دانلود کتاب منظر و مترو از زمین تا زیرزمین


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب منظر و مترو از زمین تا زیرزمین و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب منظر و مترو از زمین تا زیرزمین

علی شرقی و آذرمیدخت چگنی در کتاب منظر و مترو از زمین تا زیرزمین، در تلاشند تا ایستگاه‌های مترو را به عنوان نمونه و نمادی از فضای مدرن و صنعتی شهری معرفی کنند.

در این پژوهش با توجه به اهداف خواسته شده و نوع پژوهش از روش تحقیق پیمایشی اکتشافی استفاده شده است. لذا ابتدا سامانه‌هایی تعریف گردید که در آن شاخصه ‌های موضوع پژوهش، با توجه به پژوهش‌های پیشین مورد ارزیابی قرار گرفته و دسته‌بندی شده‌اند.

پس از طی این مرحله با توجه به شاخصه‌های تعیین شده پرسشنامه‌ها طراحی و در واقع مرحله جمع‌آوری داده‌ها انجام شده است. پس از گردآوری داده‌ها، آن‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و با استفاده از تکنیک مقیاس‌دهی لیکرت، عوامل مهم‌ترین متغیرهای معماری و منظر در طراحی مجتمع‌های ایستگاهی استخراج شد.

یافته‌های پژوهش حاکی از این است که مولفه‌های معماری و مولفه ‌های منظر به طور معناداری با رضایتمندی کاربران در ارتباط است. نتایج و تحلیل‌ها نشان می‌دهد که مولفه ‌های معماری در رضایتمندی کاربران موثرتر از مولفه‌های منظر است. در نهایت بر اساس نتایج به دست آمده، الزاماتی ارائه گردید.

در بخشی از کتاب منظر و مترو از زمین تا زیرزمین می‌خوانیم:

فضای شهری مصنوعی است سازمان یافته، آراسته و واجد نظم به صورت بستری برای فعالیت‌ها و رفتارهای انسانی. انسان جزئی از فضاست و با ارزش و هنجارهای خود به این فضا معنی می‌بخشد. الگوهای روابط اجتماعی ثابت نبوده و یک فضا با جایگزین شدن رابطه اجتماعی خاص، چهره متفاوتی به خود میگیرد. (پاکزاد، 1391).

فضای شهری چیزی نیست جز فضای زندگی روزمره شهروندان که هر روز به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه در طول راه، از منزل تا محل کار ادراک می‌شود (پاکزاد، 1376) فضای عمومی را بستر مشترکی که مردم فعالیت‌های کارکردی و مراسمی را که پیوند دهنده اعضای جامعه است، در آن انجام می‌دهند، می‌دانند چه این فعالیت‌ها روزمره و معمولی و چه جشنواره‌ای و دوره‌ای باشند به عبارت دیگر فضای عمومی صحنه‌ای است که به روی آن نمایش زندگی اجتماعی، در معرض دید عموم، قرار می‌گیرد.

فضایی است برای سیاست، مذهب، داد و ستد و ورزش. فضایی برای همزیستی مسالمت‌آمیز و برخوردهای غیر شخصی. ویژگی اصلی، فضای عمومی این است که، زندگی جمعی، فرهنگ شهری و مباحث روزمره ما را بیان کرده و در ضمن بر آن‌ها نیز تاثیر می‌گذارد (1992، Tibbalds).

به طور خلاصه می‌توان فضای عمومی را چنین تعریف کرد: فضای عمومی شامل قسمت‌هایی از محیط طبیعی و مصنوع است که عموم مردم به راحتی به آن‌ها دسترسی دارند و شامل: خیابان‌ها، میادین و سایر مسیرهایی که دیگران حق عبور از آن‌ها را دارند - در مناطق مسکونی، تجاری و محله ها - فضاهای باز و پارک‌ها و فضاهای خصوصی/ عمومی که دسترسی عموم مردم حداقل در ساعاتی از روز در آن آزاد می‌باشد، می‌شود (رفیعیان، 1381).

 ۶۸ صفحه، ۲ مگابایت، زبان فارسی، PDF، 
شابک: 978-622-6419-06-2 

چاپ ۱۳۹۸: ۲۲۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۹۹۰۰ ت - 3.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

پیشگفتار
فصل اول: توسعه پایدار شهری
1-1-توسعه پایدار
2-1- کاربرد مفهوم توسعه پایدار در شهر
فصل دوم: فضای شهری
1-2- فضای شهری و عمومی
2-2 -ماهیت و کارکرد فضاهای عمومی شهری
فصل سوم: آشنایی با مفهوم منظر و منظر شهری
1-3- منظر
2-3- منظر شهری
3-3- منظر شهری از دیدگاه صاحب نظران
4-3- منظر شهری پایدار
فصل چهارم: شناخت تحلیلی سامانه‌ها
1-4- معماری
2-4- منظر ومنظر شهری
3-4- فضاهای عمومی مطلوب
4-3-1- بررسی مولفه‌های فضاهای عمومی مطلوب
فصل پنجم: آشنایی با مترو
1-5- معرفی مترو
2-5- آثار و فواید مترو
فصل ششم: تاثیر شبکه مترو بر توسعه شهری
1-6- نظریه‌های توسعه زمین شهری
2-6- جایگاه ایستگاه‌های مترو در برنامه ریزی‌های توسعۀ شهری
3-6- نحوه تاثیر شبکه‌های دسترسی به مناطق مختلف
4-6- فواید طرح‌های تلفیق کاربری زمین با حمل و نقل عمومی– مترو
5-6- برنامه‌های توسعه با گرایش حمل و نقل عمومی- مترو
6-6- ایستگاه یک گره شهری
7-6- عوامل موثر بر توسعه ایستگاه‌ها
فصل هفتم: مجتمع‌های ایستگاهی
7-1- توسعه با محوریت حمل و نقل (TOD)
2-7- مجتمع ایستگاهی چیست؟
3-7- اهداف ایجاد مجتمع‌های ایستگاهی
4-7- پیامدهای حاصل از احداث مجتمع‌های ایستگاهی
7-4-1- پیامدهای شهرسازی
7-4-2- پیامدهای اقتصادی
7-4-3- پیامدهای زیست محیطی
7-4-4- پیامدهای اجتماعی
فصل هشتم: مجتمع‌های چند عملکردی
1-8- راهکار‌هایی اجرایی اختلاط کاربری‌ها

راهنمای دانلود کتاب منظر و مترو از زمین تا زیرزمین

برای دانلود کتاب منظر و مترو از زمین تا زیرزمین و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  منظر و مترو از زمین تا زیرزمین
زهره چگنی
۱۳۹۹/۱/۵
خانم آذرمیدخت چگنی، رتبه برتر کنکور کارشناسی و کارشناسی ارشد معماری دانشگاه بین المللی تبریز و تهران است. ایشان در زمینه معماری وتاثیر آن در فضا در فضاهای شهری تحقیق و پژوهش بسیار دارند. در این کتاب با تاثیر طراحی فضاهای مترو و زیرزمینی بر زیبایی و زیباسازی شهرسازی آشنا می‌شویم.
مشاهد همه دیدگاه‌ها (۱)