دانلود کتاب دقایق الطریق


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب دقایق الطریق و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب دقایق الطریق

کتاب دقایق‌ الطریق نوشتۀ احمد رومی از مشایخ سلسله‌ی مولویه در قرن هشتم هجری است که به اهتمام محسن کیانی (میرا) تصحیح شده و توضیحاتی بدان افزوده شده است.

کتاب دقایق الطریق حاوی دو بخش است، بخشی از آن شامل مطالب عرفانی، نکات دینی و فرهنگ اسلامی و بخش دیگری هم مربوط است به برنامه‌های عملی و نظامات خانقاهی و کیفیت سیر و سلوک مریدان، همچنین شرایط شیوخی و سرپرستی خانقاه و دیگر مراسم که در تعلیم و تزکیه سالکان معمول بوده است. در این کتاب شماری از آیات قرآن و نیز تعدادی از احادیث نبوی در متن فصل‌ها به استشهاد آمده که مجموع آن‌ها به 118 حدیث بالغ می‌گردد. افزون بر آن، داستان‌هایی از رفتار و اعمال عده‌ای از صوفیان و جز آنان، نقل و از آن‌ها نتیجه‌گیری شده است.

در بخشی از کتاب دقایق الطریق می‌خوانیم:

دل چو عالم نیست بر گفت زبان
اعتباری نیست این معنی بدان
نیست در وی آگهی او جاهل است
هرکه گرد او نگردد مقبل است
مرد عاقل راست جاهل راهزن
گرد جاهل عاقلا هرگز متن

 ۳۳۷ صفحه، ۲ مگابایت، زبان فارسی، PDF، 
شابک: 978-964-6176-56-9 

چاپ ۱۳۷۸: ۱۷۵۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۲۴۵۰۰ ت - 7.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

فهرست تفصیلی متن
مقدمه
متن کتاب
تعلیقات
فهرست آیات و کلمات قرآنی
فهرست احادیث و عبارات عربی
واژه‌نامه
فهرست نام‌ها
فهرست جای‌ها
نام کتاب‌ها
فهرست مآخذ و منابع
فهرست‌های گوناگون

راهنمای دانلود کتاب دقایق الطریق

برای دانلود کتاب دقایق الطریق و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  دقایق الطریق