دانلود کتاب ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت

کتاب ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت نوشته‌ی محمدرضا مرادی و اصغر کیان مهر از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻫﻢ ﻳﺎر داﻧﺸﺠﻮ، به بررسی مباحثی چون ﺗﺠﺎرت و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎری، برات، ﻓﺘﻪ‌ﻃﻠﺐ، ﭼﻚ ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت و... می‌پردازد و برای دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و آزمون‌های حقوقی قابل استفاده است.

 ۲۸۲ صفحه، ۶ مگابایت، زبان فارسی، PDF، 
شابک: 978-622-229-047-4 

چاپ ۱۳۹۸: ۵۸۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۸۰۰۰ ت - 2.99€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

ﺑﺎب اول: ﺗﺠﺎرت و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎری
ﺑﺎب دوم: دﻓﺎﺗﺮ ﺗﺠﺎری و دﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺗﺠﺎری
ﺑﺎب ﺳﻮم: ﺷﺮکت‌های ﺗﺠﺎرتی ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت (2)
ﺑﺎب ﭼﻬﺎرم: ﺑﺮات - ﻓﺘﻪ‌ﻃﻠﺐ -  ﭼﻚ ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت (3)
ﺑﺎب ﭘﻨﺠﻢ: اﺳﻨﺎد در وﺟﻪ ﺣﺎﻣﻞ
ﺑﺎب ﺷﺸﻢ: دﻻلی
ﺑﺎب ﻫﻔﺘﻢ: ﺣﻖ‌اﻟﻌﻤﻞ ﻛﺎری (ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن)
ﺑﺎب ﻫﺸﺘﻢ: ﻗﺮارداد ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
ﺑﺎب ﻧﻬﻢ: ﻗﺎﺋﻢ‌ﻣﻘﺎم ﺗﺠﺎرتی و ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺗﺠﺎرتی
ﺑﺎب دﻫﻢ: ﺿﻤﺎﻧﺖ
ﺑﺎب ﻳﺎزدﻫﻢ: در ورشکستگی (ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت 4)
ﺑﺎب دوازدﻫﻢ: در ورشکستگی ﺑﻪ ﺗﻘﺼﻴﺮ و ورشکستگی ﺑﻪ ﺗﻘﻠﺐ
باب ﺳﻴﺰدﻫﻢ: در اﻋﺎدۀ اﻋﺘﺒﺎر
ﺑﺎب ﭼﻬﺎردﻫﻢ: اﺳﻢ ﺗﺠﺎرتی
ﺑﺎب ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ: ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮقی
ﺑﺎب ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ: ﻣﻘﺮرات ﻧﻬﺎیی

راهنمای دانلود کتاب ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت

برای دانلود کتاب ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت
جواد شیخ
۱۳۹۹/۶/۲۱
کاملا خوب و آموزنده خیلی عالی آقای مرادی ان شاء الله موفق و سربلند باشید
حمید شهرابی
۱۳۹۹/۴/۴
کتاب کامل و خوبیه
sara asiai
۱۳۹۹/۴/۱
کتاب کامل و خوبی بود
مشاهد همه دیدگاه‌ها (۵)