
فصل 12
1. پارتیسیپ 1 [Partizip I] در قالب صفت
1. 1. بسط پارتیسیپ 1 [Erweiterung von Partizip I]
1.2. پارتیسیپ 2 در قالب صفت
1.2.1. بسط پارتیسیپ 2 [Erweiterung von Partizip II]
2. جملات متضاد با حرف ربط während [Adversativsätze]
3. جملات متضاد با قید dagegen
4. پارتیسیپ 1 و 2 در قالب اسم
5. میانوند [s] در ساخت اسامی مرکب [Fugenelement s]

راهنمای دانلود کتاب دستور زبان آلمانی Sicher B2.2

برای دانلود کتاب دستور زبان آلمانی Sicher B2.2 و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  دستور زبان آلمانی Sicher B2.2
مونا رزم آرا
۱۳۹۸/۱۱/۴
ترجیح میدم کتاب هایی مثل این چاپی باشه، ولی به هر حال مفید
Omid Hassani
۱۳۹۸/۱۰/۳۰
برای آزمون ب تساوی کتاب خوبی است
غزاله علوی
۱۳۹۸/۸/۲۸
بسیار کتاب خوبی بود
مشاهد همه دیدگاه‌ها (۳)