دانلود کتاب (Sociological analyzes of women's rights (in sassanid period


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب (Sociological analyzes of women's rights (in sassanid period و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب (Sociological analyzes of women's rights (in sassanid period

کتاب Sociological analyzes of women's rights, in sassanid period، تالیف مژگان وثوق بنایی، به تحلیل جامعه شناختی حقوق زن در دوره ساسانی، پرداخته و به دو بعد قانون خانواده و مدنی اشاره دارد.

The present book studies the women’s rights in Sassanid Period based on the Vendidad, which is a law book from ancient Persia. In this book, women’s law is considered in two dimensions of family and civil law. Women, based on their social class could be entitled to/deprived from the right of education, or the right of heir Women’s clothing is also another aspect considered in this study, especially since veiling was a distinguishing characteristic of aristocrats, compared to women of lower social classes

 ۸۰ صفحه، ۶۲۵ کیلوبایت، زبان انگلیسی، EPUB، 
شابک: 978-600-8794-03-5 

چاپ ۱۳۹۶: ۱۹۲۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۸۴۰۰ ت - 2.99€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

Part one: Women and Families Position
1-1 Sassanid period
1-2 Zoroastrianism
1-3 avesta
1-4 important fire temples
1-5 Women’s position in Ancient Iran’s Social System
1-6 Iran’s Family and marriage possition in sassanian period
1-7 Women’s social cooperation in ancient period
1-8 women’s clothing and Hijab in Sassanid era
1-9 Motif of woman on Sassanid stamps
1-10 woman in Erdaravir book
Part Two: Women Rights and Religious Sentences
2-1 Women’s rights and religious sentences based on Vandidad’s book
2-2 Guardianship and supervision sentences
2-3 Legal sentences and borrowing marriage ceremony
2-4 The great sin of having sexual affair with a pregnant woman
2-5 Woman in menstrual period
2-6 religious sentences and the atonement for committing adultery
2-7 Rules and etiquettes of sexual intercourse
2-8 Women’s rights during pregnancy
2-9 Sentences for child abortion and punishment of this deed
2-10 Sentences for dressing and cutting hair
2-11 Social inequality of men and women in Shayest-Nashayest Book
Reference
Persain refrences
Thesises

راهنمای دانلود کتاب (Sociological analyzes of women's rights (in sassanid period

برای دانلود کتاب (Sociological analyzes of women's rights (in sassanid period و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  (Sociological analyzes of women's rights (in sassanid period