دانلود کتاب صوتی جیران و اسرار حرمسرای ناصرالدین شاه


خرید کتاب صوتی

برای دانلود قانونی کتاب صوتی جیران و اسرار حرمسرای ناصرالدین شاه و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب صوتی جیران و اسرار حرمسرای ناصرالدین شاه

کتاب صوتی جیران و اسرار حرمسرای ناصرالدین شاه نوشته لطف الله ترقی و حسین لعل، دربردانده‌ی داستان‌هایی جذاب از حرمسرای یکی از شاهان قاجاری‌ست. در واقع رمانی واقعی از ماجراهای جذاب تاریخ است که شنیدن آن خالی از لطف نیست.

ناصرالدین‌شاه قاجار معروف به «قبله‌ی عالم»، «سلطان صاحبقران» و بعد «شاهِ شهید»، چهارمین شاه از دودمان قاجار ایران بود. او را پیش از پادشاهی ناصرالدین میرزا می‌خواندند، او در میان دودمان قاجار طولانی‌ترین دوره پادشاهی را دارد. وی همچنین اولین پادشاه ایران بود که خاطرات خود را نوشت و همچنین ناصرالدین شاه قاجار نخستین پادشاه ایرانی بود که در رأس هیئت حاکمه برای بازدید از تمدن و تکنولوژی غرب عازم اروپای مدرن شد.

عزت‌الدوله همسر امیر کبیر، خواهر ناصرالدین شاه قاجار بود. پس از قتل او در حکومت ناصری بی‌نظمی زیادی برپا شد تا اینکه خود شاه به همراه شخصی به نام ملیجک، از خواجه‌های مورد اعتمادش، امور قصر و خارج آن را به عهده گرفتند. ناصرالدین شاه در این دوران به شدت به عیش و نوش می‌پرداخت و بارها در مجالس مختلف گفته بود: «کاری می‌کنم که تعداد زنان حرمسرایم از جدم فتحعلی شاه بیشتر شود.» تعداد زنان عقدی و صیغه‌ای ناصرالدین شاه مشخص نبود و تعداد کنیزان و خواجه‌ها نیز از 1000 می‌گذشت و در قصر شهرکی کوچک به وجود آمده بود به‌نام «حرمسرا». اداره‌ی این شهرک به جز مخارج آن، که باعث خالی شدن خزانه‌ی مملکت می‌شد، از لحاظ کنترل ناموسی هم بسیار دشوار می‌نمود.

لطف الله ترقی و حسین لعل توانسته‌اند با قلم توانایشان درک قسمتی از تاریخ این مملکت را برای ما بسی روان‌تر و راحت‌تر نمایند. در بخش اول این کتاب که آغاز عشرت‌های ناصری است، دلدادگی شاه و زیرکی «جیران» موضوع بحث بوده که با نگارش زیبای «لطف‌اله ترقی» زمین ناگذاشتنی گشته است. در بخش دوم، قلم شیوا و سلیس «حسین لعل»، با به پرده کشیدن اسارت زنان در دام حرمسرا و خیانت‌های ایشان، رمانی زیبا و پُرالتهاب را خلق کرده است.

در قسمتی از کتاب صوتی جیران و اسرار حرمسرای ناصرالدین شاه می‌شنویم:

ناصرالدین شاه بارها به اطرافیانش گفته بود: «من آن‌قدر زن خواهم گرفت که روی جدم فتحعلی شاه را سفید کنم!»
درباریان و اطرافیان شاه از همان اوان کودکی فهمیده بودند که ناصرالدین شاه طبعی زن‌دوست و جمال‌پرست دارد. لذا هر کدام از آنان برای تقرب به شاه سعی می‌کردند که زن یا دختر زیبایی را با او آشنا سازند. شاه قاجار از همان اوان کودکی در میان زنان و دختران درباری وول می‌زد و زودتر از مقتضیات سنی با روحیات و اخلاق زنان آشنا گشت.

محمدشاه؛ پدر ناصرالدین شاه، سلطانی نالایق بود، با این وصف به خوبی می‌دانست که سلطنت سلسله‌ی قاجار در صورتی ادامه خواهد داشت که یکی از پسران زیرکش را به ولیعهدی انتخاب کند، از این رو از میان دو پسرش، شاهزاده ملک‌آراء و شاهزاده ناصرالدین میرزا، دومی را به ولیعهدی انتخاب کرد. برای رفع جدال به فرزند اول حکومت و امارت اصفهان را داد و ناصرالدین میرزا را به مقر ولیعهدی که در تبریز بود فرستاد. برعکس شاهزاده ملک‌آراء، ناصرالدین میرزا جوانی زیبا و خوش‌قیافه بود و همین موضوع نیز اسباب برتری و موفقیتش را فراهم آورد. شاهزاده ملک‌آراء از این موضوع خیلی ناراحت بود و همیشه در انتظار فرصت به سر می‌برد تا حق قانونی وراثت تاج و تخت را از برادرش بگیرد.

ناصرالدین میرزا هنوز به سنین بلوغ نرسیده بود که در اندرون شاهی در تبریز، بسیاری از زنان و دختران زیبا پروانه‌وار گردش می‌گشتند، خاصه این‌که لله‌ی مخصوص او نیز زنی جا افتاده و باتجربه بود و می‌دانست که نقطه‌ضعف پادشاهان قاجار در زن و پول است. وقتی که ناصرالدین میرزا به سنین بلوغ رسید، هر کدام از اطرافیانش سعی می‌کردند دختران و زنان زیبا را با او مأنوس سازند. لله‌ی مخصوصش نیز به او تفهیم کرده بود که چگونه با زنان و دختران معاشرت کند و ریشش را در گرو ازدواج نگذارد! ناصرالدین میرزا نیز به خوبی به قضایا وارد شد و با آن‌که پدرش آرزو داشت همسر شایسته‌یی برایش بگیرد و عروسی مجللی برای فرزند جانشینش راه بیندازد، اما ناصرالدین میرزا زیر بار نمی‌رفت، چون محارم به او تلقین کرده بودند که ازدواج برایش مناسبتی ندارد. با این حال دانسته یا ندانسته گرفتار عشق دختری تبریزی به نام گلین خانم شد، این اولین عشق رسمی ناصرالدین شاه به شمار می‌آمد.

فهرست مطالب

۱۵ دقیقه
بخش اول
۱۵ دقیقه
بخش دوم
۱۵ دقیقه
بخش سوم
۱۵ دقیقه
بخش چهارم
۱۴ دقیقه
بخش پنجم
۲۱ دقیقه
بخش ششم
۱۵ دقیقه
بخش هفتم
۱۵ دقیقه
بخش هشتم
۱۵ دقیقه
بخش نهم
۱۵ دقیقه
بخش دهم
۱۵ دقیقه
بخش یازدهم
۱۶ دقیقه
بخش دوازدهم
۱۶ دقیقه
بخش سیزدهم
۱۶ دقیقه
بخش چهاردهم
۱۵ دقیقه
بخش پانزدهم
۱۶ دقیقه
بخش شانزدهم
۱۵ دقیقه
بخش هفدهم
۱۶ دقیقه
بخش هجدهم
۱۵ دقیقه
بخش نوزدهم
۱۵ دقیقه
بخش بیستم
۱۵ دقیقه
بخش بیست و یکم
۱۸ دقیقه
بخش بیست و دوم
۱۶ دقیقه
بخش بیسن و سوم
۱۶ دقیقه
بخش بیست و چهارم
۱۵ دقیقه
بخش بیست و پنجم
۱۵ دقیقه
بخش بیست و ششم
۱۵ دقیقه
بخش بیست و هفتم
۱۵ دقیقه
بخش بیست و هشتم
۱۵ دقیقه
بخش بیست و نهم
۱۵ دقیقه
بخش سی‌ام
۱۵ دقیقه
بخش سی و یکم
۱۵ دقیقه
بخش سی و دوم
۱۵ دقیقه
بخش سی و سوم
۱۵ دقیقه
بخش سی و چهارم
۱۵ دقیقه
بخش سی و پنجم
۱۵ دقیقه
بخش سی و ششم
۲۱ دقیقه
بخش سی و هفتم
۱۵ دقیقه
بخش سی و هشتم
۱۴ دقیقه
بخش سی و نهم
۱۴ دقیقه
بخش چهلم
۱۷ دقیقه
بخش چهل و یکم
۱۸ دقیقه
بخش چهل و دوم
۱۷ دقیقه
بخش چهل و سوم
۱۶ دقیقه
بخش چهل و چهارم
۱۵ دقیقه
بخش چهل و پنجم
۱۶ دقیقه
بخش چهل و ششم
۲۱ دقیقه
بخش چهل و هفتم
۱۶ دقیقه
بخش چهل و هشتم
۱۵ دقیقه
بخش چهل و نهم
۱۵ دقیقه
بخش پنجاهم
۱۶ دقیقه
بخش پنجاه و یکم
۲۵ دقیقه
بخش پنجاه و دوم
۱۷ دقیقه
بخش پنجاه و سوم
۱۵ دقیقه
بخش پنجاه و چهارم
۱۵ دقیقه
بخش پنجاه و پنجم
۱۵ دقیقه
بخش پنجاه و ششم
۱۵ دقیقه
بخش پنجاه و هفتم
۱۷ دقیقه
بخش پنجاه و هشتم
 ۱۵ ساعت و ۱۶ دقیقه، ۸۵۰ مگابایت، زبان فارسی، MP3، 
چاپ ۱۳۹۷، قیمت الکترونیکی: ۱۵۰۰۰ ت - 5.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب صوتی

راهنمای دانلود کتاب صوتی جیران و اسرار حرمسرای ناصرالدین شاه

برای دانلود کتاب صوتی جیران و اسرار حرمسرای ناصرالدین شاه و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب صوتی  جیران و اسرار حرمسرای ناصرالدین شاه
حسین جمهیری
۱۳۹۸/۴/۳۰
صدای موسیقی بلندتر از گوینده است و راوی ضعیف است
یوسف وفازاده
۱۳۹۸/۳/۲۹
صدای موسیقی از صدای متن بیشتره و این خیلی بده
شیرین قاسمی
۱۳۹۸/۳/۲۶
صدای گوینده اول خوبه گاهی صدای موسیقی بلند میشه و بعضی فایل ها باز نمیشه
مشاهد همه دیدگاه‌ها (۱۵)