دانلود کتاب مفهوم شناسی دفاع، بازدارندگی، دشمن و دفاع همه جانبه از دیدگاه قرآن کریم: کتاب اول


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب مفهوم شناسی دفاع، بازدارندگی، دشمن و دفاع همه جانبه از دیدگاه قرآن کریم: کتاب اول و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب مفهوم شناسی دفاع، بازدارندگی، دشمن و دفاع همه جانبه از دیدگاه قرآن کریم: کتاب اول

کتاب مفهوم شناسی دفاع، بازدارندگی، دشمن و دفاع همه جانبه از دیدگاه قرآن کریم: کتاب اول نوشته‌ی سورنا کیانی موضوعات مختلفی همچون مفهوم دفاع، فلسفه دفاع از دیدگاه قرآن کریم، اهم اصول، احکام، حدود و قوانین دفاع قرآنی، مفهوم بازدارندگی از دیدگاه قرآنو ... را بررسی و تحلیل می‌کند.

این کتاب نخستین جلد از یک مجموعه 6 جلدی است که اختصاص به مفهوم‌شناسی مفاهیم کلیدی «دفاع، بازدارندگی، دشمن و دفاع همه جانبه از دیدگاه قرآن کریم» و نیز تحلیل این سبک از دفاع در قالب اندیشه نظامی دارد.

قرآن به عنوان کتاب راهنمای الهی برای تأمین سعادت دنیا و آخرت انسان، به حوزه دفاع توجه خاص داشته است. از این رو، بخشی از آیات شریفه قرآن کریم به موضوع دفاع دربرگیرنده بازدارندگی یا مرحله قبل از آغاز جنگ و همچنین مقابله با دشمن در زمان جنگ و مسائل آن اختصاص دارند؛ پس لازم است که دو واژه بازدارندگی و دفاع را از دیدگاه قرآن بررسی نماییم.

در بخشی از کتاب مفهوم‌شناسی دفاع، بازدارندگی، دشمن و دفاع همه جانبه از دیدگاه قرآن کریم: کتاب اول می‌خوانیم:

کشورها بدون اندیشه نظامی، در سیاست‌ها و راهبردهای خود از ثبات وانسجام کافی برخوردار نخواهند بود. اندیشه نظامی مجموعه‌ای کلی از عقاید و ایده‌هاست که باید الهام ‌بخش طراحان سیاسی، دفاعی و نظامی باشد. اندیشه نظامی در پی یافتن پاسخی برای این پرسش اساسی است که چگونه می‌توان کشور را در برابر تهدیدهای نظامی مصون و محفوظ نگه داشت و بر دشمن پیروز شد؟

پیش از پرداختن به تعریف اندیشه نظامی، باید به این نکته اشاره کرد که فکر با اندیشه (تفکر) متفاوت است. فکر، یک حرکت ذهنی و عامل ایجاد تشخیص است و ماده خام و عنصر سازنده تفکر است؛ لیکن اندیشه (تفکر) تلاش ذهنی است که برای کشف اسرار و حقایق بیرونی انجام می‌گیرد. به عبارت دیگر؛ اندیشه یا تفکر، کنترل هدفمند فکر است. فکر ما خودسر است؛ به عبارتی از این شاخه به شاخه دیگر می‌رود و نمی‌توان آن را روی یک موضوع ثابت نگه داشت و مسیری که به سمتش می‌رود، قابل پیش‌بینی نیست. تفکر باعث می‌شود که عنان فکر در دست متفکر باشد. تفکر، کیمیاگری فکر است. چه بسیار از افکاری که به ذهن ما می‌رسد، بی‌ارزش و بیهوده باشد، اما تفکر می‌تواند همین افکار بیهوده را تبدیل به ایده‌های بسیار ارزشمند نماید. (آقاجانی- عسگری، 1393 :2)

 ۹۴ صفحه، ۱ مگابایت، زبان فارسی، PDF، 
شابک: 978-622-248-044-8 

چاپ ۱۳۹۹: ۲۰۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۱۰۰۰۰ ت - 3.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

مقدمه
فصل اول: مفهوم‌شناسی دفاع و بازدارندگی از دیدگاه قرآن کریم
مفهوم دفاع
فلسفه دفاع از دیدگاه قرآن کریم
اهم اصول، احکام، حدود و قوانین دفاع قرآنی
مفهوم بازدارندگی از دیدگاه قرآن کریم
جمع‌بندی
فصل دوم: دشمن‌شناسی از دیدگاه قرآن کریم
مفهوم‌شناسی دشمن و دشمنی
دشمن‌شناسی از منظر قرآن کریم
واژه‌های کلیدی مرتبط با دشمن‌شناسی در قرآن کریم
دسته‌بندی دشمنان از دیدگاه قرآن کریم
1- دشمنان مطلق
الف- دشمنان ایمانی
ب- دشمنان دینی
1- دشمنان دینی خارجی
2- دشمنان دینی داخلی (منافقین)
3- دشمنان مشروط
اهمیت و معیارهای دشمن‌شناسی از دیدگاه قرآن
سیاست اصولی دشمنان مطلق و مشروط در مبارزه با مسلمانان
روش‌های مبارزه دشمنان دینی اسلام با رهبر جامعه اسلامی
روش‌های مبارزه دشمنان دینی اسلام با آحاد جامعه اسلامی
اهم اصول مبارزاتی مسلمانان علیه دشمنان اسلام
اصل نخست: دشمن‌شناسی و انتخاب راه‌های مقابله با آن
اصل دوم: ایجاد و حفظ آمادگی در برابر دشمنان
اصل سوم: ممنوعیت دوستی با دشمنان
اصل چهارم: آراسته شدن مسلمانان به لباس صبر و تقوی
جمع‌بندی
فصل سوم: مفهوم‌شناسی دفاع همه‌جانبه در قرآن کریم
تعاریفی از دفاع همه جانبه
قرآن و دفاع همه جانبه
مفهوم‌شناسی دفاع همه جانبه (چیستی، چگونگی و چرایی) از منظر قرآن کریم
گزاره‌های دفاع همه جانبه قرآنی
گزاره‌های بُعد اجتماعی- فرهنگی دفاع همه جانبه قرآنی
گزاره‌های بُعد نظامی دفاع همه جانبه قرآنی
گزاره‌های بُعد اقتصادی دفاع همه جانبه قرآنی
گزاره‌های بُعد سیاسی دفاع همه جانبه قرآنی
فصل چهارم: اندیشه نظامی دفاع همه‌جانبه قرآنی
چیستی اندیشه نظامی
تعریف اندیشه نظامی
عناصر سازنده اندیشه نظامی
ویژگی‌های اندیشه نظامی دفاع همه جانبه قرآنی
منابع

راهنمای دانلود کتاب مفهوم شناسی دفاع، بازدارندگی، دشمن و دفاع همه جانبه از دیدگاه قرآن کریم: کتاب اول

برای دانلود کتاب مفهوم شناسی دفاع، بازدارندگی، دشمن و دفاع همه جانبه از دیدگاه قرآن کریم: کتاب اول و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  مفهوم شناسی دفاع، بازدارندگی، دشمن و دفاع همه جانبه از دیدگاه قرآن کریم: کتاب اول