معرفی و دانلود PDF کتاب پویش مختلط و برنامه ریزی توسعه در ایران

عکس جلد کتاب پویش مختلط و برنامه ریزی توسعه در ایران
قیمت:
۱۵۰۰۰ تومان - 5.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50

برای دانلود قانونی کتاب پویش مختلط و برنامه ریزی توسعه در ایران و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب پویش مختلط و برنامه ریزی توسعه در ایران و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب پویش مختلط و برنامه ریزی توسعه در ایران

کتاب پویش مختلط و برنامه ریزی توسعه در ایران نوشته‌ی مهسا نجارصادقی با هدف آشنایی شما با مفاهیم و اهداف توسعه شهری به رشته‌ی تحریر درآمده است.

در طول دهه‌های اخیر موضع‌گیری‌های توسعه شهری و منطقه‌ای، سیاست‌های متفاوتی را برای توسعه نواحی مختلف مورد بررسی قرار داده‌اند؛ ولی نتایج به دست آمده بیانگر عدم موفقیت این سیاست‌ها در ایجاد تحول ساختاری در مناطق و نواحی گوناگون است.

از مهم‌ترین دلایل عدم موفقیت این سازمان‌ها می‌توان تسلط رویکرد برنامه‌ریزی از بالا به پایین در نظام برنامه‌ریزی و واگذاری نقش اجرایی طرح‌ها و برنامه‌های سطح ملی این سازمان‌ها را نام برد. کشور ما برای خروج از این وضعیت احتیاج به راهکارهای نو دارد؛ راهکارهایی که علاوه بر سرعت بخشیدن به روند توسعه، کوتاه‌ترین روش را که به وسیله آن تا حد امکان از هدررفت منابع و زمان اجتناب می‌شود، اتخاذ کنند. سنجش رویکردهای برنامه‌ریزی از مهم‌ترین این رویدادها است.

به همین خاطر کتاب پیش رو در دو قسمت، موقعیت رهیافت پویش مختلط را برای استفاده در برنامه‌ریزی توسعه مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد. بخش اول این کتاب به مرور مفاهیم کلی و اهداف اصلی توسعه می‌پردازد. در بخش دوم برای سنجش حقیقی امکان کاربست رهیافت پویش مختلط و کاربرد آن، نمونه‌ای آزمایش شده و تفسیری کوتاه ارائه می‌شود که بیانگر مناسبت این رهیافت است.

در بخشی از کتاب پویش مختلط و برنامه ریزی توسعه در ایران می‌خوانیم:

توسعه سیاسی با برخی مفاهیم دیگر در ارتباط است، از جمله مشارکت سیاسی، فرهنگ سیاسی، تبلیغات سیاسی، ارتباطات سیاسی و از همه مهم‌تر نوسازی با این که نوسازی و توسعه گاهی مترادف به کار می‌روند، اما برخی از محققان، توسعه سیاسی را خیلی عالمانه‌تر از نوسازی سیاسی تلقی می‌کنند و معتقدند نوسازی سیاسی در بطن توسعه سیاسی است. نوسازی سیاسی را می‌توان فرآیندی تلقی کرد که طی آن، نقش‌های کار کردی استراتژیک جامعه به سازندگی و تولید مبادرت می‌ورزند.

برخی نوسازی را به ساختارهای سیاسی متنوع و تخصصی شده و نیز توزیع اقتدار سیاسی در میان کلیه بخش‌ها و حوزه‌های جامعه مرتبط می‌سازند، برخی نیز محافظه کارانه به این دو مفهوم می‌نگرند و بر ارزش‌هایی چون ثبات و تعادل و هماهنگی در جامعه تاکید می‌کنند. نظریه پردازان نوسازی، از جوامع سنتی، انتقالی و نوسازی شده، و نظریه پردازان توسعه، از جوامع توسعه نیافته، در حال توسعه و توسعه یافته سخن می‌گویند. اما، هر دو به فرآیند حرکت از سنت به نوسازی یا از توسعه نیافتگی به توسعه یافتگی اشاره دارند.

فهرست مطالب کتاب

بخش اول
1- مروری بر مفاهیم و اهداف توسعه
1-1 تعریف توسعه
2-1 اهداف توسعه
3-1 مکاتب مهم توسعه
1-3-1 مکتب نوسازی
2-3-1 مکتب وابستگی
3-3-1 مکتب نظام جهانی
4-1 توسعه اقتصادی
1-4-1 مدل روستو
2-4-1 مدل هارود _ دومار
3-4-1 مدل دو شکاف
4-4-1 مدل لوویس
5-4-1 مدل سولو
6-4-1 شاخص‌های توسعه اقتصادی (سطح توسعه یافتگی)
5-1 توسعه فرهنگی
1-5-1 جایگاه و اهمیت توسعه فرهنگی
2-5-1 کالبد شکافی توسعه فرهنگی
3-5-1 ویژگی‌های توسعه فرهنگی
4-5-1 شاخص‌های توسعه فرهنگی
6-1 توسعه سیاسی
1-6-1 مفاهیم مرتبط با توسعه سیاسی
2-6-1 تئوری پردازان شاخص توسعه
7-1 توسعه اجتماعی
1-7-1 نقاط مشترک در تعاریف توسعه اجتماعی
2-7-1 توسعه اجتماعی و تصمیم‌گیری
2- روش‌های متداول برنامه‌‌ریزی توسعه
1-2 مدل منطقی
1-1-2 نقدی بر برنامه‌ریزی بر پایه مدل منطقی
2-2 رویکرد افزایشی (اندک افزایی)
1-2-2 فرضیه مورفولوژی رویکرد اندکافزایی
2-2-2 نقدی مفهومی و تجربی از اندک‌افزایی
3-2 پویش مختلط
1-3-2 شرحی از عملکرد پویش مختلط در یک وضعیت ساده
2-3-2 فرآیند تصمیم‌گیری در مدل مختلط
3-3-2 ارزیابی تصمیمات
4-3-2 بازنگری باتود و ثمین در فرآیند تصمیم‌گیری
4-2 اصول و ویژگی‌های کاربستی در قالب امکانات و الزامات پویش مختلط
1-4-2 الزامات رهیافت پویش مختلط در قالب ساختار اقتصاد سیاسی
2-4-2 نحوه نگرش به عوامل ساختاری
3-4-2 میزان دربرگیرندگی موضوعات پخشایشی (برابری) 
4-4-2 نقش واگذار شده به تصمیم‌ساز و فرآیند تصمیم‌سازی
5-4-2 میزان عملگرایی و توجه به اجرا
6-4-2 بررسی میزان مشکل‌گرایی
7-4-2 میزان برقراری رابطه میان مقصد و وسیله
8-4-2 میزان آینده‌نگری، توانایی انجام حرکت‌های ریشه‌ای و اصلاحات بزرگ
5-2 کاربست رهیافت پویش مختلط در برنامه‌ریزی خدمات بهداشتی اسکاتلند
6-2 کاربست رهیافت پویش مختلط برای برنامه‌ریزی فضایی در منطقه زیلند کشور هلند
7-2 پویش مختلط و شرایط برنامه‌ریزی توسعه در ایران
بخش دوم
3- امکان‌سنجی کاربست رهیافت پویش مختلط
1-3 ترسیمی از فرآیند تحقیق
2-3 محدوده نمونه مورد بررسی
1-2-3 سابقه تاریخی
2-2-3 توسعه فیزیکی در دوره‌های تاریخی
3-2-3 ویژگی‌های طبیعی و جغرافیایی
4-2-3 جمعیت و مساحت
5-2-3 ویژگی‌های اقتصادی
6-2-3 عوامل درونی و بیرونی
3-3 تجزیه و تحلیل داده‌ها
1-3-3 اعتبار پرسشنامه
2-3-3 روایی پرسشنامه
4-3 یافته‌های توصیفی
5-3 یافته‌های استنباطی
1-5-3 بررسی نرمال بودن مشارکت مردم
2-5-3 بررسی و پاسخ سوالات تحقیق
4- مناسبت رهیافت پویش مختلط
1-4 ناکارآمدی روش‌های برنامه‌ریزی توسعه در ایران
2-4 رویکرد برنامه‌های توسعه در ایران
3-4 مراحل اجرایی مدل مختلط
4-4 ویژگی‌های مدل مختلط
5-4 مناسبت رهیافت پویش مختلط برای برنامه‌ریزی توسعه در ایران
5- فهرست منابع

مشخصات کتاب الکترونیک

نام کتابکتاب پویش مختلط و برنامه ریزی توسعه در ایران
نویسنده
ناشر چاپیانتشارات شهرسازی
سال انتشار۱۳۹۹
فرمت کتابPDF
تعداد صفحات۹۲
زبانفارسی
شابک978-622-968611-9
موضوع کتابکتاب‌های مهندسی عمران
قیمت نسخه الکترونیک
۱۵۰۰۰ ت - 5.49 یورو
خرید کتاب الکترونیک

راهنمای مطالعه کتاب پویش مختلط و برنامه ریزی توسعه در ایران

برای دریافت کتاب پویش مختلط و برنامه ریزی توسعه در ایران و دسترسی به هزاران کتاب الکترونیک و کتاب صوتی دیگر و همچنین مطالعه معرفی کتاب‌ها و نظرات کاربران درباره کتاب‌ها لازم است اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

کتاب‌ها در اپلیکیشن کتابراه با فرمت‌های epub یا pdf و یا mp3 عرضه می‌شوند.