دانلود کتاب راهنمای جامع چارچوب معماری تیپ مستقل پیاده تکاور


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب راهنمای جامع چارچوب معماری تیپ مستقل پیاده تکاور و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب راهنمای جامع چارچوب معماری تیپ مستقل پیاده تکاور

بهرام اکبری، حسین آبنیکی و عارف بالی در کتاب راهنمای جامع چارچوب معماری تیپ مستقل پیاده تکاور چارچوب‌های معماری سازمانی را با سه رویکرد حوزه کاربرد، اطلاعات تفصیلی در خصوص ویژگی‌ها و خصوصیات مفهومی و کاربردی مقایسه و تحلیل کرده‌اند.

در معماری سازمانی کلیه کارها و فناوری‌های پشتیبان آن به ‌صورت هرمی و در کسب‌وکار، سیستم‌های کاربردی و زیرساخت‌ها مدون می‌شود. این رویکرد بسیار فراتر از روش‌شناسی ایجاد سیستم‌های اطلاعاتی عمل کرده و دامنه آن کل منابع اطلاعاتی و فرآیندهای کسب‌وکار سازمان را دربر می‌گیرد. معماری سازمانی دارای سابقه‌ای طولانی در تاریخ نیست و با توجه به مشکلاتی که سازمان‌ها در استفاده از روش‌های قدیمی برخوردند توسعه نرم‌افزار، رشد سازمان‌ها و نیاز به استفاده بهینه از فن‌آوری اطلاعات به وجود آمد.

در بخشی از کتاب راهنمای جامع چارچوب معماری تیپ مستقل پیاده تکاور می‌خوانیم:

پس از پایان دوران جنگ سرد و کاهش اعتبارات نظامی، از حضور ایالات متحده، در پایگاه‌های خارج از آن کشور کاسته شده، ولی متحدین بر آن شدند تا به‌صورت گروهی در مناطقی که منافع آن‌ها ایجاب می‌کرد، حضور یابند. نیروهای هر کشور با فناوری و سیستم‌های مخابراتی خاص خود وارد منطقه شدند و هنگام عملیات مشترک، عدم هماهنگی و سازگاری سیستم‌های مخابراتی آن‌ها، امر فرماندهی یکپارچه را با مشکل جدی مواجه می‌ساخت. به‌ویژه‌اینکه معمولاً نیروهای واکنش سریع با همان ساختار خود وارد منطقه عملیاتی می‌شدند. این مشکل به‌تدریج متحدین را بر آن داشت تا به سمت سیستم‌های فرماندهی و کنترل واحد و یکپارچه حرکت کنند.

با به‌کارگیری C4I یک نیروی کوچک نظامی، بسیار مؤثرتر از نیروهای متعارف و قراردادی عمل خواهد کرد. هنگامی که سیستم‌های C4I از یکپارچگی لازم برخوردار باشند، تبادل اطلاعات بین آن‌ها به‌خوبی صورت می‌پذیرد که این امر کمک می‌کند تا در خصوص عوامل سرعت، انسجام، وحدت و هماهنگی نسبت به دشمن برتری حاصل شود که نتیجه آن فائق آمدن بر دشمن است.

 ۴۹۴ صفحه، ۲۴ مگابایت، زبان فارسی، PDF، 
شابک: 978-600-725619-0 

چاپ ۱۳۹۹: ۹۵۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۱۰۰۰۰ ت - 3.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

بخش اول: مرور ادبیات تخصصی چارچوب معماری DoDAF
فصل اول: آشنایی با مفاهیم و چارچوب‌های مطرح معماری سازمانی
1. 1. مقدمه
1. 2. مقایسه مدل‌های معماری از حیث حوزه کاربرد
1. 2. 1. چارچوب‌ها و مدل‌های مرجع معماری سازمانی عمومی (همه منظوره)
1. 2. 2. چارچوب‌های معماری سازمانی ملی (دولتی)
1. 2. 3. چارچوب‌های معماری سازمانی نظامی
1. 2. 4. چارچوب‌های معماری سازمانی مختص صنایع
1. 3. مرور و مقایسه تفصیلی برخی مدل‌های پرکاربرد معماری سازمانی
1. 3. 1. چارچوب معماری زکمن
1. 3. 2. چارچوب معماری فدرال
1. 3. 3. چارچوب معماریC4ISR/DoDAF
1. 3. 4. چارچوب معماری TOGAF
1. 3. 5. چارچوب Gartner
1. 3. 6. چارچوب معماری View 1+4
1. 3. 7. چارچوب معماری RM-ODP
1. 4. مقایسه تطبیقی برخی مدل‌های پرکاربرد معماری سازمانی
1. 4. 1. مقایسه مدل‌ها از طریق شاخص‌های ارزیابی
1. 4. 2. مقایسه مدل‌ها با استفاده از روش تجزیه‌ و تحلیل مقایسه‌ای
1. 4. 2. 1. اهداف چارچوب‌های متفاوت معماری
1. 4. 2. 2. ورودی‌های چارچوب‌های متفاوت معماری
1. 4. 2. 3. خروجی‌های چارچوب‌های متفاوت معماری
1. 4. 2. 4. تجزیه‌ و تحلیل مقایسه‌ای برخی چارچوب‌های معماری سازمانی
1. 4. 2. 5. تحلیل اطلاعات مندرج در جدول
1. 4. 3. مقایسه سه چارچوب زکمن، وزارت دفاع و فدرال
1. 5. متدولوژی‌های معماری سازمانی
1. 5. 1. متدولوژی مربوط به چارچوب معماری DoDAF
1. 5. 2. متدولوژی برنامه‌ریزی معماری سازمانی
1. 5. 3. متدولوژی راهنمای کاربردی برای معماری سازمانی فدرال
1. 5. 4. متدولوژی ADM چارچوب معماری سازمانی TOGAF
1. 5. 5. متدولوژی Levis
فصل دوم: سیستم‌های فرماندهی و کنترل (C4ISR) چارچوب مبنای DoDAF
2. 1. مقدمه
2. 2. جایگاه C4I در نیروهای نظامی پیشرفته
2. 2. 1. برخی مفاهیم C4I
2. 2. 2. نقش C4I در بهبود نیروهای نظامی
2. 2. 3. سازمان‌های نظامی آینده و C4I
2. 2. 3. 1. برنامه‌ریزی سریع برای واکنش‌های سریع
2. 2. 3. 2. معضلات بهره‌گیری از نظام فرماندهی و کنترل در درگیری‌های منطقه‌ای
2. 2. 3. 3. آسیب‌پذیری زیرساخت‌های ملی از ناحیه تهاجم اطلاعاتی
2. 2. 4. تأثیرات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر C4I
2. 2. 4. 1. رایانه‌ها
2. 2. 4. 2. فناوری ارتباطات
2. 2. 4. 3. حسگرها (حساسه‌ها)
2. 2. 4. 4. تسلیحات
2. 2. 5. چالش‌های طراحی و پیاده‌سازی سامانه C4I
2. 3. اصل توانمندی تعامل بین سیستم‌ها
2. 3. 1. اصل تعامل بین سیستم‌ها
2. 3. 2. اهمیت اصل تعامل
2. 3. 3. مشکلات در طراحی اصل تعامل
2. 3. 3. 1. انتخاب بین نیازهای جاری و آینده
2. 3. 3. 2. بهره‌گیری از کلیه‌ی فناوری‌های موجود و مورد نیاز نیرو
2. 3. 3. 3. طراحی و تولید اجزای C4 توسط شرکت‌های متعدد
2. 3. 3. 4. سرمایه‌گذاری‌های گذشته
2. 3. 3. 5. روند تغییرات در فناوری‌ها
2. 3. 3. 6. تمایل سازندگان فناوری‌ها
2. 3. 3. 7. استاندارد تجهیزات غیرنظامی
2. 3. 3. 8. محصولات برتر
2. 3. 3. 9. مشکل یکپارچه‌سازی در سامانه
2. 3. 3. 10. ایجاد هم‌زمانی بین اجزای مستقل
2. 3. 4. اجزای تشکیل‌دهنده اصل تعامل
2. 3. 4. 1. معماری
2. 3. 4. 2. واسط‌ها، لایه‌ها و میان‌افزارها
2. 3. 4. 3. استانداردها
2. 3. 4. 4. تعامل بین داده‌ها
2. 3. 4. 5. طراحی و اجرای معماری سامانه
2. 4. اصل فرآیندهای اداری و فرهنگ سازمانی
2. 4. 1. چالش‌های احتمالی
2. 4. 1. 1. وضعیت عدم اطمینان
2. 4. 1. 2. چالشی سازمانی
2. 4. 1. 3. چالش‌های زمان و اعتبارات
2. 4. 1. 4. چالش فرماندهی نیروهای مرکب
2. 4. 2. روش اجرای اصلی فرآیند اداری و فرهنگ سازمانی
2. 4. 3. بهره‌گیری از فناوری‌های غیرنظامی
2. 4. 3. 1. مرحله آزمون و بهره‌برداری
2. 4. 3. 2. انعطاف‌پذیری در برنامه
2. 4. 4. منابع انسانی متخصص
2. 4. 5. تغییر در دیدگاه‌ها، رزمایش‌ها و آزمایش‌ها
فصل سوم: آشنایی با چارچوب معماریDODAF «نسخه 1. 5»
3. 1. مقدمه
3. 2. تاریخچه
3. 3. ویژگی‌ها
3. 4. دیدگاه‌ها
3. 4. 1. دیدگاه معماری عملیاتی
3. 4. 2. دیدگاه معماری سیستمی
3. 4. 3. دیدگاه معماری فنی یا تکنیکی
3. 5. نقش دیدگاه‌های معماری
3. 5. 1. نقش دیدگاه معماری عملیاتی
3. 5. 2. نقش دیدگاه معماری سیستمی
3. 5. 3. نقش دیدگاه معماری فنی
3. 5. 4. پیوندهای میان دیدگاه‌های معماری
3. 6. اجزاء چارچوب معماری DoDAF
3. 6. 1. دستورالعمل‌های معماری
3. 6. 1. 1. راهنماهای چارچوب
3. 6. 1. 2. اصول راهنما
3. 6. 1. 3. قوانین سازگاری با چارچوب
3. 6. 2. محصولات
3. 7. رهنمودهای فراگیر، مدل‌های مرجع و متدولوژی‌ها
3. 7. 1. دستورالعمل‌ها
3. 7. 2. راهنمای سازگاری با چارچوب
3. 7. 3. منابع مرجع عمومی
3. 7. 3. 1. مدل DM2 (Meta Model)
3. 7. 3. 2. مدل مبنایی داده معماری CADM
3. 7. 3. 3. سیستم واژه‌نامه دفاعی (DDDS)
3. 7. 3. 4. سطوح تعامل‌پذیری سیستم‌های اطلاعاتی (LISI)
3. 7. 3. 5. فهرست وظایف مشترک عمومی (UJTL)
3. 7. 3. 6. معماری عملیاتی مشترک (JOA)
3. 7. 3. 7. مدل مرجع فنی
3. 7. 3. 8. محیط عملیاتی مشترک زیرساخت اطلاعات دفاعی
3. 7. 3. 9. محیط داده به اشتراک گذاشته ‌شده
3. 7. 3. 10. معماری فنی مشترک
3. 8. فرآیند توصیف معماری
3. 9. روش‌های ایجاد محصولات
3. 9. 1. رویکرد ساخت‌یافته
3. 9. 2. رویکرد شیء‌گرا
الف) معماری فیزیکی
ب) معماری منطقی
3. 10. گام‌های اصلی معماری DoDAF
فصل چهارم: آشنایی با چارچوب معماریDoDAF «نسخه 2. 0. 2»
4. 1 مقدمه
4. 2. محصولات
4. 3. محصولات مربوط به دیدگاه کلی AV
4. 4. محصولات مربوط به دیدگاه عملیاتی OV
4. 5. محصولات مربوط به دیدگاه سیستم‌ها SV
4. 6. محصولات مربوط به دیدگاه قابلیت CV
4. 7. محصولات مربوط به دیدگاه دیتا و اطلاعات DIV
4. 8. محصولات مربوط به دیدگاه پروژه‌ها PV
4. 9. محصولات مربوط به دیدگاه خدمات SvcV
4. 10. محصولات مربوط به دیدگاه استانداردها StdV
فصل پنجم: آشنایی با نرم افزارهای کاربردی معماری DoDAF
5. 1. مقدمه
5. 2. تاریخچۀ UML
5. 3. UML چیست؟
5. 4. ویژگی‌های UML
5. 5. نمودارهای UML
5. 5. 1. نمودار کلاس (Class Diagram)
5. 5. 2. نمودار اشیاء (Object Diagram)
5. 5. 3. نمودار موردکاربرد (Use case Diagram)
5. 5. 4. نمودارهای تعامل (Interaction Diagram)
5. 5. 5. نمودارحالت (Statechart Diagram)
5. 5. 6. نمودار فعالیت (Activity Diagram)
5. 5. 7. نمودار اجزاء (Component Diagram)
5. 6. SysML
5. 7. UPDM
5. 8. نرم‌افزارهای دارای قابلیت پیاده‌سازی DoDAF
5. 8. 1. Sparx Enterprise Architecture
5. 8. 2. IBM Rational System Architect
5. 8. 3. Modelio SysML Architect
5. 8. 4. MagicDraw UML
5. 8. 5. Artisan Studio
5. 8. 6. Vitech Core
بخش دوم: معماری موجود تیپ مستقل پیاده تکاور مبتنی بر چارچوب DoDAF V2. 0. 2
مقدمه
فصل هفتم: مأموریت و نمودار سازمانی
فصل هشتم: محصولات دیدگاه کلی AV
فصل نهم: محصولات دیدگاه عملیاتی OV
فصل دهم: محصولات دیدگاه سیستمی SV
فصل یازدهم: محصولات دیدگاه فنی TV
فصل دوازدهم: محصولات دیدگاه توانایی CV
فصل سیزدهم: محصولات دیدگاه خدمات SVCV
فصل چهاردهم: محصولات دیدگاه پروژه PV
فصل پانزدهم: محصولات دیدگاه داده و اطلاعات DVI

راهنمای دانلود کتاب راهنمای جامع چارچوب معماری تیپ مستقل پیاده تکاور

برای دانلود کتاب راهنمای جامع چارچوب معماری تیپ مستقل پیاده تکاور و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  راهنمای جامع چارچوب معماری تیپ مستقل پیاده تکاور