معرفی و دانلود PDF کتاب راه آزمون نظام مهندسی برق - نظارت

عکس جلد کتاب راه آزمون نظام مهندسی برق - نظارت
قیمت:
۳۵۰۰۰ تومان - 6.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50

برای دانلود قانونی کتاب راه آزمون نظام مهندسی برق - نظارت و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب راه آزمون نظام مهندسی برق - نظارت و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب راه آزمون نظام مهندسی برق - نظارت

کتاب راه آزمون نظام مهندسی برق - نظارت نوشته‌ی محمد کریمی، مرور جامع و بی‌نظیری بر چهار منبع آزمون نظام مهندسی نظارت برق است. مطالعه‌ی این اثر کمک قابل توجهی به قبولی داوطلبان در صلاحیت نظارت خواهد کرد.

مباحث کتاب راه آزمون نظام مهندسی برق - نظارت (Test Way Of Electrical Engineering Organization-Supervision) عبارتند از: مبحث 13 (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها)، مبحث 15 (آسانسورها و پلکان‌ برقی)، راهنمای مبحث 13 (راهنمای طراحی و اجرای تاسیسات برقی) و نشریه 110 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

در نگارش اثر تلاش شده تمامی مفاهیم با بیان روان و به صورت کاملاً طبقه‌بندی شده ارائه شود. برای هر بخش چندین نکته و پرسش از اولین دوره تا آخرین دوره گردآوری شده است.

در بخشی از کتاب راه آزمون نظام مهندسی برق - نظارت می‌خوانیم:

لوازم اندازه‌گیری دیماندی به دو گروه ولتاژ اولیه و ثانویه تقسیم می‌شوند که تجهیزات مربوطه بر حسب قدرت قراردادی بین مشترکان و شبکه نصب می‌گردد این تجهیزات شامل: کنتور یا کنتورهای اکتیو و راکتیو‌، ترانسفورماتور ولتاژ (در ولتاژ اولیه)، ترانسفورماتور جریان، ساعت فرمان، ماکسیمتر، تجهیزات محدود کننده و تابلوهای مربوطه و کابل‌های ارتباطی و پلمب‌ها می‌باشند.

- ساعت فرمان: تجهیزی است که 24 ساعت شبانه روز را به دو یا سه یا چند بازۀ زمانی تقسیم کرده ‌و بر‌حسب ‌مصوبات مربوط به تعرفه‌های برق به کنتور فرمان ثبت انرژی مصرفی در تعرفه‌های مختلف را می‌دهد.

- ماکسیمتر: دستگاهی است که متوسط توان مصرفی مشترک را در بازه‌های زمانی مشخص محاسبه و حداکثر آن را ثبت می‌نماید.

- تجهیزات محدود کننده: به تجهیزاتی گفته می‌شود که جهت حفاظت لوازم اندازه گیری و ممانعت از مصرف بیش از قدرت خریداری (قراردادی) نصب میگردد مثل: کلیدهای اتوماتیک، کلیدهای روغنی، کلیدهای مینیاتوری، فیوزها.

فهرست مطالب کتاب

1- مفایم پایه‌ای بار
1-1 روابط اساسی
1-2 ضریب همزمانی
1-3 انشعاب مشترکان
1-3-1 انواع دیماند
1-3-2 لوازم اندازه‌گیری
1-4 زمین پست براساس انشعاب
1-4-1 نوع اتصال زمین
1-4-2 واگذاری زمین پست
1-5 برآورد توان نصب شده
1-6 محاسبه بار مجتمع مسکونی
1-7 الگوی محاسبات بار
1-8 تعرفه‌های برق
1-9 حریم شبکه‌های برق
2- محاسبات هادی
2-1 محاسبه سطح مقطع کابل
2-1-1 براساس جریان بار
2-1-2 براساس ملاحظات حفاظتی
2-2 افت ولتاژ هادی
2-2-1 محاسبه میزان افت ولتاژ
2-2-2 افت ولتاژ مجاز
2-3 کابل‌های موازی
2-4 هارمونیکپ
3- منابع انرژیپ
3-1 ترانسفورماتورپ
3-1-1 مبانی بنیادیپ
3-1-2 محاسبه قدرت نامی ترانسفورماتورپ
3-1-3 تجهیزات و پارامترهای نگهداری ترانسفورماتورپ
3-1-4 مشخصات اصلی ترانسفورماتور
3-1-5 موازی کردن ترانسفورماتور
3-1-6 اتاق ترانسفورماتور
3-1-7 انواع پست
3-1-8 ترانسفورماتورهای حفاظتی - اندازه‌گیری
3-2 دیزل ژنراتور
3-2-1 وضعیت کارکرد ژنراتور
3-2-2 قدرت دیزل ژنراتور
3-3 موتورهای الکتریکی (الکتروموتور)
3-3-1 مفاهیم بنیادی
3-4 راه‌اندازی موتور الکتریکی
3-4-1 روش‌های مختلف کنترل سرعت
3-5 تامین برق ایمنی با منبع برق بدون وقفه (UPS)
4- حفاظت و سیستم زمین
4-1 حروف شناسایی سیستم‌های ارتینگ
4-1-1 حروف سمت چپ
4-1-2 حروف سمت راست
4-2 انواع سیستم ارتینگ
4-2-1 سیستم TT
4-2-2 سیستم IT
4-2-3 سیستم TN
4-3 انواع سیستم TN
4-3-1 سیستم TN-C
4-3-2 سیستم TN-S
4-3-3 سیستم TN-C-S
4-4 المان‌های موثر در سیستم زمین
4-5 بررسی خصوصیات الکترودهای متدوال و مقاومت آن‌ها
4-5-1 الکترودهای صفحه‌ای
4-5-2 الکترودهای قائم
4-5-3 الکترودهای افقی
4-5-4 ساختمان و جنس الکترودهای افقی و عمق دفن آن‌ها (الکترودهای دفن شده در کانال)
4-5-5 الکترود موجود
4-5-6 تاثیر نوع خاک در خوردگی الکترود
4-6 اتصال زمین مکرر
4-7 ولتاژ تماس
4-8 حفاظت در برابر تماس‌های مستقیم و غیرمستقیم
4-9 هم‌بندی
4-10 سطح مقطع هادی‌های خنثی، حفاظتی و همبندی
4-10-1 هادی خنثی
4-10-2 هادی حفاظتی (PE) و حفاظتی-خنثی (PEN)
4-10-3 هادی هم بندی
4-11 پدیده تداخل امواج الکترومغناطیسی (EMI)
4-11-1 مفهوم EMI
4-11-2 حفاظت در برابر تداخل امواج الکترومغناطیسی
4-11-3 کاهش اثرات ناشی از تداخل امواج الکترومغناطیسی
4-12 حفاظت در برابر اضافه ولتاژ ناشی از آثار صاعقه
4-13 مفهوم برق‌گرفتگی
4-13-1 آثار عبور جریان متناوب ۱۵ تا ۱۰۰ هرتز از بدن انسان
4-13-2 آثار عبور جریان مستقیم از بدن انسان
4-13-3 حفاظت در برابر برق‌گرفتگی
4-13-4 نکات کاربردی در انتخاب روش ایمنی
4-13-5 حفاظت در برابر تماس مستقیم در بهره‌برداری عادی
4-14 شرایط استفاده از یک یا دو الکترود زمین برای حفاظت سیستم و ایمنی (آئین نامه پ 1-10-6)
5- تأثیر خازن روی شبکه
5-1 مفاهیم بنیادی
5-2 راکتانس خازنی
5-3 انواع خازن گذاری
5-3-1 خازن گذاری انفرادی
5-3-2 خازن گذاری گروهی
5-3-3 خازن گذاری مرکزی
5-4 طراحی بانک خازنی
6- تابلو تجهیزات آن
6-1 کلیدهای تابلوهای ولتاژ پایین (LV)
6-1-1 دسته بندی
4-1-2 محدوده جریان
6-2 کلیدهای خودکار اتوماتیک
6-2-1 تنظیمات کلید خودکار اتوماتیک
6-2-2 انواع کلید خودکار اتوماتیک
6-3 کلید حفاظت موتوری (MPCB)
6-4 کلید مینیاتوری (MCB)
6-4-1 مفهوم
6-4-2 محاسبات جریاندهی کلید
6-4-3 هماهنگی کلید مینیاتوری و فیوز
6-5 فیوزها
6-6 کلیدهای مغناطیسی (کنتاکتور)
6-7 رله حراراتی (بیمتال)
6-8 کلید جریان باقیمانده (RCD)
6-8-1 مفهوم
6-8-2 موارد عدم عملکرد RCD
6-8-3 جریان عملکرد RCD
6-8-4 نکات مهم استفاده از RCD
6-9 انواع وسایل حفاظتی از نظر تنظیم
6-9-1 وسایل حفاظتی غیر قابل تنظیم
6-9-2 وسایل حفاظتی قابل تنظیم
6-10 کلید تبدیل اتوماتیک (ATP)
6-11 ساختمان و طراحی تابلو LV
6-11-1 انواع تابلو
6-11-2 درجه حفاظت تجهیزات و تابلو (IP)
6-11-3 ترتیب محاسبه و انتخاب اجزای مدار
6-11-4 ترتیب قرار گرفتن وسایل حفاظتی
6-11-5 شینه تابلو
6-11-6 مکان نصب تابلو
6-12 مبنای انتخاب قدرت قطع و آمپراژ کلیدها براساس منابع انرژی
6-12-1 منبع مبنای تعیین قدرت قطع و تنظیم رله
6-12-2 محاسبه قدرت قطع و آمپراژ کلید
6-13 تعیین قدرت قطع کلیدها در منابع و بارها
6-13-1 اصول پایه
6-13-2 بررسی المان‌ها
6-13-3 تحلیل مدار
6-14 ستینگ جریانی کلیدها
6-14-1 جریان‌های موثر
6-14-2 انتخاب و تنظیم انواع تجهیزات
7- اجرای سیم و کابل
7-1 مفاهیم کلی
7-2 کابل‌های فشار متوسط
7-2-1 دسته‌بندی کابل‌ها
7-2-2 نام‌گذاری کابل‌ها
7-2-3 اصول کابل کشی
7-2-4 دفن کابل
7-3 کابل‌های جریان ضعیف
7-3-1 کابل شبکه
7-3-2 کابل زوج به هم تابیده (TP)
7-4 سیم و سیم کشی
7-4-1 لوله‌گذاری سیم
7-4-2 اجرای سیمکشی
7-5 رنگ عایق هادی
7-5-1 رنگ هادی‌های مدارهای توزیع نیرو و مدارهای نهایی (آئین نامه پ-1-2-3)
7-5-2 رنگ عایق سیم‌ها در مدارهای نهایی (آئین نامه پ 1-2-4)
8- مدارهای روشنایی و پریز
8-1 کلیات
8-2 مدارهای روشنایی
8-2-1 اصطلاحات مرتبط با روشنایی
8-2-2 محاسبات طراحی روشنایی
8-2-3 استاندارد روشنایی داخلی
8-2-4 اصول و روش‌های نصب چراغ‌ها
8-3 کلید
8-3-1 طبقه‌بندی کلید
8-3-2 مشخصات فنی کلیدها
8-3-3 موارد کاربرد کلیدها
8-3-4 اجرای کلیدها
8-4 پریز
9- سیستم‌های جریان ضعیف
9-1 کلیات
9-2 سیستم اعلام حریق
9-2-1 انواع دتکتورها
9-2-2 طراحی و جانمائی دتکتورها
9-2-3 مراکز اعلام حریق (FACP)
9-3 سیستم صوتی یا پیام‌رسانی
9-3-1 انتخاب و چیدمان بلندگوهای سقفی
9-3-2 طراحی سیستم صوتی
9-3-3 کابل‌های سیستم صوتی
9-4 سیستم آنتن مرکزی
10- آسانسور، پلکان و پیاده رو متحرک
10-1 کلیات
10-2 آسانسورها
10-2-1 انواع آسانسور
10-2-2 الزامات اولیه برای انتخاب آسانسور
10-2-3 طراحی و آماده‌سازی محل آسانسور و اجزای آن
10-2-4 حفاظت در مقابل آتش
10-2-5 جدول‌های ابعادی آسانسور
10-2-6 پرسش‌های متفرقه آسانسور
10-3 پله‌برقی و پیاده‌رو متحرک
پیوست الف) مسائل

مشخصات کتاب الکترونیک

نام کتابکتاب راه آزمون نظام مهندسی برق - نظارت
نویسنده
ناشر چاپیانتشارات یاوریان
سال انتشار۱۳۹۸
فرمت کتابPDF
تعداد صفحات۲۶۸
زبانفارسی
شابک978-600-8834-59-5
موضوع کتابکتاب‌های مهندسی برق
قیمت نسخه الکترونیک
۳۵۰۰۰ ت - 6.49 یورو
خرید کتاب الکترونیک

نقد، بررسی و نظرات کتاب راه آزمون نظام مهندسی برق - نظارت

ص ص
۱۴۰۰/۱/۳
بسیارخوبی اما تا سال ۹۷ بیشتر داخلش نیست و نیاز به ویرایش و ویراستاری مجدد است
علی کریمی
۱۳۹۸/۶/۱
این کتاب به نظر من که عالیه در یک کلام نخری باختی
vahid Ghazanfari
۱۴۰۰/۲/۱۳
بسیار کتاب عالی هست
من یه دور خوندم و قصد دارم دوباره بخونم
امین دلبری مرغزار
۱۴۰۱/۳/۲۴
ممنون. کتاب پرمحتواییست
رامین محمداصغری
۱۴۰۰/۱۰/۱۸
برای مبحث نظارت بسیار عالی و کامل بود
Iman Moafi
۱۴۰۰/۱۰/۱۰
واقعا عالی و کاربردی هست
ehsan Z
۱۴۰۰/۷/۱۱
برای یک مهندس طراح و خبره نیازه
مجید مهدی نژاد
۱۴۰۰/۱/۲۱
عالی بود ممنون از شما
Hossein Najdi
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
عالی بود. جامع و کاربردی.
صادق رستمی
۱۳۹۸/۱۱/۱۶
کتاب خوبی هستش نیاز به ویرایش داره
مشاهده همه نظرات ۱۰

راهنمای مطالعه کتاب راه آزمون نظام مهندسی برق - نظارت

برای دریافت کتاب راه آزمون نظام مهندسی برق - نظارت و دسترسی به هزاران کتاب الکترونیک و کتاب صوتی دیگر و همچنین مطالعه معرفی کتاب‌ها و نظرات کاربران درباره کتاب‌ها لازم است اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

کتاب‌ها در اپلیکیشن کتابراه با فرمت‌های epub یا pdf و یا mp3 عرضه می‌شوند.