دانلود کتاب شیخ الرئیس ابوعلی سینا، برهان شفا

  • از: ابوعلی سینا، مهدی قوام صفری
  • ۲۶۵ رای
  • برای دانلود قانونی کتاب شیخ الرئیس ابوعلی سینا، برهان شفا و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.


افزودن به کتابخانه

برای دانلود قانونی کتاب شیخ الرئیس ابوعلی سینا، برهان شفا و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب شیخ الرئیس ابوعلی سینا، برهان شفا

ابو علی حسین بن عبد الله بن سینا، پزشک، طبیعی‌دان، ریاضی‌دان، و فیلسوف گران‌قدر عالم اسلام است.

کتاب برهان شفای ابن سینا از قوانین صوری استدلال که ضامن درستی و صحت استدلال هستند بحث می کند؛ اما بحث از برهان بحث از صرف قوانین صوری استدلال بدون توجه به واقعیت و نحوه وجود واقعیت نیست. هیچ قانون صوری ای نمی تواند بدون اینکه با واقعیت در ارتباط باشد، کارا و کارآمد باشد. برهان شفا با بحث از قوانین صوری استدلال از درهم تنیدگی قوای ادراکی آدمی حکایت می کند و به مسائل گوناگون بسیاری که دارای ماهیتی معرفت شناختی هستند و حتی از فلسفه علم حکایت دارند، می پردازد. این کتاب، منبع سرشار مباحثی است که پس از گذشت قرن ها اکنون کاملاً تازه اند و دارای این قابلیت اند که در مسائل جدید معرفت شناختی مشارکتی مؤثر داشته باشند.

شیوه مترجم، استاد قوام صفری بر این است که پس از ترجمه دقیق آن به تفسیر فقراتی پرداخته است که خالی از ابهام نیستند یا می توانند دارای نقش برجسته ای در مباحث معرفت شناختی معاصر باشند. مترجم درصدد آن بوده است که بتواند با ارائه ترجمه دقیق آن و تفسیرهای پرباری که نوشته است، دانشجویان و پژوهشگران را در مقابل متنی قرار دهد که می تواند پاسخگوی بسیاری از مباحث معرفت شناختی جدید باشد

 ۸۰۸ صفحه، ۶۹۶ کیلوبایت، زبان فارسی، EPUB، 
چاپ ۱۳۷۳، قیمت الکترونیکی: رایگان
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
افزودن به کتابخانه

فهرست مطالب

دیباچه‌ی مترجم‌
1. شفاء
2. برهان شفاء
3. درباره‌ی این متن و ترجمه‌ی فارسی
مقاله‌ی اوّل دوازده فصل است‌
اشاره
فصل اوّل در دلالت بر هدف از این فن‌
فصل دوّم در مرتبه‌ی کتاب برهان‌
فصل سوّم در این‌که هر تعلیم و تعلّم ذهنی مسبوق به یک علم است
فصل چهارم در شمارش مبادی قیاس‌ها به نحو عام‌
فصل پنجم در مطالب و امور مربوط به آن‌ها و در این فصل اصناف مبادی علوم و اصناف حدود وسط ذکر می‌شود
فصل ششم در چگونگی کسب مجهولات از معلومات
فصل هفتم در مطلق برهان و در دو قسم آن: برهان «لم» و برهان «انّ» که دلیل نامیده می‌شود
فصل هشتم در این‌که علم یقینی نسبت به آنچه دارای سبب است از طریق سبب آن حاصل می‌شود، و مراعات نسبت‌های حدود برهان از این امر
فصل نهم در کیفیت شناسایی آنچه که محمول آن نسبت به موضوع آن علت ندارد، و در استقراء و آنچه ایجاب می‌کند، و در تجربه و آنچه ایجاب می‌کند
فصل دهم در بیان چگونگی علیت یک مفهوم خاص در انتاج حمل مفهوم عام بر مفهوم اخص، و تبیین فرق بین اجناس و مواد، و فرق بین صور و فصول‌
فصل یازدهم در اعتبار مقدمات برهان از جهت تقدم و علیّت و سایر شرایط آن‌
فصل دوازدهم در مبدأ برهان
مقاله‌ی دوّم از فنّ پنجم‌
اشاره
فصل اول در شناخت مبادی برهان و کلیت و ضرورت آن‌
فصل دوم در محمول‌های ذاتی که در برهان شرط می‌شوند
فصل سوّم در کلی بودن مقدمات برهان و معنی «اوّلی» و اتمام سخن درباره‌ی «ذاتی»
فصل چهارم [در این‌که چگونه گاهی کلّی بودن مقدمه‌ی برهان مورد اشتباه واقع می‌شود]
فصل پنجم در تحقیق ضروری بودن مقدمات برهان‌ها و مناسبت آن‌ها
فصل ششم در موضوعات و مبادی و مسائل علوم و اقتران این مبادی و مسائل در تعاریف‌
فصل هفتم در اختلاف علوم و اشتراک آن‌ها به طور مفصل‌
فصل هشتم در انتقال برهان از علمی به علمی و شمول آن در مورد جزئیات موجود در تحت کلیات و هم‌چنین در مورد حدّ
فصل نهم در تحقیق مناسبت مقدمات برهانی و جدلی با مطالب آن‌ها، و در این‌که چگونه دو علم در اعطای لمّ و انّ اختلاف پیدا می‌کنند
فصل دهم [درباره‌ی مبادی و انواع آن]
مقاله‌ی سوم از فن پنجم‌
اشاره
فصل اول در مبادی و مسائل مناسب و غیر مناسب و کیفیت وقوع آن‌ها در علوم‌
فصل دوّم در بیان اختلاف علوم ریاضی و غیر ریاضی با جدل، و در بیان این‌که ریاضیات از خطا مصون است و غیر ریاضی از خطا مصون نیست و در بیان آنچه که درباره‌ی تحلیل و ترکیب گفته شده است.
فصل سوم درباره‌ی برهان لم و برهان انّ، و مشارکت و مبانیت آن‌ها در حدود و درباره‌ی اختلاف آن‌ها در یک علم یا در دو علم‌
فصل چهارم در فضیلت بعضی اشکال بر بعضی دیگر، و در این‌که چگونه قیاس غلط در اشکال به وجود می‌آید
فصل پنجم در ذکر کیفیت انتفاع نفس از طریق حس در معقولات، و ذکر تصورات بسیط و کیفیت اکتساب آن‌ها؛ و در ترکیب اول آن‌ها و این‌که چگونه تحلیل قیاسات به آن‌ها منتهی می‌شود
فصل ششم در حکایت آنچه در تعلیم اول درباره‌ی تناهی اجزاء قیاسات و حدود اوساط موجبه و سالبه گفته شده است‌
فصل هفتم در این‌که هریک از برهان‌های کلّی و موجبه و مستقیم از برهان مقابل خود افضل‌اند.
فصل هشتم در بازگشت به ذکر اختلاف علوم و اتفاق آن‌ها در مبادی و موضوعات
فصل نهم درباره‌ی علم و ظنّ و اشتراک و تباین آن‌ها و درباره‌ی معنی ذهن و فهم و حدس و ذکاء و صناعت و حکمت
مقاله‌ی چهارم از فنّ پنجم‌
اشاره
فصل اوّل
فصل دوّم در این‌که حدّ با برهان و تقسیم کسب نمی‌شود
فصل سوّم در این‌که حد از راه تقسیم و استقراء نیز به دست نمی‌آید، و تأکید سخن در این باب؛ و در مناسبت بعضی براهین با حدود و آگاهیدن بعضی براهین بر حدود
فصل چهارم در مشارکت اجزاء حدّ و اجزاء بعضی براهین، و کیفیّت حدّ اوسط قرار گرفتن حدود و حدّ اوسط قرار گرفتن انواع علل
فصل پنجم در تفصیل دخول اصناف علل در حدود و براهین تا این‌که از این طریق بر مشارکت بین حدّ و برهان وقوف حاصل شود
فصل ششم در اشاره به این‌که حدّ از طریق ترکیب اکتساب می‌شود
فصل هفتم در این‌که روش تقسیم، در تحدید سودمند است، و در کیفیّت این امر؛ و در تفصیل روش ترکیب، و در کیفیّت تقلیل خطای ناشی از اسم مشترک در آن
فصل هشتم در سود بردن از تقسیم کلّ به اجزاء، و اتمام سخن درباره‌ی حدّ اوسط قرار دادن علل منعکس و غیر منعکس، و تحقیق چگونگی آن
فصل نهم در تحقیق آنچه معلّم اول در معنی توسیط علل آورده، و سیر موازی با مذهب او در این مطلب همراه با توضیح آنفصل دهم خاتمه‌ی سخن در برهان
یادداشت‌ها

راهنمای دانلود کتاب شیخ الرئیس ابوعلی سینا، برهان شفا

برای دانلود کتاب شیخ الرئیس ابوعلی سینا، برهان شفا و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  شیخ الرئیس ابوعلی سینا، برهان شفا
Pari Sadat SHoubeyri
۱۳۹۷/۸/۵
یه سوال؟ این کتاب واقعیه؟ یعنی بدست شیخ رییس نوشته شده؟
مرتضی رنجبر روزبهانی
۱۳۹۶/۱/۱۸
من هم از این همه لطف و محبت که در بالا بردن سطح علمی
ایه رحیمی
۱۳۹۸/۳/۹
کتاب عالی بود من واقعا استفاده کردم
مشاهد همه دیدگاه‌ها (۱۱۷)