دانلود کتاب فرصت‌ها و چالش‌های صادرات محصولات حلال ایران (بازارهای هند، چین و روسیه)


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب فرصت‌ها و چالش‌های صادرات محصولات حلال ایران (بازارهای هند، چین و روسیه) و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب فرصت‌ها و چالش‌های صادرات محصولات حلال ایران (بازارهای هند، چین و روسیه)

کتاب فرصت‌ها و چالش‌های صادرات محصولات حلال ایران (بازارهای هند، چین و روسیه) نوشته بیتا نوروزی، نقاط ضعف، تهدید و نقاط قوت، فرصت‌های صادرات فرآورده‌های غذایی حلال به بازار روسیه، چین و هند را مورد بررسی قرار می‌دهد.

بررسی چگونگی رقابتمندی صادرات مواد غذایی حلال و شناختن نقاط قوت و ضعف و تهدیدات موجود در فضای رقابتمندی شرکت‌های صادراتی به بازار کشورهای چین، هند و روسیه از اهداف اصلی کتاب فرصت‌ها و چالش‌های صادرات محصولات حلال ایران (Opportunities and Challenges for the Export of Halal Products from Iran) می‌باشد که با دو رویکرد به آن پرداخته شده است.

رویکرد اول به بررسی نحوه رقابتمندی صادرات محصولات غذایی حلال شرکت‌های صادراتی ایران به سه بازار چین، هند و روسیه به وسیله مدل انتقال سهم بازار در سال‌های 2004-2008 پرداخته شده است.

در رویکرد دوم از روش سوات (SWOT) به منظور تحلیل و بررسی عوامل و مؤلفه‌های رقابتمندی صادرات فرآورده‌های غذایی حلال در تجارت با هر یک از سه بازار مورد مطالعه به صورت توزیع و جمع‌آوری پرسش‌نامه استفاده شده است.

راهبردهایی که در ارتقای رقابتمندی شرکت‌های صادراتی مواد غذایی حلال پیشنهاد شد شامل موارد زیر است:

1. توجه به صنعت حلال به عنوان یک منبع رشد اقتصادی در برنامه میان‌مدت و بلندمدت توسعه اقتصادی و تأسیس واحد برنامه‌ریزی توسعه صنعت حلال.

2. تبیین اهمیت جاذبه‌های چین، هند و روسیه برای تولیدکنندگان و تشکل‌های صادراتی کشور.

راهبردهای دیگری نیز باید به صورت مکمل در نظر گرفته شود تا شرکت‌های صادراتی، خود بخشی قابل توجهی از اقدامات مورد نیاز برای بهبود تولید و صادرات، از قبیل ارتقای بهره‌وری و برنامه‌ریزی جهت افزایش تخصص‌های بازاریابی در کشورهای مورد مطالعه را بر عهده گیرند.

در بخشی از کتاب فرصت‌ها و چالش‌های صادرات محصولات حلال ایران می‌خوانیم:

سرمایه‌گذاری یک صنعت در عوامل پیشرفته تولید، حاصل منافع سر ریز شده فراتر از محدودیت‌های آن صنعت است. یکی از یافته‌های پورتر در ارتباط با صنایع دارای مزیت رقابتی، شکل‌گیری خوشه‌های صنعتی می‌باشد که بنگاه‌های اقتصادی را هم از حیث دسترسی به منابع باکیفیت و هم از جهت تبادل مهارت‌ها و فناوری‌های نوین بسیار کمک می‌نماید. پیشرو بودن ایالات متحده در صنعت محصولات الکترونیکی با فناوری پیشرفته، نتیجه روشنی از خوشه‌های صنعت نیمه رساناها در دهه 1980 بوده است. در واقع پورتر (1998) دیدگاه دیگری را در مورد تحلیل مسائل مربوط به مناطق مطرح نمود که در آن نحوه قرار گرفتن بنگاه‌های اقتصادی در طول و عرض یکدیگر و ارتباطات عمودی و افقی بین آن‌ها در کنار نحوه تعامل با نهادهای ملی، محلی و تمامی عوامل درگیر در فرایند تولید به صورت یک کل به نام «خوشه» مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 ۲۱۱ صفحه، ۴ مگابایت، زبان فارسی، PDF، 
شابک: 978-964-469-412-7 

چاپ ۱۳۹۲: ۶۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۳۰۰۰ ت - 1.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

مقدمه
فصل اول: بررسی جنبه‌های نظری رقابتمندی
فصل دوم: رقابتمندی صادرات فرآورده‌های غذایی حلال ایران در تجارت با چین، هند و روسیه
فصل سوم: نقاط ضعف، تهدید و نقاط قوت، فرصت‌های صادرات فرآورده‌های غذایی حلال به بازار روسیه، چین و هند
فصل چهارم: یافته‌های تحقیق و راهکارهای پیشنهادی
ضمایم
منابع و مراجع

راهنمای دانلود کتاب فرصت‌ها و چالش‌های صادرات محصولات حلال ایران (بازارهای هند، چین و روسیه)

برای دانلود کتاب فرصت‌ها و چالش‌های صادرات محصولات حلال ایران (بازارهای هند، چین و روسیه) و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  فرصت‌ها و چالش‌های صادرات محصولات حلال ایران (بازارهای هند، چین و روسیه)