دانلود کتاب ﻗﺎﻧﻮن آﻳﻴﻦ دادرسی مدنی


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب ﻗﺎﻧﻮن آﻳﻴﻦ دادرسی مدنی و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب ﻗﺎﻧﻮن آﻳﻴﻦ دادرسی مدنی

کتاب ﻗﺎﻧﻮن آﻳﻴﻦ دادرسی مدنی نوشته‌ی محمدرضا مرادی و اصغر کیان مهر از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻫﻢ ﻳﺎر داﻧﺸﺠﻮ، به شرح و بررسی احکام و قواعد دادگاه‌ها در شرایط مختلف پرداخته و برای دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و آزمون‌های حقوقی قابل استفاده است.

فهرست مطالب

کلیات: مواد 1 الی 9 قانون آیین دادرسی مدنی 
باب اول: در صلاحیت دادگاه‌ها 
باب دوم: وکالت در دعاوی از مواد 31 الی 47 قآدم 
باب سوم: دادرسی نخستین از مواد 50 الی 325 فآدم 
باب چهارم: تجدید نظر 
باب پنجم: فرجام خواهی 
باب ششم: تعیین و حساب موعد 
باب هفتم: داوری از مواد 454 الی 501 
باب هشتم: هزینه دادرسی از مواد 502 الی 514 
باب نهم: مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد از مواد 515 الی 530

 ۲۸۱ صفحه، ۴ مگابایت، زبان فارسی، PDF، 
شابک: 978-622-229-050-4 

چاپ ۱۳۹۸: ۵۵۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۸۰۰۰ ت - 2.99€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

راهنمای دانلود کتاب ﻗﺎﻧﻮن آﻳﻴﻦ دادرسی مدنی

برای دانلود کتاب ﻗﺎﻧﻮن آﻳﻴﻦ دادرسی مدنی و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  ﻗﺎﻧﻮن آﻳﻴﻦ دادرسی مدنی