دانلود کتاب صوتی نی نامه: گنجینه اشعار عاشورایی با صدای شاعر


خرید کتاب صوتی

برای دانلود قانونی کتاب صوتی نی نامه: گنجینه اشعار عاشورایی با صدای شاعر و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب صوتی نی نامه: گنجینه اشعار عاشورایی با صدای شاعر

کتاب صوتی نی نامه: گنجینه اشعار عاشورایی با صدای شاعر مجموعه‌ای از 29 شعر عاشورایی از 9 شاعر معاصر است که کلام بی‌ریا، بی‌تکلف و عاشقانه‌ این شعرا در توصیف امام خویش به دل شنونده می‌نشیند.

در قسمتی از شعر چمدان‌های قدیمی می‌شنویم:

لیلی ﮔﺬﺷﺖ ﻭ ﻣﺠﻨﻮﻥ ﺣﺎلی ﺧﺮﺍﺏ ﺩﺍﺭﺩ
ﮔﻔﺘﻢ ﻧﮕﺮﻳﻢ ﺍﻣّﺎ ﺩﻳﺪﻡ ﺛﻮﺍﺏ ﺩﺍﺭﺩ
ﻣﺠﻨﻮﻥ ﻣﻨﻢ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﺪﻡ، ﺍﻳﻦ ﺧﺎﻙ، ﺧﺎﻙ لیلی‌ﺳﺖ
ﺍی ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ، ﺍﻳﻦ ﭼﺎﻩ، ﺁﺏ ﺩﺍﺭﺩ
ﭼﺮخی ﺯﻧﻴﻢ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ، بی‌ﺧﻮﺩ ﺯ ﺧﻮﺩ، ﺑﭽﺮﺧﻴﻢ
ﺩﻧﻴﺎ ﭘﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﭼﺮﺥ، ﺩﻧﻴﺎ ﺷﺘﺎﺏ ﺩﺍﺭﺩ
ﺳﺮ می‌ﮔﺬﺍﺭﻡ ﺍﻣﺸﺐ ﺑﺮ ﺑﺎﻟﺶ ﻗﻴﺎﻣﺖ
ﻣﮋﮔﺎﻥ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺯﯾﺮﻡ، ﻋﻤﺮی‌ﺳﺖ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﺍﺭﺩ
ﺍﺯ ﻭﺣﺸﺖ ﻗﻴﺎﻣﺖ، ﺯﺍﻫﺪ ﻣﺮﺍ ﻣﺘﺮﺳﺎﻥ
ﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﻗﻴﺎﻣﺘﻢ ﻧﻴﺴﺖ، ﺩﻧﻴﺎ ﺣﺴﺎﺏ ﺩﺍﺭﺩ

 ۲ ساعت و ۷ دقیقه، ۱۲۳ مگابایت، زبان فارسی، MP3، 
چاپ ۱۳۹۸، قیمت الکترونیکی: ۱۰۰۰۰ ت - 3.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب صوتی

فهرست مطالب

۳۶ دقیقه
دریا تشنه است - محمود اکرامی فر - بخش اول
۷ دقیقه
دریا تشنه است - بخش دوم
۴ دقیقه
دریا تشنه است - بخش سوم
۳ دقیقه
دریا تشنه است - بخش چهارم
۹ دقیقه
آینه‌های شعله‌ور - حسین اسرافیلی - بخش اول
۶ دقیقه
آینه‌های شعله‌ور - بخش دوم
۹ دقیقه
آینه‌های شعله‌ور - بخش سوم
۳ دقیقه
آینه‌های شعله‌ور - بخش چهارم
۲ دقیقه
آینه‌های شعله‌ور - بخش پنجم
۲ دقیقه
چقدر پنجره - سعید بیابانکی - بخش اول
۲ دقیقه
چقدر پنجره - بخش دوم
۲ دقیقه
چقدر پنجره - بخش سوم
۲ دقیقه
چقدر پنجره - بخش چهارم
۳ دقیقه
الواح صلح - سعید میرزایی
۲ دقیقه
چمدان‌های قدیمی - علیرضا قزوه - بخش اول
۲ دقیقه
چمدان‌های قدیمی - بخش دوم
۳ دقیقه
دوستت دارم‌های پنهانی - فاطمه طارمی - بخش اول
۴ دقیقه
دوستت دارم‌های پنهانی - بخش دوم
۳ دقیقه
دوستت دارم‌های پنهانی - بخش سوم
۲ دقیقه
اختلاف - محمد مرادی
۴ دقیقه
گناه اول - ناصر فیض
۱ دقیقه
همه صخره‌ها موجی‌اند - علی طلوعی - بخش اول
۱ دقیقه
همه صخره‌ها موجی‌اند - بخش دوم
۱ دقیقه
همه صخره‌ها موجی‌اند - بخش سوم
۲ دقیقه
همه صخره‌ها موجی‌اند - بخش چهارم
۳ دقیقه
ماه می - فاطمه موسوی - بخش اول
۲ دقیقه
ماه می - بخش دوم
۳ دقیقه
ماه می - بخش سوم
۳ دقیقه
ماه می - بخش چهارم

راهنمای دانلود کتاب صوتی نی نامه: گنجینه اشعار عاشورایی با صدای شاعر

برای دانلود کتاب صوتی نی نامه: گنجینه اشعار عاشورایی با صدای شاعر و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب صوتی  نی نامه: گنجینه اشعار عاشورایی با صدای شاعر