معرفی و دانلود کتاب تاریخ پس از ظهور

عکس جلد کتاب تاریخ پس از ظهور
قیمت:
17000 تومان - 2.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome

برای دانلود قانونی کتاب تاریخ پس از ظهور و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب تاریخ پس از ظهور و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب تاریخ پس از ظهور

کتاب تاریخ پس از ظهور نوشته‌ی محمد صدر سومین مجلّد از مجموعه «موسوعۀ الامام المهدی (عج)» به بررسی احادیث و روایات مربوط به بعد از ظهور حضرت مهدی (عج) پرداخته و شرح وقایعى که هنگام ظهور امام مهدى (عج) و پس از استقرار دولت او ارائه داده است.

محمد صدر تاریخ پس از ظهور را، با نشانه‌های منتهی به ظهور آغاز کرده است و تا فرا رسیدن قیامت ادامه داده است. بخش اول این اثر، نشانه‌ها و مقدمات ظهور را شرح داده است، بخش دوم مربوط به حوادث قیام و برپایی حکومت تا وفات حضرت مهدی (ع) و بخش سوم این کتاب به جهان پس از مهدی (عج) اشاره خواهد کرد.

نویسنده به دستاوردهای قیام حضرت مهدی (عج) در حکومت جهانی ایشان به تفصیل پرداخته است و به جز ذکر روایات امامیان، به ذکر روایات اهل سنت نیز اشاره‌ کرده است. در نهایت، دست به مقایسه‌ی احادیث و بررسی صحت هر یک زده که در این بین، می‌توان بررسی علل ضعف روایاتی که به شهادت امام زمان (عج) اشاره می‌کنند را نیز مشاهده کرد.

پرداختن به تاریخ ظهور همان‌قدر که جالب و توجه و مهم است، پر چالش و آکنده از ندانستنی‌هاست. زیرا تنها منبع فهم آن روایات اسلامی است که تنها به گشودن روزنه‌ای محدود در برابر دیدگاه ما بسنده کرده و فقط خطوطی کلّی از بهشت پس از ظهور را ترسیم نموده است.

این روایات که در اغلب موارد، مشکلاتی از قبیل: نمادین و رمزی بودن، کلّی‌گویی، وجود گسست در نقل زنجیره حوادث و... دارند، در طول قرون گذشته، عالمانی که در زمینه ظهور و رویدادهای پس از آن قلم زده‌اند، جز ثبت و ضبط روایات تقریباً کار دیگری نکرده‌اند؛ چه رسد بدان که کتابی مستقل در این باب بنگارند.

از ویژگی‌های این مجموعه می‌توان به دسته‌بندی منظّم روایات معتبر و مورد اتّفاق و متواتر بین شیعه و سنّی، بحث و بررسی درباره آن‌ها و افزون تأویلات و تصحیحات جدید اشاره کرد. مؤلّف شهید در بررسی زندگی حضرت صاحب‌الامر (عج) به سیره عملی، جنبه‌های تاریخی و تحوّلات اجتماعی و سیاسی تأثیرگذار نیز توجّهی ویژه داشته است. همچنین سعی نموده که مطالب صرفاً جنبه نقلی پیدا نکند بلکه در چشم‌اندازی منطقی و عقلی و قابل اثبات و پذیرش، از حیث تاریخی هم مورد توجّه و پژوهش قرار گیرد.

در بخشی از کتاب تاریخ پس از ظهور می‌خوانیم:

پیش از این بیان شد حضرت مهدی (عج) در برابر نظام‌ها و قوانین موجود در جهانِ پیش از ظهور، موضعی قاطعانه خواهند گرفت و آن‌ها را ابطال و اندیشه‌ای کاملاً عادلانه را جایگزین آن‌ها خواهند نمود. نیز دانستیم چه موضع‌گیری سختی در برابر منحرفان اتّخاذ کرده و چگونه با ریشه‌کن کردن آن‌ها، زمینۀ لازم را برای بنیان‌گذاری جامعه‌ای جدید و عدالت‌محور در جهان فراهم خواهند آورد. در اینجا نمی‌خواهیم همان مطلب را تکرار نماییم؛ بلکه تنها می‌خواهیم برخی از جزئیات آن را تا حدّ ممکن بررسی کنیم؛ شاید بدین‌وسیله بتوانیم از برخی رویکردهای دولت مهدوی که جایگزین قوانین قبلی می‌شود، رفع ابهام نماییم.

بدین منظور نیازمندیم در حدّ قابل قبول، از مسائل سیاسی و اجتماعی پیش از ظهور، شناخت دقیق‌تری پیدا کرده تا بتوانیم موضع امام (عج) را در برابر آن‌ها مشخّص نماییم. مشکلی که در اینجا وجود دارد، بی‌خبری، از زمان ظهور می‌باشد. روشن است که در این صورت نخواهیم توانست مسائل و تحوّلات سیاسی - اجتماعی پیش از ظهور را برای حلّ این مشکل، راهی جز ارائۀ فرضیه‌ای مشخّص وجود ندارد که البتّه ممکن است به خودی خود نیز درست نباشد؛ ولی مبنا قرار دادن آن در بحث، موجب می‌گردد که مواضع امام مهدی (عج) در برابر نظام‌های سیاسی - اجتماعی پیش از ظهور، از وضوح و روشنی بیشتری برخوردار شود. این فرضیه عبارت است از اینکه امام عصر (عج) در این قرن یا زمانی نزدیک به آن، ظهور خواهند فرمود و قوانین و مفاهیم کلّی در جهان امروز، دستخوش دگرگونی‌های مهمّی نمی‌گردد.

فهرست مطالب کتاب

مقدّمه مترجم
مقدّمۀ مؤلّف
بخش نخست: نشانه‌ها و مقدّمات ظهور
گفتار اوّل: مبانی کلّی ظهور
فصل اوّل: ظهور امام مهدی (عج) و برنامۀ کلّی الهی
فصل دوم: تأثیرات غیبت کبری در دوران پس از ظهور
فصل سوم: شرایط و نشانه‌های ظهور
زمان ظهور به اعتبار نشانه‌ها
فصل چهارم: نگاه امام مهدی (عج) به هستی، زندگی و قانون‌گذاری
الف) دین امام (ع)
ب) مذهبی که امام (ع) از میان مذاهب مختلف اسلامی برمی‌گزیند.
ج) موضع امام در برابر نژادپرستی
د) نظام حکومتی امام (عج)
فصل پنجم: برنامۀ الهی برای دوران پس از ظهور
ارتباط دو برنامۀ الهی
اصول کلّی برنامه پس از ظهور
مشکلات بر سر راه تأسیس دولت جهانی
گفتار دوم: حوادث نزدیک به زمان ظهور
فصل اوّل: پدیده‌های طبیعی
1. گرفتن خورشید و ماه
2. هول و هراس و صدای آسمانی
3. ندا
4. بارندگی‌های پی در پی
فصل دوم: نشانه‌های اجتماعی
1. دجّال
الف) دجّال و امّت اسلامی
ب) ارتباط دجّال با مسیح (ع)
ج) ارتباط دجّال و حضرت مهدی (عج)
2. یأجوج و مأجوج
چگونگی مرگ آنها
3. سفیانی
4. نفس زکیّه
بخش دوم: حوادث دوران ظهور و برپایی دولت جهانی امام مهدی (عج) تا وفات آن حضرت
گفتار اوّل: معنای ظهور و چگونگی آن و نیز حوادثی که از هنگام ظهور تا آغاز حرکت امام (عج) به سوی عراق روی می‌دهد
فصل اوّل: معنا و چگونگی ظهور و نحوه اطّلاع امام (عج) از زمان آن
فصل دوم: زمان ظهور
فصل سوم: سخنرانی امام (ع) در بین رکن و مقام و بیعت با آن حضرت
فصل چهارم: یاران امام (عج)، ملّیت، تعداد و چگونگی گرد هم آمدن آنها
فصل پنجم: دستاوردهای قیام امام (عج) تا زمان رسیدن به عراق
گفتار دوم: فتح عادلانۀ جهان
فصل اوّل: نقطه آغازین حرکت
فصل دوم: گسترۀ حکومت امام (عج) و فراگیری آن در کلّ جهان
فصل سوم: ضمانت‌های پیروزی امام مهدی (عج)
قسمت اوّل: ضمانت‌های برآمده از برنامۀ کلّی الهی در زمان پیش از ظهور.
قسمت دوم: ضمانت‌های موجود در دوران پس از ظهور
فلسفه و چرایی یاری فرشتگان
فصل چهارم: چگونگی فتح جهان
جنگ سفیانی با امام مهدی
ریشه‌کنی منحرفان
زمان این کشتار فراگیر، هشت ماه است.
فتح جهان بدون خونریزی و کشتار
فصل پنجم: موضع دیگران در برابر امام مهدی (عج)
واکنش‌های مثبت
فصل ششم: مدت حکومت امام مهدی (ع)
گفتار سوم: دولت جهانی مهدوی
فصل اول: امر جدید و کتاب جدید
فصل دوم: امام مهدی (عج) و مسائل سیاسی اجتماعی پیش از ظهور
فصل سوم: ضمانت‌های تحقّق سریع و عمیق عدالت در جهان
فصل چهارم: قابلیّت‌های فرماندهی در یاران امام (عج)
فصل پنجم: آزمون امام (عج) از یاران خاص و امّت اسلامی
فصل ششم: روش‌های تربیتی امام (عج)
فصل هفتم: دستاوردهای امام (عج) در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی
محور دوم: رفتار شخصی پیشوای دولت عدل جهانی؛
محور سوم: سیاست‌های دولت مهدوی در بخش کشاورزی
محور چهارم: سیاست‌های دولت مهدوی در بخش عمران و ساخت و ساز
محور پنجم: اهمّیت بخش معدن در دولت عدل جهانی.
محور ششم: سیاست‌های مالی دولت مهدوی
محور هفتم: حمایت و پشتیبانی الهی از دولت مهدوی.
تکمله اوّل: دستاوردهای حقوقی، عبادی، فقهی و... در دولت امام مهدی (عج)؛
تکملۀ دوم: دستاوردهای دولت مهدوی در بخش دانش‌های تجربی
فصل هشتم: امام مهدی (عج)، مسیح (ع) و اهل کتاب
دلایل دیدگاه اوّل
دلایل دیدگاه دوم
نقد دو دیدگاه
نقد دیدگاه اول
نقد دیدگاه دوم
گفتار چهارم: پایان زندگی امام مهدی (عج)
بخش سوم: جهان پس از امام مهدی (عج)
گفتار اوّل: ویژگی‌های دولت و جامعه
الف) رجعت
قرآن کریم و رجعت
ب) حکومت اولیای صالح
گفتار دوم: برپایی قیامت در زمان انسان‌های شرور و تبهکار
کتابنامه

مشخصات کتاب الکترونیک

نام کتابکتاب تاریخ پس از ظهور
نویسنده
مترجمحسین سجادی پور
ناشر چاپینشر موعود عصر
سال انتشار۱۳۹۷
فرمت کتابEPUB
تعداد صفحات564
زبانفارسی
شابک978-964-6968-78-3
موضوع کتابکتاب‌های کلام و عقاید، کتاب‌های حدیث
قیمت نسخه الکترونیک
17000 ت - 2.49 یورو
خرید کتاب الکترونیک

نقد، بررسی و نظرات کتاب تاریخ پس از ظهور

هیچ نظری برای این کتاب ثبت نشده است.

راهنمای مطالعه کتاب تاریخ پس از ظهور

برای دریافت کتاب تاریخ پس از ظهور و دسترسی به هزاران کتاب الکترونیک و کتاب صوتی دیگر و همچنین مطالعه معرفی کتاب‌ها و نظرات کاربران درباره کتاب‌ها لازم است اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

کتاب‌ها در اپلیکیشن کتابراه با فرمت‌های epub یا pdf و یا mp3 عرضه می‌شوند.