دانلود کتاب نظام آوایی زبان


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب نظام آوایی زبان و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب نظام آوایی زبان

موضوع این کتاب واج‌شناسی یا بررسی نظام‌های آوائی زبان است. هدف اصلی کتاب این است که نشان دهد اصوات گفتار در زبان‌های پیچیده دنیا چگونه ساخته می‌شوند و چگونه نقش خود را ایفا می‌کنند. در این کتاب هم نظریه‌های واج‌شناسی بررسی شده و هم واج‌ها تحلیل توصیفی شده‌اند. فهم کتاب نیاز به دانش وسیع قبلی در واج‌شناسی ندارد و هر کس با معلومات ابتدایی درباره آواشناسی به خوبی از آن می‌تواند بهره گیرد.

کتاب "نظام آوایی زبان" در شش فصل تنظیم شده است. در فصل اول تمایز بین آواشناسی و واج شناسی، مفهوم سطوح نمایش و انواع شواهد، که مفروضات و تحلیل‌های نظری را تأیید می‌کنند، بیان شده است. فصل دوم ارکان اصلی واج شناسی را توضیح داده و پیشینه تاریخی پیدایش و تحول نظریه‌های واج شناسی را بیان کرده است. فصل سوم برخوردهای مختلف نسبت به تحلیل‌های واجی و طبیعت «واج» را بیان کرده است. فصل جهارم نمایش صوری تحلیل واجی ارائه شده است. فصل پنجم به مفهوم سادگی واجی یعنی سادگی طبقات صداها، دستگاه‌ها و قواعد واجی می‌پردازد. در فصل ششم که ویژگی اصلی این کتاب به شمار می‌رود، تحلیل پدید‌ه‌های فوق صدائی ارائه ‌شده است.

 ۴۲۲ صفحه، ۱ مگابایت، زبان فارسی، PDF، 
چاپ ۱۳۹۵، قیمت الکترونیکی: ۱۲۰۰۰ ت - 4.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

سخن مترجم
پیشگفتار
مقدمه
1- واج شناسی
2- نظریه مشخصه های تمایز دهنده
3- تحلیل واجی
4- سادگی واجی
5- طبیعی بودن واجی
6- واج شناسی فوق صدائی (زیر زنجیری)
پیوست ها
فهرست نشانه ها
یادداشت هایی پیرامون آوا نویسی ها
جدول واکه ها
جدول همخوان ها
جدول مشخصه های تمایز دهنده
فهرست زبان ها
فهرست اصطلاحات (فارسی_انگلیسی)
فهرست اصطلاحات ( انگلیسی_فارسی)
فهرست منابع

راهنمای دانلود کتاب نظام آوایی زبان

برای دانلود کتاب نظام آوایی زبان و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  نظام آوایی زبان
عادل محمدی
۱۳۹۷/۷/۱۴
کتاب کامل نیست
مشاهد همه دیدگاه‌ها (۱)