معرفی و دانلود PDF کتاب راهنمای عملی آزمون عملکردی عضلات

عکس جلد کتاب راهنمای عملی آزمون عملکردی عضلات
قیمت:
18000 تومان - 2.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome

برای دانلود قانونی کتاب راهنمای عملی آزمون عملکردی عضلات و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب راهنمای عملی آزمون عملکردی عضلات و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب راهنمای عملی آزمون عملکردی عضلات

کتاب راهنمای عملی آزمون عملکردی عضلات نوشتۀ کارین ویبن و برند فالکنبرگ است. این آزمون‌ها به بیماران اجازه می‌دهد که روند پیشرفت درمانشان را ببینند و موجب کاهش اضطراب آنها نیز می‌شود.

روش‌های آزمون برگرفته از وضعیت بیمارها در هنگام معالجه است. به علاوه، آنها ابزارهایی مفید برای درمان بصری از راه بررسی آزمون در فواصل زمانی معین برای تخمین پایان درمان هستند. نتایج آزمون برای مربیان و تمرین دهنده‌های ورزشی، که در ورزشی مشغول‌اند و برای بازتوانان و شرکت کننده‌های معلول مفید است؛ همچنین سندهایی معتبر برای دسترسی به عملکرد و ارزشیابی ورزش کردن فراهم می‌نماید. بنابراین در سطح ملی و بین المللی برای زمانی که کاربران پزشکی و درمان گران جسمانی و معالجه گران حرفه‌ای دیدگاه‌هایشان به یکدیگر نزدیک می‌شود، اصولی یکسان وجود دارد.

سطح آسیب‌های نخاعی گسترده هستند و شامل فلج کامل بدن یا قسمتی از آن است. آزمون‌های این کتاب به طور مخصوص و مناسب نشان می‌دهد که در صورت بررسی جداگانۀ نقص عضوها، به خوبی عملکردشان جبران می‌گردد.

کارین ویبن (Karin Wieben) و برند فالکنبرگ (Bernd Falkenberg) ادعا دارند نزدیک به هشتاد سال از نخستین تلاش‌ها برای ارزیابی نقص‌های عضلانی و مقایسۀ نتایج رکودها، که به عهده گرفته‌اند، می‌گذرد. در آزمون پیشرفت عضلات سال‌های متمادی، دو چیز همواره در نظر بود: نخست، کلید اصلی روند آزمایش‌ها در پی عادی سازی روزمره درمان جسمانی و دیگری، تلاش‌هایی که به وسیلۀ استفاده کنندگان برای انجام دادن آزمایش‌های بیشتر عملی و کاربردی برای عضلات بود.

در دهۀ 1950 آسیب فلج‌های محیطی در بیماران معلول، نیروی زیاد بر ستون فقرات آنها وارد می‌کرد و برای سال‌هایی متمادی این روش برای درمان بیماران قطع نخاعی استفاده می‌گردید. برند فالکنبرگ سال‌هاست که یکی از اعضای تیم کارین ویبن، سرپرست بخش صفحات نخاعی مرکز بیمارستان هامبورگ، است. همچنین همکاری نزدیک تیم باعث گسترش و درک مفهوم کتاب راهنمای عملی آزمون عملکردی عضلات (Muscle Function Testing: A Visual Guide) شده است اغلب آنها روزانه با بیماران آسیب‌های نخاعی، یا افرادی که در تصادف دچار آسیب شده‌اند، کارهای گسترده و کامل بازتوانی انجام می شود.

آن‌ها همچنین یک درجۀ اضافی به تلاش‌ها و آزمایش‌هایشان افزوده‌اند. درجات ارزیابی تشخیص بین المللی عملکرد عضلات از درجه 0 تا 5 تشکیل شده است. درجۀ اضافی 6 حالتی است که اجازه می‌دهد در مقابل حرکات استقامت داشته باشد، که ممکن است اجازه دهد ضعف باقی مانده در عضلات را تشخیص دهد.

فهرست مطالب کتاب

مقدمه
فصل 1: اصول و مبانی آزمون عضله
 مقدمات لازم برای نتایج دقیق آزمون عضله
 ارزیابی کششی عضلات
 تشخیص و درمان در سطح عصب شناسی
 عملکرد مستند عضله
 کشش عضله و عضلات کلیدی
 رفلکس‌های تک سیناپسی
 آزمون رفلکس قوزک پا مچ پا
 مثال‌هایی از اختلال سیستم عصبی مرکزی
 صدمه کامل مهرۀ نخاعی C6 و پایین‌تر
 مثال‌هایی از آسیب محیطی
 فتق دیسک L4L5 فشار بر ریشۀ L4
 آسیب عصب بازویی در پایین قسمت سوم حفرۀ بازویی
 فلج اطفال التهاب شاخ قدامی، سیستم عصبی محیطی
 فلج عصبی Polyneuropathy
 عضلۀ موافق و هماهنگ مشترک
 درجه بندی برای مبانی آزمون عضله
فصل 2: آزمون‌های سریع برای ارزیابی کلی عملکرد عضله
 آزمون توانایی وضعیتی ماتیاس برای بچه‌های سنین 6 تا 66 سال
 آزمون راه رفتن روی پنجه و پاشنه
 آزمون ایستادن روی یک پا
 آزمون اسکات چمباتمه زدن
 آزمون شنای روی زمین شنای سوئدی
 آزمون پلّه
آزمون به پهلو ایستادن دراز کشیدن روی یک دست
فصل 3: سر و صورت
 عضلات سر
 عضلات جویدنی
 عضلۀ جویدن و عضلۀ گیجگاهی
 عضلۀ گونه و عضلۀ گیجگاهی
 عضلۀ بالی جانبی و عضلۀ بالی میانی
 عضلات سیمای چهره اظهار بیان کردن
 عضلات اطراف دهان
 عضلات قسمت دور دهان
 عضلات پوست سر عضلاتی که جمجمه را پوشانیده‌اند، اپی کرانیوس
 عضلات بینی
 عضلات چشم
 عضلات گوش بیرونی
 عضلۀ نازک گردن
 فلج عصب صورت هفتمین عصب مغزی نخاعی
 فلج عصب دورکننده ششمین عصب مغزی نخاعی
 فلج عصب قرقره‌ای بازو چهارمین عصب مغزی نخاعی
 فلج عصب حرکتی چشم سومین عصب مغزی نخاعی
فصل 4: ستون فقرات پشت
عضلات و مبانی آزمون عضلۀ ستون فقرات
 کشش گردنی، سینه‌ای و مهره‌های پشتی ستون فقرات
 کشش پشت گردنی
 کشش پشت سینه‌ای
 کشش پشت کمر
 فلکشن ستون فقرات گردنی
 عضلات زیر لامی عصب گیری شاخه‌های قدامی شبکۀ عصبی گردنی C1C3
 خم شدن تنه
 چرخش تنه
 خم شدن جانبی تنه
 عدم تعادل عضلانی تنه
فصل 5: بالاتنه
عضلات و راهنمای آزمون عضلۀ بالاتنه
 کتف
 ارزیابی کتف
 پایین بردن کتف
 دور کردن کتف
 نزدیک کردن کتف
 خم شدن رو به جلوی مفصل شانه
 کشش در مفصل شانه
 دور کردن مفصل شانه
 نزدیک کردن در مفصل شانه
 چرخش خارجی در مفصل شانه
 چرخش داخلی در مفصل شانه
 آرنج
 کشش در آرنج
 خم شدن آرنج
 مچ
 اکستنشن مچ
 فلکشن مچ
 عضلات شرکت کننده در خم کردن مچ
 انحراف زند اعلی دور شدنمچ
 انحراف خمیدگی زند زیرین نزدیک کردنمچ
 مفاصل شست دست
 کشش در مفصل بند انگشتان دست
 فلکشن در مفصل بین انگشتی شست
 کشش در مفصل کف دستی، مچ انگشت شست
 فلکشن در مفصل کف دستی مچ و انگشت شست
 دور کردن در مفصل مچ، بین انگشتی شست
 نزدیک کردن مفصل مچی، کف دستی انگشت شست
 کشش در مفصل مچ، کف دستی انگشت شست
 فلکشن در مفصل مچی، کف دستی انگشت شست
 فلکشن در مفصل انگشتان مچ دستی شست
 فلکشن در مفصل بین انگشتی شست
 مفاصل انگشت
 وسعت انگشتان
 نزدیک کردن انگشتان
 کشش در مفاصل کفی انگشتی
 فلکشن در مفاصل کفی انگشتی
 اکستنشن در مفاصل نزدیک و دور کفی انگشتی
 فلکشن در مفاصل نزدیک بین انگشتی
 فلکشن در مفاصل دورِ بین انگشتی
 کتف بالی به علت آسیب عصب محیطی
 کتف بالی در بیماران با ضعف عضلانی
 فلج ارب Erb
 فلج کلامپک Klumpke
 فلج عصب فوق کتفی C4 – C6
 فلج عصب زیر بغل C4 – C6
 فلج عصب پوستی عضلانی C5 – C6
 فلج عصب زند اعلی رادیال C5 – C8
 فلج عصب زند زیرین C8 – T1
فلج عصب میانی C5 – T1
فصل 6: پایین تنه
مبانی عضلات و آزمون عضلۀ پایین تنه، مفصل ران
 کشش در مفصل ران
 دور شدن در مفصل ران
 نزدیک کردن مفصل ران
 چرخش خارجی در مفصل ران
 چرخش داخلی در مفصل ران
 مفصل زانو
 کشش در مفصل زانو
 فلکشن در زانو
 مفصل قوزک
 دورسی فلکشن قوزک
 پلانتار فلکشن قوزک
 سوپینیشن در مفصل کف پایی
 پرونیشن در مفصل کف پایی
 مفاصل انگشتان پا
 کشش در انگشتان پا
 فلکشن انگشتان پا
 اکستنشن انگشت بزرگ پا شست
 فلکشن در انگشت بزرگ پا شست
 ضعف کشش دهنده‌های مفصل ران
 کوتاهی خم کننده‌های مفصل ران
 کوتاهی دورکننده‌ها و نزدیک کننده‌های مفصل ران
 ضعف دورکننده‌های مفصل ران
 علامت ترندلنبرگ Trendelenburg
 علامت Duchenne
 ضعف عضلۀ چهار سر ران
 ضعف عضلات همسترینگ
 کوتاهی عضلۀ سه سر ساقی
فصل 7: سؤالات و پاسخ‌ها
 سؤالات آزمون
 پاسخ به سؤالات آزمون
 منابع و مآخذ

مشخصات کتاب الکترونیک

نام کتابکتاب راهنمای عملی آزمون عملکردی عضلات
نویسنده،
مترجممهدی رضایی
ناشر چاپیانتشارات سیادت
سال انتشار۱۳۹۶
فرمت کتابPDF
تعداد صفحات311
زبانفارسی
شابک978-600-7333-80-8
موضوع کتابتخصص‌های پزشکی
قیمت نسخه الکترونیک
18000 ت - 2.49 یورو
خرید کتاب الکترونیک

راهنمای مطالعه کتاب راهنمای عملی آزمون عملکردی عضلات

برای دریافت کتاب راهنمای عملی آزمون عملکردی عضلات و دسترسی به هزاران کتاب الکترونیک و کتاب صوتی دیگر و همچنین مطالعه معرفی کتاب‌ها و نظرات کاربران درباره کتاب‌ها لازم است اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

کتاب‌ها در اپلیکیشن کتابراه با فرمت‌های epub یا pdf و یا mp3 عرضه می‌شوند.