معرفی و دانلود کتاب گلچین حوزه‌ها و مفاهیم جامعه شناسی (1)

عکس جلد کتاب گلچین حوزه‌ها و مفاهیم جامعه شناسی (1)
قیمت:
53000 تومان - 5.99€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome

برای دانلود قانونی کتاب گلچین حوزه‌ها و مفاهیم جامعه شناسی (1) و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب گلچین حوزه‌ها و مفاهیم جامعه شناسی (1) و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب گلچین حوزه‌ها و مفاهیم جامعه شناسی (1)

در کتاب گلچین حوزه‌ها و مفاهیم جامعه شناسی (1)، تالیف محمد پورکار، کوشش گردیده که دانشجویان علوم اجتماعی با حوزه‌ها و مفاهیم اساسی جامعه شناسی آشنا گردند و برای آزمون کنکور کارشناسی ارشد و آزمون‌های داخلی دانشگاه‌ها آمادگی لازم را داشته باشند.

حوزه‌ها و مفاهیم جامعه‌شناسی از گسترده‌ترین بخش‌های رشته علوم اجتماعی و به‌ ویژه گرایش جامعه‌شناسی است؛ از آنجایی‌ که در کنکور کارشناسی ارشد، مطالعه کتب حوزه‌ها و مفاهیم جامعه‌شناسی - با وجود ضرورت اما گستردگی و تنوع آن زمان‌بر است. از این رو محمد پورکار، نوسندۀ این کتاب، چکیده و تست‌هایی مهم و استاندارد از این منابع را در 2 بخش (2 کتاب جداگانه) برای آسان‌‌سازی مطالعه و درک مفاهیم اساسی این حوزه‌ها تالیف نموده که هر بخش شامل 9 فصل جامعه‌شناسی است و هر یک از فصل‌ها شامل چکیده مطالب اصلی و 100 تست تالیفی (مجموعاً 900 تست) همراه پاسخنامه است.

دانشجویان مربوطه می‌توانند جهت خودآزمایی خود با تست‌های کتاب حاضر، به دانسته‌های خود در بخش حوزه‌ها و مفاهیم جامعه‌ شناسی بیافزایند. این کتاب در آسان‌‌سازی مطالب، انتقال مفاهیم و تحکیم آموخته‌ها برای دانشجویان عزیز، گامی محکم است.

در بخشی از کتاب گلچین حوزه‌ها و مفاهیم جامعه شناسی (1) می‌خوانیم:

واژه ارتباط (communication) از ریشه لاتین به معنای اشتراک گرفته شده‌ است و در فارسی به معنای پیوستگی، بستگی و پیوند کاربرد دارد. واژه ارتباط در دایره‌‌المعارف عمومی فیشر چنین تعریف شده‌ است: «ارتباط در مفهوم گسترده آن، برای بیان هر نوع انتقال اطلاعات به کار می‌رود.»

از ارتباط تعاریف دیگری نیز آمده‌است که عبارتند از:

ادوین اِمِری: ارتباط عبارت از فن انتقال اطلاعات و افکار و رفتار انسانی از یک فرد به شخص دیگر است.

رشیدپور: ارتباط را جریانی می‌داند که طی آن، دو نفر یا بیشتر از طریق کاربرد پیام‌هایی که معنایشان برایشان یکسان است به تبادل افکار، احساسات، نظرها و عقاید خود می‌پردازند.

ویلبر شرام: مفهوم ارتباط در واقع هماهنگ‌شدن فرستنده و گیرنده در رابطه با یک پیام ویژه است.

ژان مزون نو: ارتباط به معنای وسیع، مبادله پیام‌هاست و با الهام از مدل لاسول، هفت پرسش را مطرح می‌کند:
1-چه کسی می‌گوید؟
2-چه می‌گوید؟
3-به چه کسی می‌گوید؟
4-کجا می‌گوید؟
5-چگونه می‌گوید؟
6-برای چه می‌گوید؟
7-با چه تاثیری می‌گوید؟

جرج جرنبر: ارتباط را به مفهوم کنش متقابل اجتماعی براساس پیام می‌داند.

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار
فصل 1: مبانی جامعه‌شناسی (چکیده)
1/1- مقدمه
2/1- پژوهش جامعه‌شناختی و روش‌های آن
3/1- فرهنگ
4/1- منزلت و نقش
5/1- اجتماعی‌ شدن و شخصیت
6/1- گروه‌های اجتماعی
7/1- نهادهای اجتماعی
8/1- خانواده
9/1- نظارت اجتماعی
10/1- انحرافات اجتماعی
11/1- طبقات اجتماعی
12/1- تحرک اجتماعی
13/1- جمعیت و بوم‌شناختی
14/1- اجتماع روستایی و اجتماع شهری
15/1- رفتار جمعی
16/1- سازمان‌های رسمی
17/1- قدرت اجتماعی
18/1- جنبش‌های اجتماعی
19/1- دگرگونی اجتماعی
تست‌های فصل 1- مبانی جامعه‌شناسی
پاسخنامه فصل 1- مبانی جامعه‌شناسی
فصل 2: جامعه‌شناسی عمومی (چکیده)
1/2- اصول و کلیات 
2/2- سیر تحول جامعه‌شناسی
3/2- روش‌های تحقیق در جامعه‌شناسی
تست‌های فصل 2- جامعه‌شناسی عمومی
پاسخنامه فصل 2- جامعه‌شناسی عمومی
فصل 3: جامعه‌شناسی گیدنز (چکیده)
1/3- مسائل و دیدگاه‌ها
2/3- فرهنگ و جامعه
3/3- اجتماعی‌ شدن و دور زندگی
4/3- همنوایی و کجروی
5/3- قشربندی و ساخت‌ طبقاتی
6/3- سیاست، حکومت و دولت
7/3- نهادهای اجتماعی: خانواده، خویشاوندی و ازدواج
تست‌های فصل 3- جامعه‌شناسی گیدنز
پاسخنامه فصل 3- جامعه‌شناسی گیدنز
فصل 4: تغییرات اجتماعی (چکیده)
1/4- مسائل جامعه‌شناسی تاریخ‌گرا
2/4- عوامل مسلط تغییر اجتماعی از نظر جامعه‌شناسان
3/4- کارگزاران (نخبگان) تغییر
4/4- جنبش‌های اجتماعی
5/4- صنعتی‌شدن، توسعه و نوسازی از عوامل مهم تغییرات اجتماعی
6/4- سیستم استعماری و استعمارزدایی
7/4- فرایند انقلابی
تست‌های فصل4- تغییرات اجتماعی
پاسخنامه فصل 4- تغییرات اجتماعی
فصل 5: جامعه‌شناسی آموزش و پرورش (چکیده)
1/5- کلیات
2/5- آموزش و پرورش به عنوان نهاد اجتماعی
3/5- کارکردهای آموزش و پرورش
4/5- جامعه‌پذیری
5/5- پرورش سیاسی
6/5- آموزش و پروش و تغییر اجتماعی
7/5- آموزش و پرورش و قشربندی اجتماعی
8/5- رویکردها و نظریه‌های جامعه‌شناختی آموزش و پرورش
تست‌های فصل 5- جامعه‌شناسی آموزش و پرورش
پاسخنامه فصل 5- جامعه‌شناسی آموزش و پرورش
فصل 6: جامعه‌شناسی خانواده (چکیده)
1/6- مفاهیم اساسی
2/6- نظریات مربوط به تکوین و تحول خانواده
3/6- معیارهای طبقه‌بندی خانواده
4/6- کارکردهای خانواده
5/6- خویشاوندی
6/6- نظام‌های خویشاوندی
7/6- شبکه‌های خویشاوندی
8/6- ازدواج و طلاق
9/6- نظام‌های زناشویی
10/6- همسرگزینی و همسان‌گزینی
تست‌های فصل 6- جامعه‌شناسی خانواده
پاسخنامه فصل 6- جامعه‌شناسی خانواده
فصل 7: جامعه‌شناسی توسعه (چکیده)
1/7- تعریف توسعه و مفاهیم مربوط به آن
2/7- پیشگامان توسعه
3/7- نظریه‌های جامعه‌شناسی توسعه
6/7- فرایند توسعه در ایران
تست‌های فصل 7- جامعه‌شناسی توسعه
پاسخنامه فصل 7- جامعه‌شناسی توسعه
فصل 8: جامعه‌شناسی انقلاب (چکیده)
1/8- مقدمه و فرانگرش
2/8- ابعاد تحول انقلابی
3/8- تئوری‌ها ومدل‌های تحلیل انقلاب
4/8- مدل و تئوری مارکس درباره انقلاب
5/8- تئوری‌های مارکسیستی انقلاب
6/8- رویکرد کارکردگرایانه در زمینه انقلاب
7/8- تئوری جامعه توده‌وار
8/8- رویکردهای روان‌شناسانه در زمینه انقلاب
تست‌های فصل 8- جامعه‌شناسی انقلاب
فصل 9: جامعه‌شناسی ارتباطات (چکیده)
1/9- دیدگاه‌هایی پیرامون مفهوم ارتباط
2/9- پیشینه پژوهش در زمبنه ارتباطات سیاسی
3/9- دیدگاه‌های پیشگامان و راهگشایان ارتباط جمعی
4/9- نقش وسایل ارتباط جمعی
5/9- اثرات وسایل ارتباط جمعی
تست‌های فصل 9- جامعه‌شناسی ارتباطات
پاسخنامه فصل 9- جامعه‌شناسی ارتباطات
منابع و مآخذ

مشخصات کتاب الکترونیک

نام کتابکتاب گلچین حوزه‌ها و مفاهیم جامعه شناسی (1)
نویسنده
سال انتشار۱۳۸۸
فرمت کتابEPUB
تعداد صفحات228
زبانفارسی
شابک978-622-00-1842-1
موضوع کتابکتاب‌های کنکور کارشناسی ارشد، کتاب‌های علوم اجتماعی
قیمت نسخه الکترونیک
53000 ت - 5.99 یورو
خرید کتاب الکترونیک

نقد، بررسی و نظرات کتاب گلچین حوزه‌ها و مفاهیم جامعه شناسی (1)

نیما بامداد
۱۳۹۸/۸/۵
مهم‌ترین امتیاز کتاب زبان شسته رفته و روشن و کاستی بزرگ آن، غیبت برابر انگلیسی اصطلاح‌ها و مفهوم‌های کانونی حوزه‌های متنوع جامعه شناسی است.
جلد دوم را چه وقت عرضه می‌کنید؟
مجید رحمانی فیروزجا
۱۳۹۷/۱۲/۲۳
با سلام خدمت آقای پورکار فقط یک سوال خاستم بدونم امتحان ارشد اردیبهشت سال 98 هستش آیا تا اون موقع این کتاب آماده میشه یا که خیر ببخشید در صورت امکان جواب بدید لطف میکنید
مجید رحمانی فیروزجا
۱۳۹۷/۱۲/۱۷
با سلام و عرض خدا قوت خدمت شما. بسیار عالی هستش و تشکر میکنم از شما. بسیار مورد استفاده بنده قرار گرفت. فقط سوالی که داشتم اینه که جلد دومش برای کی آماده میشه؟؟؟؟
milad ettehadi
۱۳۹۸/۶/۱۸
در رابطه با مفاهیم اصلی جامعه شناسی و حوزه مربوط به ان از جامعیت خوبی برخوردار بوده و‌کار تحقیقاتی مناسبی روی ان انجام گرفته است.
نسیم ساری
۱۴۰۱/۲/۷
خلاصه سازی و جمع بندی خوب مطالب اما برخی پاسخ‌ها مطابق متن نیست
عادل قلی زاده
۱۳۹۸/۳/۸
حیف که کامل نیس بعضی کتابهای مهم مثل قشرها ونابرابری اجتمای رو نداره
آمنه ابراهیمی
۱۴۰۱/۲/۲۴
خوبه ولی برای استخدامی خوب نیست
مشاهده همه نظرات 7

راهنمای مطالعه کتاب گلچین حوزه‌ها و مفاهیم جامعه شناسی (1)

برای دریافت کتاب گلچین حوزه‌ها و مفاهیم جامعه شناسی (1) و دسترسی به هزاران کتاب الکترونیک و کتاب صوتی دیگر و همچنین مطالعه معرفی کتاب‌ها و نظرات کاربران درباره کتاب‌ها لازم است اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

کتاب‌ها در اپلیکیشن کتابراه با فرمت‌های epub یا pdf و یا mp3 عرضه می‌شوند.