دانلود کتاب Basic sentence


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب Basic sentence و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب Basic sentence

کتاب Basic sentence نوشته مژگان نیک پور، از تعدادی جملات پایه زبان انگلیسی انتخاب شدند که در اکثر کتب با نام‌های مختلف نیز تکرار شده‌اند. تجارب آموزشی در زبان نشان داده‌اند که برترین شیوه یادگیری و تسلط به مکالمه در هر زبان فراگیری جملات پایه در آن زبان است.

این جملات به ترتیب از بسیار ساده تا حرفه‌ای‌تر و حسب موضوعی تقسیم‌بندی گردیدند. تعداد جملات پایه و کاربردی کمتر از هزار جمله است. یعنی با حفظ و کاربرد هم این تعداد اندک در موقعیت‌های مختلف می‌توان ارتباط صحیح کلامی اولیه را در هر محیط مکالمه‌ایی زبان انگلیسی به دست آورد.

موفقیت زبان آموزی زمانی حاصل می‌گردد که جملات هر زبانی در همان ساختار زبانی به خاطر سپرده شوند. این کتاب به زبان انگلیسی است.

This book is a selected list of Basic Sentence in the English language, That high usage In dialog and paper work

 ۶۴ صفحه، ۳۳۸ کیلوبایت، زبان انگلیسی، EPUB، 
شابک: 978-600-8368106 

چاپ ۱۳۹۵: ۶۵۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۲۰۰۰ ت - 0.99€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

Introduction
Greetings
Classroom Expressions
Identifying Objects
Identifying People By Occupation
Introductions And Courtesies
Day And Month Of The Calendar
Talking About Objects
Talking About Languages
Talking About Activities
Asking About Age
Talking About Daily Activities
Talking About Yesterday?s Activities
Meeting A Friend
Talking About Last Year?s Activities
Asking About Addresses
Asking Questions
Describing Objects
Asking People To Do Things
Getting Information And Directions
Talking About Family And Relatives
Talking About Neighbors And Friends
Talking About Future Activities
Talking About The Weather
Talking About Sickness And Health
Talking About Daily Habits
Getting People?s Opinion And Ideas
Making Plans
Making Decisions
Going Places
Going Shopping
Eating In A Restaurant
Making Appointments
Visiting The Doctor
Making Telephone Calls
Writing Letters
Telling About Past Experiences
Asking About Furniture And Places To Live
Talking About Things To Wear
Discussing Different Points Of View
Thinking About Possible Future Activities
Talking About Past Possibilities
Asking About Likes And Dislikes
Giving Advice And Opinions
Asking Favors Of Other People
Making Preparations To Travel
Countries And Nationalities
Geography And Land Features
Schools And Education
Work And Careers
Farms And Factories
Hobbies And Interests
Recreation And Sports
Newspapers And Magazines
Radio And Television
Music And Literature

راهنمای دانلود کتاب Basic sentence

برای دانلود کتاب Basic sentence و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  Basic sentence

نظرات کتاب Basic sentence

محمدصادق محمدی
۱۳۹۷/۸/۱۸
جای کار داره
مشاهد همه نظرات (۲)