دانلود کتاب سیناپژوهی: بررسی رساله روانشناسی شفا از منظر زبان شناسی

  • از: الهه دفتری نژاد
  • ناشر: انتشارات راین
  • ۱ رای
  • برای دانلود قانونی کتاب سیناپژوهی: بررسی رساله روانشناسی شفا از منظر زبان شناسی و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.


افزودن به کتابخانه

برای دانلود قانونی کتاب سیناپژوهی: بررسی رساله روانشناسی شفا از منظر زبان شناسی و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب سیناپژوهی: بررسی رساله روانشناسی شفا از منظر زبان شناسی

کتاب سیناپژوهی: بررسی رساله روانشناسی شفا از منظر زبان شناسی نوشته الهه دفتری‌نژاد، به نقد و تفسیر کتاب شفا اثر ابن سینا و مسائل لغوی آن از دیدگاه زبان شناسی می‌پردازد.

هر چند زبان ابزار بسیار قدرتمندی برای انتقال معانی است، اما معنی صرفاً به عالم زبان متعلق نیست، بلکه بیشتر مسئله‌ای مرتبط با انسان است. از همین رو یک زبان‌شناس به همان میزان حق دارد که معنی‌شناس را بخشی از حوزه زبان بداند که برای مثال یک ریاضی‌دان آن را بخشی از ریاضی و یا یک فیلسوف آن را بخشی از فلسفه و یا یک معمار آن را بخشی از معماری و ... . بنابراین زبان، فقط ابزار انتقال معنا نیست و ابزارهای انتقال معانی بسیار گوناگون‌اند.

این نوع نگاه به معنی، تا حدودی به نگاه نشانه‌شناختی نسبت به معنی شباهت دارد، با این حال باید گفت: «معنی» پیش از آنکه در دام این عنوان‌ها و دسته‌بندی‌های پرزرق و برق اسیر شود به عالم انسان و ساختار ذهنی او بستگی دارد.

نشانه‌شناسی و یا هر دانش دیگری، با مجموعه متن‌های تشکیل شده از واژه‌ها و معانی ساخته شده توسط فکر انسان، آیا قادر است اصالت معنی و چیستی آن را بیان کند؟ آیا این خود نوعی دور و تسلسل باطل در مطالعه معنی نیست؟

منظور از آنچه که گفته شد این است که هرگز نباید فراموش کرد که مطالعه زبان‌شناسانۀ معنی در واقع تنها چیزهایی در مورد معنی را ارائه می‌کند، تا بلکه از این طریق بتواند به معنی و مطالعه آن عینیت ببخشد و آن را با عدد و رقم و در قالب صورت‌های پذیرفته توضیح دهد.

این کتاب دارای سه فصل است. در فصل اول روندهای ادراک صورت و معنی همراه با شرحی که در رساله روانشناسی شفا آمده است مطرح و در مورد آن توضیحاتی ارائه می‌شود.

در فصل دوم تلاش شده که مبانی نظری گفته شده در فصل اول، با بعضی از اصول نظری رویکردهای معاصر به طور پراکنده مقایسه شود. این هم‌سنجی و تطبیق نسبی صرفاً به آن هدف انجام شده است که درک بهتری از نتایج مطرح شده در رساله روانشناسی شفا ارائه شود.

در فصل سوم سعی شده که اصول نظری و الگوهای به دست آمده از کتاب روانشناسی شفا جهت تحلیل متن زبان استفاده شود. به این منظور در این فصل 39 برچسب معنایی ابداع شده و بعد برای تحلیل، سه متن نمونه از ادبیات فارسی به کار رفته است.

در بخشی از کتاب سیناپژوهی می‌خوانیم:

خیال دومین قوۀ ادراک درونی است. در میان قوای ادراک درونی، خیال، دارای نقش مرکزی است. چنان‌که ذکر شد، ابن‌سینا در شرح کارکرد قوۀ خیال می‌گوید: "صورت‌هایی که حس مشترک از حواس پنج‌گانه پذیرفته حفظ می‌کند؛ بعد از پنهان شدن و غیبت و زوال محسوسات باز آن صور، در این نیرو محفوظ است". آشکار است که دریافت‌های حسی هرگز در اندام‌های حسی حفظ و نگهداری نمی‌شود، بلکه ذخیره‌سازی آن نیازمند ورود به سطح متفاوتی است که در اینجا، این سطح متفاوت خیال نامیده شده است. ابن‌سینا در مقایسۀ کارکرد حواس ظاهری نسبت به کارکرد قوۀ خیال می‌گوید: "در آب تأمل کنید که در آن قوه قبول نقش و ترسیم است و قبول شکل می‌کند اما نمی‌تواند صور ترسیمی در خویش را حفظ کند"؛ یعنی، حواس مانند آب عمل کرده و در زمان حضور مصداق‌ها قبول صورت می‌کنند، لیکن مراکز حسی، صورت‌ها را در خود ذخیره نمی‌کنند.

در رویکرد سینایی، آن بخش از ذهن انسان که نگاه‌دارندۀ پوشه‌های مربوط به ویژگی‌های صوری مصداق‌هاست (تصویر، صدا، بو، طعم، سختی، زبری، دما، ...) «خیال» نامیده شده است. خیال در این معنی تقریباً مشابه یک فرهنگ تصویری عمل می‌کند، با این تفاوت که فرهنگ تصویری فقط شامل ویژگی‌های تصویری اشیاء خارجی است و در مقابل، خیال بخشی از فرهنگ ذهنی انسان است؛ فرهنگی که نه تنها شامل ویژگی‌های تصویری اشیاء خارجی است، بلکه همچنین شامل تمامی ویژگی‌های صوری اشیاء خارجی یا مصداق‌ها (یعنی تصویر، صدا، بو، طعم، ...) و نیز تمامی ویژگی‌های صوری اشیاء داخلی یا صور ذهنی است. اشیاء خارجی یا صورت ذهنی الزاماً دارای مصداق در جهان خارج نبوده و قطعاً این صور ذهنی در میان اشخاص مختلف می‌تواند متفاوت باشد. این ویژگی‌ها موضوع بسیار مهمی در نقش‌آفرینی خیال به عنوان سومین سطح ادراک است.

 ۱۲۰ صفحه، ۱ مگابایت، زبان فارسی، EPUB، 
شابک: 978-600-973219-7 

چاپ ۱۳۹۹: ۱۸۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: رایگان
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
افزودن به کتابخانه

فهرست مطالب

سپاس‌گزاری
مقدمه
فصل اول: شناخت‌شناسی شفا و نظریۀ تجرید
روانشناسی شفا
روند ادراک صورت و معنی در روانشناسی شفا
حس مشترک، سطح پردازش همزمان
خیال، خزانۀ صورت
تفاوت درک صورت و درک معنی
ادراک اولیه (مصداقی) و ادراک ثانویه (ذهنی)
حافظه، خزانۀ معنی
عقل و درک معانی کلی
پیوند صورت و معنی
اتحاد در قوای ادراک صورت و معنی
مراتب تجرید در درک صورت و معنی
فصل دوم: شناخت‌شناسی شفا و زبان‌شناسی معاصر
تفاوت‌های بنیادین
نشانه در زبان‌شناسی سوسوری و ادراک در رویکرد سینایی
فرضیۀ تصور ذهنی و فرآیندهای ادراکی
شناخت‌شناسی سینایی و زبان‌شناسی شناختی
فصل سوم: نظریۀ تجرید و تحلیل معنایی متن
برچسب‌های معنایی در نظریۀ تجرید
تحلیل معنایی متن زبان فارسی بر مبنای نظریۀ تجرید
کتاب‌نامه
واژه‌نامۀ فارسی
واژه‌نامۀ انگلیسی

راهنمای دانلود کتاب سیناپژوهی: بررسی رساله روانشناسی شفا از منظر زبان شناسی

برای دانلود کتاب سیناپژوهی: بررسی رساله روانشناسی شفا از منظر زبان شناسی و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  سیناپژوهی: بررسی رساله روانشناسی شفا از منظر زبان شناسی