معرفی و دانلود کتاب ترجمه اصول کافی (جلد اول و دوم)

عکس جلد کتاب ترجمه اصول کافی (جلد اول و دوم)
قیمت:
20000 تومان - 2.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome

برای دانلود قانونی کتاب ترجمه اصول کافی (جلد اول و دوم) و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب ترجمه اصول کافی (جلد اول و دوم) و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب ترجمه اصول کافی (جلد اول و دوم)

کتاب ترجمه اصول کافی (جلد اول و دوم) نوشته‌ی محمد بن یعقوب کلینی، ترجمه بسیار روانی از این اثر برجسته محسوب می‌شود که همراه با متون عربی و روایات درج شده در آن و معانی واژگان و تعابیر دشوار تهیه و گردآوری شده است.

کتاب اصول کافی از معتبرترین و مهم‌ترین آثار در حوزه احادیث شیعه به شمار می‌رود که توسط شیخ محمد کلینی به رشته تحریر درآمده است. او در مدت 20 سال به خواست شاگردان خود این کتاب را تألیف کرد. محتوا و موضوع این کتاب حدیث است و به سه بخش تقسیم می‌شود: اصول کافی که شامل روایت‌های اعتقادی است، به تبیین اصول اعتقادی شیعه و برخی مطالبی می‌پردازد که با این‌گونه مسائل در ارتباط است، فروع کافی که روایت‌های فقهی را در برمی‌گیرد، بزرگ‌ترین بخش این کتاب محسوب می‌شود و روضه کافی که شامل احادیث متفرقه می‌شود.

مقصود کلینی از تألیف این اثر آن بوده که حدیث‌های کافی را براساس عدم مخالفت با قرآن و موافقت با اجماع گردآوری کند. او به علت ارتباط با یاران امامان و دسترسی به اصول اربعمأة، روایت‌های این کتاب را با کمترین واسطه بیان کرده است.

تعداد روایات این کتاب را با رقم‌های متفاوتی بیان کرده‌اند. این رقم از 15503 تا 16799 متغیر است. این اختلاف رقم‌ها از عوامل مختلفی مثل نحوه شمردن احادیث ناشی می‌شود. کتاب اصول کافی یکی از چهار کتاب معتبر مذهب شیعه اثنی عشری است.

اصول کافی از هشت بخش کلی شکل گرفته که شیخ کلینی نام هر کدام از این بخش‌ها را «کتاب» گذاشته است. این بخش‌ها عبارتند از: کتاب العقل و الجهل، کتاب فضل العلمکه، کتاب التوحید، کتاب الحجة، کتاب الایمان والکفر، کتاب الدعاء، کتاب فضل القرآن و کتاب العشرة.

شیخ کلینی بیش از شانزده هزار حدیث از پیامبر اکرم (ص) و امامان دوازده‌گانه در کافی گردآوری نمود و آنچه اکنون پیش روی شماست، تنها بخش اصول از کتاب کافی است.

با شیخ کلینی بیشتر آشنا شویم:

محمدبن یعثوب کلینی مشهور به ثقة‌الاسلام کلینی یکی از محدثان برجسته شیعه و نویسنده کتاب کافی است. او در دوران غیبت صغرای امام زمان متولد شد و بعضی از محدثان را که بی‌واسطه از امام حسن عسکری یا امام هادی احادیثی شنیده بودند از نزدیک دیده و به گفته قدما او در نقل و انتقال احادیث بسیار دقیق بوده است.

در بخشی از کتاب ترجمه اصول کافی می‌خوانیم:

امام صادق (ع) ‌فرمود:‌ای مفضًل! کسی که نمی‌اندیشد، رستگار نمی‌شود و کسی که دانش ندارد، نمی‌اندیشد. کسی که می‌فهمد زود است که بزرگوار گردد و کسی که بردباری می‌کند پیروز می‌شود. آگاهی سپر است و راستی، عزت. و نادانی، خواری است و فهمیدن، بزرگی و بخشش، موفقیت و اخلاق نیکو، وسیلۀ به دست آوردن دوستی. کسی که از اوضاع روزگار خودش با خبر باشد، شبهه‌ها به او حمله نمی‌کنند. دور اندیشی همان گمان بد است. میان انسان و دست یابی به حکمت نعمتی به نام دانشمند قرار دارد. و نادان در این میانه بدبخت است. و خداوند (س) ‌دوست کسی است که او را بشناسد و دشمن کسی است که رنج بیهوده می‌کشد. عاقل خطاپوش و جاهل خطاکار است.

اگر خواستی که گرامی باشی پس نرمش به خرج بده و اگر خواستی خوار شوی خشونت بورز. آن کس که پاک طینت است نرم دل است و کسی که طینتش ناپاک است، سنگدل می‌باشد. کسی که زیاده روی می‌کند، زمین می‌خورد و کسی که از نهایت کار بیمناک است از وارد شدن به آنچه نمی‌داند، باز می‌ایستد. کسی که کاری را بدون دانش کافی آغاز کند، به دست خود بینی‌اش را به خاک مالیده است. کسی که نمی‌داند، نمی‌فهمد و کسی که نمی‌فهمد، در امان نیست و هر کس که در امان نیست، گرامی داشته نمی‌شود و هر کس گرامی داشته نشود، ضایع می‌شود و هر که ضایع شود مورد سرزنش قرار می‌گیرد و هر که چنین باشد سزاوار پشیمانی است.

فهرست مطالب کتاب

سرنامه
دربارۀ حدیث
اعتبار حدیث
چند نکته دربارۀ این ترجمه
برخی از واژگانی که در این ترجمه به کار رفته است
آشنایی با برخی واژگان دانش حدیث
خلاصه‌ای از مقدمۀ شیخ کلینی در انگیزۀ نگارش و گردآوری کتاب کافی
جلد اول
بخش عقل و جهل
بخش برتری‌های دانش
واجب بودن فراگیری دانش و انگیزاندن برای آن
ویژگی‌های دانش، برتری‌های آن و برتری‌های دانشمندان
گروه‌های مردم
پاداش دانشمند و دانشجو
برتری‌های دانشمندان
حقوق دانشمند
از دست دادن [درگذشت] دانشمندان
هم‌نشینی و هم‌سخنی با دانشمندان
پرسش از دانشمند و گفتگو با او
پراکندن دانش
پرهیز از گفتار بدون دانش
کردار بی‌دانش
به کار بستن دانش
کسی که از دانش خود روزی می‌خورد و به آن می‌بالد
ضرورت برهان برای دانشمند و سخت‌گیری بر او
متفرقه [دربارۀ دانش و دانشمند]
نقل قرآن و روایت و حدیث و فضیلت نوشتن و سر و کار داشتن با قرآن
دنباله‌روی
بدعت، خودرأیی، قیاس
مراجعه به کتاب و سنت و اینکه هیچ چیزی از حرام و حلال و نیازهای مردم نیست مگر آنکه در قرآن و سنت دربارۀ آن سخنی گفته شده است
تفاوت در سخنان معصومان
استناد به سنت و شواهد قرآنی
بخش توحید
پدید آمدن جهان و اثبات پدیدآورنده
"چیز" نامیدن خداوند (س)
او را تنها به خودش می‌توان شناخت
پایین‌ترین درجۀ شناخت
معبود
جهان هستی
خویشاوندی
پرهیز از سخن گفتن دربارۀ چگونگی خداوند (س)
بطلان دیدار خداوند (س)
دربارۀ آیۀ " هیچ دیده‌ای او را درنمی‌یابد و او دیده‌ها را درمی‌یابد"
پرهیز از توصیف خداوند (س) به چیزی مگر آنکه خودش فرموده
پرهیز از در نظر گرفتن جسم و شکل برای خداوند (س)
صفات ذات
بخش دیگری از فصل اول در صفات خداوند (س)
اراده از ویژگی‌های فعل خداوند (س) است؛
دیگر ویژگی‌های فعل خداوند (س)
سخنی دربارۀ ویژگی‌های ذات و ویژگی‌های فعل
حادث بودن نام‌های خدا
معنی و ترکیب نام‌های خداوند (س)
بخش دیگری از فصل اول
افزوده‌هایی دربارۀ تفاوت میان معنی نام‌های خداوند (س) و نام‌های مخلوقات
تفسیر صفت صمد
توضیحات شیخ کلینی دربارۀ صمد
حرکت و جابه‌جایی
در تفسیر سخن خداوند (س) که می‌فرماید: "هیچ سه نفری با هم نجوا نمی‌کنند مگر آنکه خداوند چهارمین آن‌ها است"
در تفسیر سخن خداوند (س) : "خدای رحمان بر عرش برآمد "
در تفسیر آیه "اوست که در آسمان و زمین خداوندگار است"
عرش و کرسی
روح
کلیاتی دربارۀ خداشناسی
متفرقه [دربارۀ ویژگی‌ها و وجه خداوند (س) ]
بَداء
هیچ چیز در زمین و آسمان نیست مگر با هفت ویژگی
خواست و اراده
آزمون و سنجش
خوشبختی و بدبختی
نیکی و بدی
جبر و قَدَر [اختیار] و میانه آن دو
توانایی [اختیار]
روشنگری و شناخت و ضرورت حجت
تفاوت حجت برای بندگان گوناگون
حجت‌های خداوند (س) بر بندگانش
هدایت از خدا است
بخش حجت
نیاز ضروری به حجت
درجه‌های پیامبران و فرستادگان الهی و امامان
تفاوت میان رسول، نبی و مُحدّث
حجت برای مردم برپا نمی‌شود مگر با امام
زمین از حجت خالی نخواهد بود
اگر از مردم به جز دو نفر نمانند، یکی از آن‌ها امام است
شناخت امام و مراجعه به او
وجوب پیروی از امامان
امامان گواهان خداوند (س) در میان مردمان هستند
امامانِ خاندان همان راهنمایان هستند
امامان، اولی‌الامر و گنجینه‌داران علم هستند
امامان جانشینان خداوند (س) در زمین و دروازه‌های دریافت خیر
امامانِ خاندان، نور خداوند (س) هستند
امامانِ خاندان، رکن‌های زمین هستند
سخنان دُردانه‌ای در برتری‌های امام و ویژگی‌های او
امامان خاندان، والیان امر می‌باشند و همان‌ها هستند که مورد حسد قرار گرفته‌اند و خداوند (س) در قرآن ذکر کرده است
امامان خاندان، علامت‌هایی هستند که خداوند (س) در کتاب خویش نام برده است
آیه‌هایی که خداوند در کتابش فرموده، امامان خاندان هستند
خداوند همراهی با امامان خاندان را واجب کرده است
اهل ذکر که قرآن فرمان داده است تا از آنان پرسش شود، امامان خاندان هستند
آنان که در قرآن به عالم بودن توصیف گشته‌اند امامان خاندان می‌باشند
راسخان در علم، امامان خاندان می‌باشند
به امامان خاندان علم داده شده و در سینه‌هایشان استوار گردیده است
کسانی که خداوند از میان بندگان خویش برگزیده و کتاب را به آنان داده است، امامان هستند
امام در قرآن به دو معنی است: امامی که به خدا دعوت می‌کند و امامی که به آتش فرامی‌خواند
قرآن به سوی امام هدایت فرامی‌خواند
نعمتی که خداوند در کتابش یاد کرده است، امامان خاندان هستند
هوشمندان که خداوند (س) در قرآن یاد کرده امامان خاندان هستند
که راه حق میان آنان ماندنی است
کردار مردم به پیامبر و امامان عرضه می‌شود
راهی که بر پایداری در آن پافشاری شده، ولایت علی (ع) است
امامان کانِ دانش و درخت پیامبری و گذرگاه فرشتگان هستند
امامان وارثان دانش هستند که از یکدیگر ارث می‌برند
امامان دانش پیامبر اسلام و همۀ پیامبران و جانشینان پیشین را به ارث برده‌اند
همۀ کتاب‌هایی که از جانب خداوند (س) نازل شده نزد امامان خاندان است و آنان محتوای آن کتاب‌ها را با وجود تفاوت زبان می‌دانند
قرآن را امامان گرد آورده‌اند و آن‌ها حقیقت دانش آن را می‌دانند
بهره‌ای که از اسم اعظم خداوند (س) به امامان خاندان داده شده است
نشانه‌هایی از پیامبران که نزد امامان خاندان است
جنگ‌افزار و لوازمی از پیامبر اکرم (ص) که نزد امامان خاندان است
جنگ‌افزارهای پیامبر (ص) مانند تابوت بنی‌اسراییل است
صحیفه، جِفر، جامعه و مُصحَف فاطمه (ع)
تفسیر و شأن نزول سورۀ قدر
در هر شب جمعه بر دانش امامان خاندان افزوده می‌شود
اگر بر دانش امامان افزوده نشود، آنچه نزد آنان است به پایان می‌رسد
امامان همۀ دانشی را که فرشتگان، پیامبران و فرستادگان گذشته می‌دانستند، می‌دانند.
احادیث متفرقه دربارۀ علم غیب
امامان اگر بخواهند چیزی را بدانند، خواهند دانست
امامان می‌دانند که چه هنگامی می‌میرند و مرگ آن‌ها به اختیار خودشان می‌باشد
امامانِ خاندان دانش گذشته و آینده را دارا می‌باشند و چیزی بر آنان پنهان نیست
هر دانشی که خداوند به پیامبر (ص) خویش آموخت، فرمان داد که ایشان آن را به امیر مومنان (ع) بیاموزد و او شریک دانش پیامبر است
دامنۀ دانش امامان
جلد دوم
بخش حجت
واگذاری امور دینی به پیامبر اکرم (ص) و امامان خاندان
امامان خاندان مانند کدام‌یک از پیشینیان هستند
ناروا بودن اعتقاد به پیامبری ایشان
امامان خاندان محّدث و داننده می‌باشند
روح‌های امامان خاندان
روحی که خداوند (س) با آن امامان را پشتیبانی می‌نماید
آنگاه که هر امامی دانش امام پیش از خود را فرامی‌گیرد
مقام یکسان امامان در دانش و دلاوری و بندگی
هر امامی امام پس از خود را می‌شناسد و آیۀ امانت دربارۀ آن‌ها نازل شده است
امامت پیمانی است از جانب خداوند (س) که یک به یک منتقل می‌شود
امامان خاندان هیچ کاری نمی‌کنند مگر بر اساس پیمانی که با خداوند (س) دارند و از آن پا فراتر نمی‌نهند
آنچه که حجت بودن امام (ع) را اثبات می‌کند
ماندن امامت در میان فرزندان و عدم انتقال آن به برادر، عمو و سایر نزدیکان
تصریح خداوند (س) و پیامبر (ص) بر تک تک امامان خاندان
اشاره و تصریح به ولایت امیرالمومنین (ع)
اشاره و تصریح به امامت حسن بن علی (ع)
اشاره و تصریح به امامت حسین ابن علی (ع)
اشاره و تصریح به امامت علی ابن حسین (ع)
اشاره و تصریح بر امامت امام باقر (ع)
اشاره و تصریح به امامت امام صادق (ع)
اشاره و تصریح بر امامت امام موسی کاظم (ع)
اشاره و تصریح به امامت علی ابن موسی‌الرضا (ع)
اشاره و تصریح به امامت امام محمدتقی الجواد (ع)
اشاره و تصریح به امامت امام هادی (ع)
اشاره و تصریح به امامت امام حسن عسکری (ع)
اشاره و تصریح به امامتِ صاحبِ خانه (ع)
کسانی که آن جناب را دیده‌اند
خودداری از نام بردن آن حضرت
احادیث متفرقه دربارۀ غیبت
دوران غیبت
تفاوت ادعای راستین و دروغین در امامت
ناپسند بودن تعیین زمان ظهور
آزمون و آزمایش مومنان
هر کس امام خویش را بشناسد، پس و پیش شدن ظهور زیانی برایش ندارد
هر کس که ادعای امامت کند و شایسته نباشد و هر کس که همه یا برخی از امامان را انکار کند و هر کس که امامت نااهلان را ثابت کند
کسی که بدون امام منصوب از جانب خداوند (س) دینداری کند
هر کس بمیرد و امامی از امامان هدایت نداشته باشد
هر کس که حق خاندان را شناخت و هر کس که انکار کرد
تکلیف مردم پس از وفات امام
هنگامی که امام درمی‌یابد که نوبت او فرارسیده است
سنّ و سال امامان
غسل هر امامی با امام پس از او می‌باشد
زادْروزِ امامان علیهم السلام
آفرینش جسم و جان و دل امامان
فرمان‌برداری از امامان و خوبی‌های آن
وظیفۀ مردم این است که پس از مناسک حج به حضور امام برسند و پرسش‌های دینی و اعتقادی خود را پرسیده و وفاداری و محبت خود را به امام اعلام نمایند
فرشتگان به حضور امامان می‌رسند و به بارگاه آنان رفت و آمد دارند و اخبار را به آنان می‌رسانند
پریان به حضور امامان رسیده و آموزه‌های دینی را فرامی‌گیرند
امامان که درود و رحمت و رضوان الهی بر آنان باد، هنگامی که به امامت می‌رسند مانند داوود (ع) و خاندان داوود (ع) داوری می‌نمایند و نیازی به بَیّنه ندارند
سر چشمه دانش نزد خاندان پیامبر اکرم (ص) است
هر حقیقتی که نزد مردم است از امامان سر چشمه گرفته و هر چه از آن‌ها سر چشمه نگرفته است، باطل است
سخنان امامان دشوار و دیریاب است
دستور پیامبر (ص) به خیرخواهی برای پیشوایان مسلمانان
و لزوم با هم بودن و امامان چه کسانی هستند
حقوق امام بر مردم و حقوق مردم بر امام
همه زمین از آنِ امام است
روش زیستن امام و خوراک و پوشاک او در زمان امامت
روایت‌های متفرقه دربارۀ امام
نکته‌ها و برگزیده‌هایی از قرآن دربارۀ ولایت
روایت‌های برگزیده دربارۀ ولایت
آشنایی امامان با یارانشان و واگذاری کارها به ایشان
تاریخ پیشوایان
زادن و درگذشتن پیامبر اکرم (ص)
سرکشیدن به بالای آرامگاه پیامبر اکرم (ص)
زندگانی امیر مومنان علی (ع)
زندگانی فاطمۀ زهرا (ع)
زندگانی امام حسن (ع)
زندگانی امام حسین (ع)
زندگانی امام زین‌العابدین علی ابن حسین (ع)
زندگانی امام باقر (ع)
زندگانی امام صادق (ع)
زندگانی امام کاظم (ع)
زندگانی امام رضا (ع)
زندگانی امام جوادالائمه (ع)
زندگانی امام هادی (ع)
زندگانی امام حسن عسگری (ع)
زندگانی حضرت صاحب‌الامر (ع)
حدیث‌هایی که دربارۀ امامان دوازده‌گانه آمده است
اگر دربارۀ کسی چیزی بگویند که خودش ندارد اما فرزند یا فرزندزاده‌اش داشته باشد، مانند آن است که خودش دارد
همۀ امامان (علیهم السلام) برای خداوند به پا خاسته و هدایت می‌کنند
پرداختن دارایی‌ها به امام (ع)
دارایی‌های عمومی و معنی و مقدار خمس و شرایط واجب شدن آن

مشخصات کتاب الکترونیک

نام کتابکتاب ترجمه اصول کافی (جلد اول و دوم)
نویسنده
مترجمعباس به نژاد
ناشر چاپیانتشارات آرایه
سال انتشار۱۳۹۹
فرمت کتابEPUB
تعداد صفحات811
زبانفارسی
شابک978-600-5605-02-0
موضوع کتابکتاب‌های حدیث
قیمت نسخه الکترونیک
20000 ت - 2.49 یورو
خرید کتاب الکترونیک

نقد، بررسی و نظرات کتاب ترجمه اصول کافی (جلد اول و دوم)

زهرا زهیری
۱۴۰۱/۸/۱۶
واقعا مفید هست. مطالب جالبی یاد گرفته می‌شود. این کتاب واقعا بر علم انسان افزوده می‌کند. هرچه که ما یاد بگیریم علم است و چه خوب که مورد‌ها و مطالبی که یاد می‌گیریم دررابطه با دینمان و ائمه علیهم السلام و... باشد.
کاظم فروغی
۱۴۰۱/۱۲/۱۲
اگر شرح ملاصدرا بر اصول کافی رو بخونید اونوقت متوجه میشید اهل بیت (ع) به چه سطحی از حقایق داشتند اشاره میکردند.
یکی از ارزشمندترین کتابهایی که خوندم همین کتابه. ممنون از کتابراه 🙏
سپهر بهنامفرد
۱۴۰۰/۴/۱۸
من 4 تا ستاره دادم ولی الان دانلود کردم و کیفیت کتاب رو دیدم فهمیدم اشتباه کردم باید 5 تا ستاره میدادم
sam samir
۱۴۰۱/۶/۱۳
اصول کافی بهترین راهنما برای خود شناسی و خداشناسی هست و اینکه چرا انسان اشرف مخلوقات هستش
Ali Ghanipour
۱۴۰۲/۱/۲۶
این کتاب از نظر تفسیر آیه‌های قرآن بسیار تاثیر گذار است
و میتواند علم دینی مان را افزایش دهد
roshana h
۱۴۰۱/۱۱/۲۱
از نظر من این ترجمه یکی از بهترین ترجمه‌ها برای کتاب وزین اصول کافی بود
فریدرضا نقیه
۱۴۰۱/۵/۱۹
خیلی عالیه که این کتاب را به صورت الکترونیکی در اختیار قرار داده اید.
ممنون
تینا سراجى
۱۴۰۱/۱/۱۱
عاشقشم. خواندنش براى شناخت اهل بیت ضروریه
رضا کاکرودی
۱۴۰۱/۱۰/۲۶
پیشنهاد میشه بخونیدش دقیق. با کیفیت فوق العاده
کلثوم قربان نیا
۱۴۰۱/۶/۱۴
خیلی کتاب خوب بود خوب هم نوشته شده خیلی واضح نوشته شده
Mojir Fallah
۱۴۰۱/۴/۲۰
مثل خیلی از کتاب دین مبین اسلام شیوا و رسا ست.
مهدیه شجاعی
۱۴۰۱/۲/۱۰
کتابی که به نظرم هر مسلمانی باید اون رو بخونه
محمد حسین بلندی
۱۴۰۰/۱۰/۸
کتاب عالیه برای همه‌ی آدما چه فوق مذهبی چه عادی و...
لیلا مولائى
۱۴۰۰/۸/۲۵
بسیار ظریف و دلنشینه پر از نصیحتهای انسان ساز
علیرضا سلامی
۱۳۹۹/۷/۱۱
ترجمه‌ای بسیار دقیق و لطیف
مشاهده همه نظرات 18

راهنمای مطالعه کتاب ترجمه اصول کافی (جلد اول و دوم)

برای دریافت کتاب ترجمه اصول کافی (جلد اول و دوم) و دسترسی به هزاران کتاب الکترونیک و کتاب صوتی دیگر و همچنین مطالعه معرفی کتاب‌ها و نظرات کاربران درباره کتاب‌ها لازم است اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

کتاب‌ها در اپلیکیشن کتابراه با فرمت‌های epub یا pdf و یا mp3 عرضه می‌شوند.