دانلود کتاب دیدگاه‌های اجتهادی و فقهی شهید ثانی در قواعد و اصول فقهی

  • از: حسن حیدری
  • ناشر: انتشارات قانون یار
  • ۰ رای
  • برای دانلود قانونی کتاب دیدگاه‌های اجتهادی و فقهی شهید ثانی در قواعد و اصول فقهی و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب دیدگاه‌های اجتهادی و فقهی شهید ثانی در قواعد و اصول فقهی و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب دیدگاه‌های اجتهادی و فقهی شهید ثانی در قواعد و اصول فقهی

کتاب دیدگاه‌های اجتهادی و فقهی شهید ثانی در قواعد و اصول فقهی به قلم حسن حیدری، زندگی عالم بزرگ، زین‌الدین شهید ثانی را از تولد تا شهادت مورد مطالعه قرار می‌دهد.

بدون شک شهید ثانی از جمله درخشنده‌ترین ستاره‌های آسمان علم و عمل، و از اصیل‌ترین درخت‌های باغ ایمان و تقوا محسوب می‌شود. او یکی از مفاخر فقهای نامدار شیعه و یکی از استوانه‌های فقهی و اجتهادی در طول دوره‌های فقه اسلامی است که از نظر آثار و برکات وجودی، کمتر کسی را می‌توان مانند او یافت.

این شهید بزرگوار ماه شوال سال 911 هجری در در خاندانی بزرگ از منظر ایمان و اصالت متولد شد. نیاکان او از پدر تا جد پنجم، و همچنین فرزندانش، همگی در گروه دانشمندان معروف و عالی مقام شیعه قرار داشتند. او در قرن دهم هجری زندگی پرباری داشت و با تلاش بسیار، فقه آل محمد (ص) را به سراسر جهان بسط داد.

در بخشی از کتاب دیدگاه‌های اجتهادی و فقهی شهید ثانی در قواعد و اصول فقهی می‌خوانیم:

در قاعده تسبیب قصد و عدم قصد، عمد و خطا در ضمان داشتن مال غیر اثری ندارند اما احراز انتساب خسارت به فعل مسبب، بی‌تردید لازم است. از این رو هرگاه حیوان متعلق به شخصی بر حیوان دیگری یا مال او هجوم آورد و خسارت وارد سازد، صاحب حیوان ضامن نیست مگر این که درحفظ آن تقصیر و کوتاهی کرده باشد درنتیجه در صورت عدم تقصیر در خصوص تسبیب، انتساب خسارت به مسبب احراز نمی‌گردد.

از نظر وی اتلاف و غصب موجب ضمان هستند و ضمان در اتلاف قوی تر از ضمان داشتن در مورد غصب است زیرا اتلاف به تنهایی موجب اشتغال ذمه به ضمان است اما غصب به تنهایی موجب ضمان نیست بلکه زمانی مشغول الذمه به ضمان می‌شود که مغصوب تلف شود. اتلاف به دو قسم است گاهی به مباشرت است و گاهی به سبب. در اتلاف بالتسبیب درباره سبب و مباشر بحث می‌شود.

هر یک از مباشر و سبب موجب برای ضمانِ مستقل هستند بدون این که دیگری اعتبار شود پس هر یک از سبب و مباشر که به تنهایی و مستقلا موجب اتلاف شدند، ضمان مستند به اوست اما اگرسبب و مباشر باهم جمع شوند یا این که دو سبب با هم جمع شوند حکم به ضمان هر یک متفاوت است که در زیر مستقلا بدان پرداخته می‌شود.

از نظر وی هرگاه سبب و مباشر جمع شوند، مباشر مقدم است زیرا مباشر قوی تر و نزدیک‌تر است و تلف حقیقتا مستند به مباشر است در بیشتر موارد مباشر بر سبب مقدم است اما گاهی استثنائا سبب بر مباشر مقدم می‌شود و آن در صورتی است که مباشر از سبب ضعیف‌تر باشد مانند اینکه شخصی مانع سکونت کسی در خانه خودش شود و شخص منع کننده مانع سکونت مالک شود و یا اینکه نگذارد صاحب حیوان، چهار پای خود را که رها و آزاد است، ببندد بدون این که حیوان را تصرف کرده باشد، آن شخص غاصبِ خانه و چهار پا محسوب نمی‌شود زیرا ید و تصرف و تسلط بر مال که جزیی از مفهوم و ماهیت غصب است، تحقق نیافته، غاصب نبودن، مستلزم ضامن نبودن آن شخص نیست.

 ۳۰۶ صفحه، ۹۵۲ کیلوبایت، زبان فارسی، EPUB، 
شابک: 978-622-229100-6 

چاپ ۱۳۹۸: ۶۸۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۱۰۰۰۰ ت - 3.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

مداقه در زندگی شهید ثانی از تولد تا شهادت
فصل اول: بررسی جایگاه علمی شیخ زین ‌الدین ‌بن نورالدین (شهید ثانی)
فصل دوم: بررسی اصول اجتهادی شهید ثانی
بخش اول: اصول فقه از منظر شهید ثانی
فصل سوم: بررسی و شناخت نوآوری‌های شهید ثانی در علم اصول فقه و دیدگاه شهید ثانی در رابطه با دانش رجالی
بخش اول: بررسی اندیشه رجالی شهید ثانی
بخش دوم: بررسی و مداقه در نوآوری شهید ثانی در زمینه علم رجال
فصل چهارم: مداقه در مبانی و اصول تطبیقی شهید ثانی
بخش اول: توضیح مبانی تطبیقی شهید ثانی
فصل پنجم: اصول تطبیقی شهید ثانی در قواعد غصب، ما یضمن بصحیحه... . و استیمان
بخش اول: بررسی و مداقه در قاعده غصب
بخش دوم: بررسی قاعده «کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده ولا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده»
بخش سوم: قاعده استیمان
فصل ششم: تحلیل مبانی تطبیقی شهید ثانی در قواعد اتلاف، تسبیب و غرور
بخش اول: قاعده اتلاف
بخش دوم: قاعده تسبیب
بخش سوم: قاعده غرور «المغرور یرجع الی من غره»
فصل هفتم: دیدگاه تطبیقی شهید ثانی در قاعده العقود تابعۀ القصود و...
بخش اول: قاعده العقود تابعۀ للقصود
بخش دوم: قاعده «تغییر پذیری احکام اولیه به تاثیر زمان و مکان»
فصل هشتم: تحلیل تطبیقی شهید ثانی در قواعد الحاکم ولی الممتنع،
قاعده تسلیط، قاعد ید و قواعد خاصه مرتبط
بخش اول: قاعده الحاکم ولی الممتنع
بخش دوم: تحلیلی تطبیقی بر قاعده تسلط «الناس مسلطون علی اموالهم»
بخش سوم: قاعده ید
بخش چهارم: قاعده احترام مال
فصل نهم: دیدگاه‌های تطبیقی شهید ثانی در اصل صحت و اصاله اللزوم، قاعده غرر و لاضرر
بخش اول: اصل صحت
بخش دوم: قاعده اصالۀ اللزوم
بخش سوم: تعذر وفا به مدلول عقد
بخش چهارم: قاعده المومنون عند شروطهم
بخش پنجم: قاعده غرر
بخش ششم: قاعده ربا
بخش هفتم: قاعده لاضرر
فصل دهم: نوآوری‌های شهید ثانی در قواعد فقهی
بخش اول: بررسی اصول و مبانی فقهی
بخش دوم: جمع بندی مبانی تطبیقی شهید ثانی
بخش سوم: مهمترین مبانی فقهی شهید در فقه معاملات در زمینه مستندات قرآنی
منابع و مآخذ

راهنمای دانلود کتاب دیدگاه‌های اجتهادی و فقهی شهید ثانی در قواعد و اصول فقهی

برای دانلود کتاب دیدگاه‌های اجتهادی و فقهی شهید ثانی در قواعد و اصول فقهی و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  دیدگاه‌های اجتهادی و فقهی شهید ثانی در قواعد و اصول فقهی