معرفی و دانلود کتاب طراحی گام به گام وب سایت

عکس جلد کتاب طراحی گام به گام وب سایت
قیمت:
3000 تومان - 0.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome

برای دانلود قانونی کتاب طراحی گام به گام وب سایت و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب طراحی گام به گام وب سایت و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب طراحی گام به گام وب سایت

کتاب طراحی گام به گام وب سایت نوشته‌ی علی هندی ورکانه، به آموزش طراحی سایت با استفاده از کد‌های Javascript و Html و Css و Php پرداخته است و به طور تقریبی تمامی مراحل را از حالت ایستا تا پویا بیان می‌کند.

در حال حاضر دنیای اینترنت و وب بسیار گسترده شده است و مردم جهان حالا مدّت زیادی از زمان خود را در اینترنت سپری می‌کنند، در هر کجای دنیا که قرار داشته باشیم، هر لحظه که بخواهیم، می‌توانیم اطلاعات مورد نیاز خود یا دیگران را توسط اینترنت به اشتراک بگذاریم. بهترین روش برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات، طراحی آن‌ها در قالب صفحات وب است. همه‌ی افرادی که می‌خواهند تجارت خود را گسترش دهند و همچنین می‌خواهند خود را در عرصه‌ی وب معرفی نمایند می‌توانند با طراحی وب به هدف خود دست یابند.

این کتاب، ادعای معرفی کامل طراحی وب سایت را ندارد، ولی در این اثر مطالب مورد نظر به صورت مثال‌های کاربردی که در ذهن مخاطب به وجود می‌آید، مطرح شده و با انجام کار عملی سعی در همراه کردن خواننده کتاب و درگیر کردن وی با مسائل و مشکلات احتمالی در طراحی وب سایت دارد. کتاب طراحی وب سایت از مقدماتی تا پیشرفته، به عنوان یک نقطه شروع برای همه کسانی است که با Html و Php آشنا نیستند ولی در موردشان شنیده و علاقه به یادگیری آن‌ها دارند.

برای انجام دادن مثال‌های کتاب نیاز به نرم‌افزار خاصی نیست، تمامی مثال‌های این کتاب توسط نرم افزار Notepad که در تمامی نسخه‌های ویندوز وجود دارد بیان شده است، در ضمن برای انجام دادن مثال‌های کتاب، نیاز به نرم‌افزار XAMPP وجود دارد.

فهرست مطالب کتاب

مقدمه
گام اول
آشنایی با مفاهیم رایج در طراحی وب و اینترنت
شبکه کامپیوتری
منابع اطلاعاتی
سرویس دهنده (Server)
سرویس گیرنده (Client)
اینترنت
وب
صفحه وب (Web Page)
وب سایت (Web Site)
Home Page
Host
Upload
Download
Request
Response
مرورگر وب (Web Browser)
W3C
معرفی زبان HTML
صفحات ایستا و پویا
گام دوم
برچسب‌های اولیه
مفهوم برچسب (Tag)
خصوصیات برچسب
قالب‌های صفحات وب
تفاوت فایل های. htm با. html
برچسب <html>
برچسب <head>
برچسب <body>
برچسب <title>
ایجاد یک صفحه وب ساده
ساختار برچسب ها
رنگ‌ها در صفحه وب
خصوصیتbgcolor
خصوصیت background
خصوصیت text
برچسب Container
برچسب توضیحات <- - … - -! >
برچسب <!DOCTYPE>
برچسب <br/>
کُد &nbsp;
برچسب <b>
برچسب <i>
برچسب <u>
برچسب <strong>
برچسب <em>
برچسب <cite>
برچسب <hr/>
خصوصیت Width
خصوصیت Size
خصوصیت Color
خصوصیت Align
خصوصیت Noshade
برچسب <p>
برچسب <span>
برچسب های<h1> تا <h6>
برچسب های<sup> و <sub>
برچسب <pre>
برچسب <center>
برچسب های<small> و <big>
برچسب <abbr>
برچسب <acronym>
برچسب <font>
برچسب <marquee>
خصوصیت Width
خصوصیت Height
خصوصیت Bgcolor
خصوصیتBehavior
خصوصیتLoop
خصوصیتScrolldelay
خصوصیتScrollamount
حرکت دادن تصویر در صفحه
خصوصیتDirection
درج کاراکتر‌های خاص در صفحه وب
کُد&copy;
کُد&reg;
کُد&times;
کُد&divide;
کُد&pound;
کُد&cent;
کُد&quot;
کُد &amp;
کُد &gt;
کُد &lt;
کُد &yen;
گام سوم
برچسب <a>
خصوصیت href
خصوصیت target
ایجاد پیوند یک صفحه به صفحه دیگر
برچسب <img>
خصوصیتwidth
خصوصیت height
خصوصیتborder
خصوصیتtitle
خصوصیتalt
ایجاد پیوند روی تصاویر
پیوند به محلی مشخص در صفحه وب جاری (لنگر (anchor) ) :
خصوصیت name
نوع MIME
گام چهارم
برچسب <table>
برچسب <tr>
برچسب <td>
خصوصیت border
خصوصیت bgcolor
قرار دادن تصویر در پشت زمینه جدول
خصوصیات rowspan و colspan
خاصیت rowsapn
خاصیت colspan
برچسب <th>
برچسب <ul>
برچسب <ol>
برچسب <dl>
گام پنجم
مفهوم قاب (Frame)
برچسب <frame>
برچسب <frameset>
خصوصیت Rows
خصوصیت Cols
خصوصیت border
خصوصیت Src
قاب درون صفحه (Inline Frame)
گام ششم
برچسب <form>
خصوصیت Action
خصوصیت Method
Get
Post
برچسب <input>
خصوصیتmaxlength
خصوصیت value
برچسب<textarea>
خصوصیت radio
برچسب‌های <select> و <option>
خصوصیت checkbox
خصوصیاتsubmit و reset
گام هفتم
قالب بندی صفحات با CSS
سبک دستوری
سبک صفحه ای
سبک خارجی
برچسب <link>
کلاس در CSS
دستور background-color
دستور background-image
دستور background-repeat
دستور background-position
دستور padding-left وpadding-right
دستور List-Style-Image
دستور Border
دستور Borderwidth
دستور Bordercolor
برچسب <div>
گام هشتم
برچسب meta
1- خصوصیت Name
2- خصوصیت content
3- خصوصیت http – equiv
4- خصوصیتscheme
گام نهم
جاوا اسکریپت (Java Script)
برچسب <script>
محل قرارگیری برچسب <script>
دستور Document. write
ایجاد اسکریپت خارجی
اسکریپت نویسی inline
alert ()
نکات مهّم در نوشتن دستورات جاوا اسکریپت
درج توضیحات در جاوا اسکریپت
متغیر‌ها در جاوا اسکریپت
تعریف متغیر‌ها در جاوا اسکریپت
شیوه نام گذاری متغیرها در جاوا اسکریپت
ثابت ها
عملگرهای ریاضی (محاسباتی)
عملگرهای مقایسه‌ای (رابطه ای)
عملگر تساوی (= =)
عملگر نامساوی (! =)
عملگر بزرگتر (>)
عملگر کوچکتر (<)
عملگر بزرگتر یا مساوی (>=)
عملگر کوچکتر یا مساوی (<=)
الحاق عملگر‌های رشته ای
دستور if
دستور else
دستور elseif
دستور switch
حلقه‌های تکرار
حلقه for
حلقه while
حلقه do … while
گام دهم
مقدمه
نصب نرم افزار XAMPP
شروع برنامه نویسی در PHP
ایجاد یک فایل PHP
دستور Echo
دستور Print
چاپ چند عبارت توسط یک دستور در PHP
استفاده از کدهای PHP و HTML در کنار یکدیگر
درج توضیحات درون کدهای PHP
متغیرها در PHP
نوع متغیر در PHP
استفاده از ثابت در Php
عملگر‌های محاسباتی در Php
تفاوت عملگر ++a وa++
عملگرهای مقایسه ای
تفاوت عملگر== و عملگر===
عملگرهای منطقی
عملگرهای رشته ای
تابع Strlen ()
تابع Strtoupper ()
تابع Strtolower ()
تابع Ucfrist ()
تابع Ucwords ()
تابعAddslashes ()
تابع Date ()
تابع Abs ()
دستورif
دستور else
دستور elseif
دستور switch
حلقه‌های تکرار
حلقه for
حلقه while
حلقه do … while
آرایه (Array)
حلقه Foreach
ضمیمه کردن فایل‌ها به برنامه
رمزنگاری اطلاعات
گام یازدهم
نحوه اجرای نرم افزار Mysql
فارسی کردن محیط Phpmyadmin
ایجاد بانک اطلاعاتی با استفاده از دستور SQL
ایجاد بانک اطلاعاتی با استفاده از Wizard
خطای هنگام ذخیره سازی پایگاه داده (#1007)
انواع داده Datatype
ایجاد جدول با استفاده از دستور SQL
ایجاد جدول با استفاده از wizard
درج کلید اصلی (Primary Key) با استفاده از دستور SQL
درج کلید اصلی با استفاده از wizard
اضافه کردن یک فیلد به جدول با استفاده از دستور SQL
تغییر اندازه نوع داده یک فیلد جدول با استفاده از دستور SQL
حذف یک فیلد از جدول با استفاده از دستور SQL
درج اطلاعات در جدول با استفاده از دستور SQL
حذف رکورد از جدول با استفاده از دستور SQL
حذف رکوردها از جدول به صورت یکجا با استفاده ازwizard
حذف رکوردها از جدول به صورت یکجا با استفاده از دستور SQL
ویرایش رکوردها با استفاده از دستور SQL
ویرایش رکوردها با استفاده از wizard
تغییر نام جدول با استفاده از کدهای SQL
تغییر نام جدول با استفاده از wizard
حذف جدول با استفاده از کدهای SQL
حذف جدول با استفاده از wizard
حذف بانک اطلاعاتی با استفاده از کدهای SQL
حذف بانک اطلاعاتی با استفاده از wizard
فهرست منابع

مشخصات کتاب الکترونیک

نام کتابکتاب طراحی گام به گام وب سایت
نویسنده
سال انتشار۱۳۹۷
فرمت کتابEPUB
تعداد صفحات220
زبانفارسی
موضوع کتابکتاب‌های آموزش طراحی وب سایت
قیمت نسخه الکترونیک

نقد، بررسی و نظرات کتاب طراحی گام به گام وب سایت

امیر محمد حسین زاده
۱۳۹۹/۸/۲۵
سلام من هنوز به سن انتخاب رشته نریسیدم ولی به دلیل علاقه‌ای که به این کار داشتم کتابش رو گرفتم و دارم مطالعه میکنم ببخشید اگه سوال پیشه پا افتاده میپرسم. در کتاب نوشته بود وقتی به گزینه save as type رسیدیم گزینه text document رو انتخاب کنیم اما من این گزینه رو پیدا نکردم الان باید رو کدوم گزینه قرار بدم
M naseri
۱۴۰۰/۱۰/۱۴
باسلام
بنظرم کتاب خیلی ابتدایی هست و مطالبش در حد همون دبیرستان خیلی خیلی جزی‌ی چیزهای گفته، اگر فک میکنید با این کتاب میتونید‌ی سایت واقعا بسازید اشتباه میکنید،
امیر عرشیا یارمحمدی
۱۳۹۹/۱۱/۱۶
به جرعت میتونم بگم کتابیه که تمام محتوای پایه و اساسی بطراحی وب سایت رو در خودش جای داده و با مطالعه دو کتاب دیگر میتوان تسلط قابل تحسینی رو در برنامه نویسی بدست اورد
saber khavari
۱۳۹۹/۱۱/۲
با سلام و تشکر از مولف استاد علی هندی، این کتاب مرجع بسیار کاملی است که تمامی نکات پایه را مرحله به مرحله توضیح داده و برای مبتدی‌ها بسیار عالی میباشد
مینا لاکانی
۱۳۹۸/۹/۱۴
سلام وقت به خیر کتاب شما بسیار آموزنده و کاربردی است در حوزه طراحی وب سایت بسیار به کمکم اومد من کتاب طراحی وب زیاد خوندم ولی این کتاب خیلی به دردم خورد ممنون
علی هندی ورکانه
۱۳۹۷/۱۰/۳
با عرض سلام و وقت به خیر این کتاب برای یادگیری طراحی صفحات وب بسیار مناسب است و آموزش آن مرحله به مرحله داده شده است.
Rahman
۱۴۰۲/۵/۵
این کتاب خیلی به نکات ریز پرداخته، می‌تونست همون‌ها رو تو سرفصل‌های کلی تر بیاره و کتاب رو کامل تر کنه
mhmd niknm
۱۳۹۹/۱۱/۲۰
سلام، ممنون بابت زحمتی که کشیدین واقعا ثمره داد و کتاب بسیار مفیدی در این زمینه بود.
ممنون
mahnaz hayati
۱۳۹۷/۱۲/۱۱
کتاب خوبیه با اینکه اطلاعاتی از طراحی وب نداشتم اما تا اینجا که دارم یاد می‌گیرم ملموس
متین
۱۴۰۱/۷/۱۴
خوبه اگه کد‌ها یادت رفت تو این همه هست بازش میکنی مینویسی لیست هم داره که سریع بگیری بزنی
Reza Masoumi
۱۳۹۹/۱۲/۲۲
گام به گام جالب بود برای این کتاب فقط میتونه خیلی کوتاه چند عامه بگه کا امروزی هم نیست
Ahmad Khosravi
۱۳۹۹/۱۰/۱۸
مفید، کاربردی، شفاف و ساده، بهتر از این نمیشد مطلب رو ارائه کرد. واقعا متشکرم.
hiva farhadi
۱۳۹۸/۱۲/۲۲
کتاب خوبیه,برای مبتدی‌ها توصیه میکنمجوابگوی تمام سوالات تون هست
sina thi
۱۳۹۸/۱۱/۱۵
واقعا عالیه قلم نویسنده بسیار روانه و خوبه که فهمیدن رو راحت تر میکنه
Amin Ghasemi
۱۳۹۸/۹/۱۸
بهترین کتاب در حوزه طراحی وب سایت!تمامی جزئیات به خوبی توضیح داده شده
مشاهده همه نظرات 41

راهنمای مطالعه کتاب طراحی گام به گام وب سایت

برای دریافت کتاب طراحی گام به گام وب سایت و دسترسی به هزاران کتاب الکترونیک و کتاب صوتی دیگر و همچنین مطالعه معرفی کتاب‌ها و نظرات کاربران درباره کتاب‌ها لازم است اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

کتاب‌ها در اپلیکیشن کتابراه با فرمت‌های epub یا pdf و یا mp3 عرضه می‌شوند.