معرفی و دانلود PDF کتاب حکمرانی اقتصادی بین المللی: بررسی جایگاه ایران در اقتصاد منطقه غرب آسیا

عکس جلد کتاب حکمرانی اقتصادی بین المللی: بررسی جایگاه ایران در اقتصاد منطقه غرب آسیا
قیمت:
56000 تومان - 5.99€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome

برای دانلود قانونی کتاب حکمرانی اقتصادی بین المللی و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب حکمرانی اقتصادی بین المللی و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب حکمرانی اقتصادی بین المللی: بررسی جایگاه ایران در اقتصاد منطقه غرب آسیا

علی مروی سماورچی در کتاب حکمرانی اقتصادی بین المللی با ارائه‌ی مدلی کمّی‌، به بررسی جایگاه ایران در اقتصاد منطقه‌ی غرب آسیا می‌پردازد و تأکید می‌کند که در شرایط پیچیده‌ی قرن بیست‌ویکم، برقراری حکمرانی اقتصادی می‌تواند به اداره‌ی باقی امور نظم ببخشد. وابستگی متقابل، افزایش مبادلات تجاری و ظهور و گسترش فضای مجازی، منجر به شکل‌گیری تعریف جدیدی از مفهوم حکمرانی اقتصادی شده که در کتاب پیش رو به‌تفصیل بررسی می‌شود.

درباره‌ی کتاب حکمرانی اقتصادی بین‌المللی

در قرن بیست‌ویکم جهانی‌ شدن همراه با گسترش و پیچیدگی روابط میان دولت‌ها، منجر به شکل‌گیری سازمان‌های بین‌المللی شد. این سازمان‌ها برای تضمین و تداوم قدرت با دولت‌ها همکاری کردند و در نهایت، حکمرانی چندسطحی، گسترش رژیم‌های بین‌المللی، اهمیت یافتن نهادهای ملی و فراملی و تراکم شبکه‌های بین حکومتی، تشکیل شبکه‌ی قدرت را رقم زد. در چنین شرایطی، حکمرانی اقتصادی بین‌المللی تعریفی متفاوت پیدا کرد و مؤلفه‌های جدیدی به آن اضافه شد. علی مروی سماورچی در کتاب حکمرانی اقتصادی بین‌المللی، به‌سراغ همین موضوع رفته تا ضمن بازتعریف مفاهیم، کارکرد آن‌ها را در سطح بین‌المللی بررسی کند.

شایان ذکر است که تحولات ذکرشده، کشورها را وا داشت تا برای کسب منافع بیشتر، رفتارهای جدیدی اتخاذ کنند. البته تردیدی نیست که تمامی کشورها در شرایط و موقعیت‌های مختلف بر سرنوشت یکدیگر تأثیر می‌گذارند. بااین‌حال، فضای رقابتی حاکم، مسئله‌ی منافع ملی را پررنگ‌تر کرده و دولت‌ها را واداشته تا با افزایش شناخت خود از اقتصاد جهانی، جایگاه ملی خود را تثبیت کنند.

کتاب حکمرانی اقتصادی بین‌المللی، مختصات اقتصادی در سطح بین‌الملل و شاخص‌ حکمرانی اقتصادی بین‌المللی را بررسی و تبیین کرده است. همچنین به بررسی جایگاه ایران در اقتصاد منطقه‌ی غرب آسیا می‌پردازد. این کتاب شامل پنج فصل است که نویسنده در فصل اول آن، مفاهیم را شرح می‌دهد. فصل دوم به تاریخچه و سیر تحول نظریه‌ی حکمرانی اقتصادی و عوامل مؤثر بر آن اختصاص دارد و موضوعاتی نظیر اقتصاد سیاسی بین‌الملل، دیدگاه‌های اصلی در حوزه‌‌ی مدیریت اقتصاد جهانی، پسا‌دولت یا قرون وسطی‌گرایی جدید، سازمان‌های جهانی اقتصادی و... را مطرح می‌کند. در آخر این فصل با بررسی ادبیات و سوابق مربوطه و مقالات خارجی به پایان می‌رسد. فصل سوم به توضیح کمّی شدن مفهوم حکمرانی اقتصادی می‌پردازد. در فصل چهارم، نتایج به‌دست‌آمده از اجرای این مدلِ کمّی‌شده در منطقه‌ی غرب آسیا ارائه می‌شود و در فصل آخر نویسنده پیشنهاداتی برای افزایش تأثیرگذاری ارتقای جایگاه ایران در حکمرانی اقتصادی غرب آسیا مطرح می‌کند. این کتاب توسط شرکت چاپ و نشر بازرگانی منتشر شده‌ است.

کتاب حکمرانی اقتصادی بین‌المللی برای چه کسانی مناسب است؟

این کتاب به فعالان اقتصادی، به‌ویژه علاقه‌مندان به اقتصاد بین‌الملل، اقتصاد سیاسی و پژوهشگران حوزه‌های مرتبط با اقتصاد ایران پیشنهاد می‌شود.

در بخشی از کتاب حکمرانی اقتصادی بین المللی: بررسی جایگاه ایران در اقتصاد منطقه غرب آسیا می‌خوانیم

سازمان‌های غیررسمی در کنار اتحادیه‌های منطقه‌ای اقتصادی، بازیگران دیگری در عرصه حکمرانی اقتصاد جهانی هستند. سازمان‌های غیررسمی با به‌کارگیری ظرفیت دیپلماسی چندجانبه فضایی سیاسی برای گفت‌وگوهای صریح‌تر و دقیق‌تر در مورد مسائل جهان مانند محیط‌زیست یا امنیت پایدار فراهم می‌آورند. اتحادیه‌های منطقه‌ای نیز به عنوان دروازه ورود کشورها به‌ویژه کشورهای درحال توسعه به اقتصاد جهانی نقش بسیار مهمی در حکمرانی اقتصاد جهانی دارند. علاوه بر این بسیاری از کشورها از ظرفیت این اتحادیه برای حل مسائل خود استفاده می‌کنند. همچنین اتحادیه‌های منطقه‌ای به کشورهای مختلف توان تکثیر شدن و هم‌افزایی بین‌المللی می‌دهد که از این طریق اهرمی مهم برای نقش‌آفرینی در حکمرانی جهان به‌شمار می‌روند.

فهرست مطالب کتاب

مقدمه
فصل اول: حکمرانی اقتصادی
اهداف
روش کلی
واژگان کلیدی
فصل دوم: ادبیات نظری و تاریخچه نظریه حکمرانی اقتصادی
تعریف اقتصاد سیاسی بین‌الملل
دیدگاه‌های اصلی در حوزه مدیریت اقتصاد جهانی
پسادولت یا قرون وسطی‌گرایی جدید
حکمرانی اقتصادی بین‌المللی بر اساس نظریه پسادولتی
تعریف حکمرانی اقتصاد بین‌المللی
قدرت اقتصادی دولت‌ها
سازمان‌های جهانی اقتصادی
شرکت‌های چندملیتی
سازمان‌های غیر رسمی و منطقه‌ای اقتصادی
مردم و نهادهای مردمی
مرور ادبیات و سوابق مربوطه مقالات خارجی
گزارش‌های نهادهای جهانی
جمع‌بندی
فصل سوم: روش
روش و الگوریتم اجرا
جامعه و نمونه مورد بررسی
روایی و پایایی ابزار گردآوری داده‌ها
روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها
مزیت استفاده از روش FAHP نسبت به روش AHP
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌ها
بخش اول: توضیح مدل و متغیرهای مربوطه
مؤلفه اول: قدرت اقتصادی دولت‌ها
مؤلفه دوم: سازمان‌های اقتصاد جهانی
صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی
مؤلفه سوم: سازمان‌های غیررسمی اقتصاد جهانی و سازمان‌های منطقه‌ای
مؤلفه چهارم: شرکت‌های چندملیتی
مؤلفه پنجم: مردم و بخش خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد
بخش دوم: اندازه‌گیری ضرایب متغیرهای مدل
شناسایی شاخص‌های نهایی
تعیین اولویت شاخص‌های پژوهش
مقایسه زوجی شاخص‌ها قدرت اقتصاد ملی
مقایسه زوجی شاخص‌های شرکت‌های چند ملیتی
مقایسه زوجی شاخص‌های سازمان‌های رسمی اقتصاد جهانی
مقایسه زوجی شاخص‌های سازمان‌های غیر رسمی اقتصاد جهانی
مقایسه زوجی شاخص‌های جنبه بخش غیردولتی
تعیین اولویت نهایی شاخص‌ها با تکنیک FAHP
رتبه‌بندی کشورها
رتبه‌بندی نهایی کشورها
تحلیل اقتصادی نتایج رتبه‌بندی
جمع‌بندی
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها
بخش اول: نتیجه‌گیری
بخش دوم پیشنهادها
منابع و مآخذ
پیوست‌ها

مشخصات کتاب الکترونیک

نام کتابکتاب حکمرانی اقتصادی بین المللی: بررسی جایگاه ایران در اقتصاد منطقه غرب آسیا
نویسنده
ناشر چاپیانتشارات شرکت چاپ و نشر بازرگانی
سال انتشار۱۴۰۰
فرمت کتابPDF
تعداد صفحات228
زبانفارسی
شابک978-964-468-943-7
موضوع کتابکتاب‌های اقتصاد
قیمت نسخه الکترونیک
56000 ت - 5.99 یورو
خرید کتاب الکترونیک

نقد، بررسی و نظرات کتاب حکمرانی اقتصادی بین المللی

هیچ نظری برای این کتاب ثبت نشده است.

راهنمای مطالعه کتاب حکمرانی اقتصادی بین المللی

برای دریافت کتاب حکمرانی اقتصادی بین المللی و دسترسی به هزاران کتاب الکترونیک و کتاب صوتی دیگر و همچنین مطالعه معرفی کتاب‌ها و نظرات کاربران درباره کتاب‌ها لازم است اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

کتاب‌ها در اپلیکیشن کتابراه با فرمت‌های epub یا pdf و یا mp3 عرضه می‌شوند.