دانلود کتاب نقش تربیت و آموزش اطلاعاتی در رویکرد سیستمی


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب نقش تربیت و آموزش اطلاعاتی در رویکرد سیستمی و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب نقش تربیت و آموزش اطلاعاتی در رویکرد سیستمی

کتاب نقش تربیت و آموزش اطلاعاتی در رویکرد سیستمی نوشته‌ی لطفعلی عنایتی، در پی واکاوی وضعیت فعلی آموزش و تعیین جایگاه آموزش‌ها در زمینه تخصص‌های مورد نیاز ساحفاها است، همچنین تلاش بر این بوده است که نقش تخصص‌گرایی در آموزش با رویکرد سیستمی را در کارآمدی سازمان بررسی و پیشنهادهای اجرایی را برای اصلاح وضعیت آموزش ارائه نماید.

سازمان حفاظت اطلاعات در بحث آموزش نیازمند تفکر و رویکرد سیستمی است، سازمان می‌تواند با بهره‌گیری از این رویکرد، از مزایای تخصص‌گرایی و تفکیک درون سیستم و خرده ‌سیستم‌هایش برخوردار شود، زیرا با در نظر گرفتن سازمان به ‌مثابه یک سیستم، این واقعیت به ذهن متبادر می‌شود که به‌ منظور تأمین نیازهای گوناگون سیستم باید بخش‌های تشکیل دهنده سازمان را به گونه‌ای طراحی کرد که یک هدف آن، اثربخشی مجموعه سازمان را به همراه داشته باشد.

مسئله اصلی این است که در حال حاضر آموزش ساحفاها با نگرش به اینکه بخشی از جذب نیروی انسانی در بخش افسری را رأساً به انجام می‌رساند، مبتنی بر آموزش پایه افسری است. این رویکرد آموزشی و نحوه جذب باعث شده که آموزش‌ها با نیازهای واقعی سازمان انطباق نداشته باشد که حاصل آن این است که دانش‌آموختگان از یک‌سو با محیط مأموریتی خود آشنایی لازم را پیدا نکنند و از سوی دیگر آن بخش از آموزش‌های تخصصی حفاظت اطلاعات که برابر بند (د) از ماده 16 قانون آجا که باید الزاماً در ساحفاها صورت پذیرد، به حاشیه برود و از این بابت دانشکده فارابی به ‌عنوان تنها مرکز آموزش حفاظت اطلاعات است که بنا به تدبیر فرمانده معظم کل قوا (مدظله‌العالی) باید مرکز دانش اطلاعات و تحقیقات در دانش حفاظت اطلاعات باشد که به مرکزی برای آموزش‌های عمومی هم در زمینه نظامی و هم در زمینه حفاظت اطلاعاتی تبدیل گردد و با تدبیر ابلاغی فاصله پیدا کند.

در بخشی از کتاب نقش تربیت و آموزش اطلاعاتی در رویکرد سیستمی می‌خوانیم:

یکی دیگر از نظریه‌های مهم روان‌شناسی یادگیری که هم جنبه رفتاری دارد و هم جنبه شناختی، نظریه «شناختی-اجتماعی» یا نظریه «یادگیری مشاهده‌ای» است. واضع این نظریه «آلبرت بندورا» است. چنانچه قبلاً گفته شد، روان‌شناسان رفتارگرا بیشتر بر محرک‌های بیرون از فرد به‌ عنوان عوامل کنترل کننده او تأکید می‌کردند، در مقابل روان‌شناسان شناخت‌گرا، مانند گشتالتیان و آزوبل به‌طور عمده برای فرایندهای شناختی اهمیت قائل می‌شدند. «بندورا» هم عوامل محیطی بیرون از انسان و هم عوامل شناختی درون او را در کنترل رفتار مؤثر می‌داند. از این جهت نظریه او را در شمار نظریه‌های شناختی-رفتاری قرار می‌دهند. «بندورا» گفته است از دیدگاه یادگیری اجتماعی مردم نه به‌ وسیله نیروهای درونی رانده می‌شوند، نه محرک‌های محیطی آنان را به عمل سوق می‌دهند، بلکه کارکردهای روان‌شناختی برحسب یک تعامل دوجانبه بین شخص و عوامل تعیین‌کننده محیطی تبیین می‌شوند.

به‌طور دقیق‌تر «بندورا» می‌گوید: فرآیندهای شناختی، محیط و رفتار شخصی بر هم تأثیر و تأثیر متقابل دارند و هیچ‌کدام از این سه جزء را نمی‌توان جدای از اجزای دیگر به عنوان تعیین‌کننده رفتار انسان به حساب آورد.

 ۲۸۱ صفحه، ۲ مگابایت، زبان فارسی، PDF، 
شابک: 978-600-7256-27-5 

چاپ ۱۳۹۹: ۵۴۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۱۰۰۰۰ ت - 3.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

پیشگفتار
فصل اول: آموزش، مفاهیم، اهداف، روش‌ها 
مقدمه
1-1- مفهوم آموزش
2-1- نظریه‌های آموزش
نظریه‌های «محرک – پاسخ»
نظریه‌های یادگیری «گشتالت»
نظریه‌ یادگیری معنی‌دار کلامی
نظریه یادگیری شناختی اجتماعی
3-1- اهمیت و لزوم آموزش کارکنان
4-1- انواع آموزش کارکنان
1-4-1- دوره‌های طولی
2-4-1- دوره‌های عرضی
3-4-1- آموزش‌های حین خدمت
5-1- اهداف آموزش
6-1- اهداف آموزش کارکنان
1-6-1- هدف‌های اجتماعی
2-6-1- هدف‌های سازمانی
3-6-1- هدف‌های کارکنان
7-1- دستاوردهای آموزش کارکنان
1-7-1- اثرات بر سازمان
2-7-1- اثرات بر فرد
8-1- اصول آموزش کارکنان
9-1- نیازهای آموزشی
1-9-1- محیط سازمان و تأثیرگذاری بر نیازهای آموزشی
2-9-1- رابطه میان محیط سازمان و نوع ساختار سازمانی
3-9-1- رابطه میان راهبرد، محیط و ساختار
4-9-1- روش‌های تعیین نیازهای آموزشی
5-9-1- منابع نیازهای آموزشی
10-1- اصول تشکیل دوره‌های آموزشی
11- 1- مدل و روش‌های آموزش با توجه به ساختارها و مأموریت‌های سازمان
1-11-1- مدل ساده و خطی
2-11-1- مدل مبتنی بر تحول‌پذیر بودن سازمان
3-11-1- مدل رویکرد سیستمی
4-11-1- تعاریف سیستم
12-1 آموزش تخصصی
ویژگی‌های آموزش تخصصی
مراحل اجرایی آموزش تخصصی
تعیین هدف‌های آموزشی
تعیین منابع آموزشی بر مبنای هدف‌های آموزشی
تعیین واجدین شرایط برای طی دوره
تعیین حد تسلط
تعیین واحدهای آموزش – یادگیری 
اجرای آموزش گروهی
اجرای ارزشیابی تکوینی و آموزش اصلاحی 
اجرای ارزشیابی تراکمی و نمره‌گذاری
تجدید نظر در طرح آموزشی
فصل دوم: تربیت و تعلیم حرفه‌ای
1-2- مفهوم عمومی کارآمدی و کارآیی
2-2- نقش و جایگاه اساسی کارآمدی در علم مدیریت
3-2- نظریه‌های کارآمدی
1-3-2- تئوری توفیق
2-3-2-تئوری سیستم
3-3-2-تئوری عملی کارآمدی
4-3-2-تئوری انجام تکلیف
5-3-2- تئوری میزان تأثیرگذاری در روند امور
6-3-2- نظریه ترکیبی با محوریت انجام تکلیف
4-2- شاخص‌های کارآمدی
1-4-2 در مرحله تشخیص تکلیف
2-4-2- در مرحله انجام تکلیف
جایگاه انسان
عقل
هماهنگی تربیت با فطرت
تقدم تزکیه بر تعلیم
فراگیری تربیت
مهذب بودن مربی
اراده فردی
پیمودن مراحل
5-2- شاخص‌های تربیت اسلامی
1-5-2- شاخص‌های نظری
2-5-2- شاخص‌های عملی
2-5-3- نقش تربیت اسلامی در تعالی اخلاق اسلامی
مفهوم اخلاق
شاخص‌های اخلاق
روش‌های تربیت اخلاق اسلامی
فصل سوم: اخلاق حفاظت اطلاعاتی
1-3-کارویژه‌های سازمان‌های حفاظت اطلاعات مبتنی بر تدابیر فرمانده معظم کل قوا (مدظله‌العالی)
1- اشراف اطلاعاتی
2- جلوگیری از نفوذ دشمن
3- پیشگیری
4- رعایت موازین شرعی و قانونی
5- جلوگیری از نفوذ جریان‌های مضر
6- آشنایی با جرائم عمومی
7- بررسی صلاحیت امنیتی
8- بررسی حوادث و رویدادها
مبنای مأموریت قانونی
تاریخچه و عرف موجود در سازمان و نظر خبرگان
2-3- تربیت حفاظت اطلاعاتی
1-2-3- مفهوم تربیت اسلامی
2-2-3- اهمیت و لزوم تربیت اسلامی
3-2-3- اهداف تربیت اسلامی
اهداف نهایی تربیت اسلامی
نظریه‌های تربیت اسلامی
3-3- آسیب‌های اخلاقی ناشی از کار حفاظت اطلاعاتی
4-3- ویژگی‌های افسران حفاظت اطلاعاتی از نگاه اسلام
1-4-3- ویژگی‌های عناصر حفاظت اطلاعاتی در متون دینی
2-4-3- ویژگی‌های عناصر حفاظت اطلاعاتی از دیدگاه امام خمینی (ره) و فرمانده معظم کل قوا (مدظله‌العالی)
فصل چهارم: مطالعه موردی در ساحفاها
1-4- ویژگی‌های کارکنان ساحفاها از دیدگاه مسئولین ساحفاها (رؤسا، جانشینان و معاونین)
ویژگی‌های اخلاقی
ویژگی‌های کاری
ویژگی‌های کارکنان ساحفاها بر مبنای مأموریت آجا:
2-4- ویژگی‌های کارکنان ساحفاها از منظر مقامات ستاد کل ن. م و آجا
3-4- تربیت حفاظت اطلاعاتی از دیدگاه فرمانده معظم کل قوا (مدظله‌العالی)
4-4-تاریخچه تشکیل مرکز آموزش حفاظت اطلاعات
1-4-4- تاریخچه مرکز آموزش قبل از پیروزی انقلاب اسلامی
2-4-4- چگونگی جذب و آموزش کارکنان ضداطلاعات
3-4-4- تاریخچه مرکز آموزش حفاظت اطلاعات بعد از پیروزی انقلاب اسلامی
4-4-4-چگونگی جذب و آموزش افسران حفاظت اطلاعات
- مأموریت
- سیاست‌های آموزشی
- چگونگی اجرای آموزش در دانشکده فارابی
5-4- چارچوب نظری و مدل مفهومی
6-4-تجزیه ‌و تحلیل یافته‌های میدانی
منابع

راهنمای دانلود کتاب نقش تربیت و آموزش اطلاعاتی در رویکرد سیستمی

برای دانلود کتاب نقش تربیت و آموزش اطلاعاتی در رویکرد سیستمی و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  نقش تربیت و آموزش اطلاعاتی در رویکرد سیستمی