معرفی و دانلود PDF کتاب راه آزمون نظام مهندسی برق - طراحی

عکس جلد کتاب راه آزمون نظام مهندسی برق - طراحی
قیمت:
۳۵۰۰۰ تومان - 6.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50

برای دانلود قانونی کتاب راه آزمون نظام مهندسی برق - طراحی و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب راه آزمون نظام مهندسی برق - طراحی و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب راه آزمون نظام مهندسی برق - طراحی

کتاب راه آزمون نظام مهندسی برق - طراحی نوشته‌ی محمد کریمی، شامل چهار مبحث کامل و جامع یعنی، مبحث 13 (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها)، راهنمای مبحث 13 (راهنمای طراحی و اجرای تاسیسات برقی)، مبحث 15 (آسانسورها و پلکان‌ برقی) و نشریه 110 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است.

همانطور که محمد کریمی در مقدمه کتاب راه آزمون نظام مهندسی برق - طراحی (Test Way of Electrical Engineering OrganizationDesign) می‌گوید: با توجه به تفکیک آزمون‌های نظام مهندسی دو صلاحیت طراحی و نظارت در رشته تاسیسات برقی ساختمان از اسفند 95، نیاز به منبع اختصاصی برای صلاحیت طراحی احساس می‌شد.

هر چند او تصمیم به نگارش کتاب اختصاصی صلاحیت طراحی را مدت‌ها داشته اما این امر را به بعد از آزمون بهمن 97 موکول کرد تا سلیقه و رویکرد طراحان سوال را بهتر درک کرده و مجموعه ای کامل برای چهار منبع مهم و اصلی آزمون نظام مهندسی برق صلاحیت طراحی تدوین و آماده کند. در این اثر نیز طبق روال سایر کتاب­‌های آزمون نظام مهندسی برق، سوالات کاملاً طبقه­ بندی شده و تمامی پرسش‌های مربوطه از اولین دوره آزمون تا به امروز در آن گنجانده شده است.

فهرست مطالب کتاب

فصل اول: توان و بار مصرفی
1-1 روابط اساسی
1-2 ضریب همزمانی
1-3 تعداد کنتور برق
1-4 انشعاب مشترکان
1-4-1 انواع دیماند
1-5 زمین پست براساس انشعاب
1-5-1 نوع اتصال زمین
1-5-2 واگذاری زمین پست
1-6 برآورد توان نصب شده
1-7 محاسبه بار مجتمع مسکونی
1-8 الگوی محاسبات بار
1-9 تعرفه‌های برق
1-10 حریم شبکه‌های برق
فصل دوم: سطح مقطع و افت ولتاژ هادی
2-1 دسته‌ بندی کابل‌ها
2-2 محاسبه سطح مقطع کابل
2-2-1 براساس جریان بار
2-2-2 براساس ملاحظات حفاظتی
2-3 افت ولتاژ هادی
2-3-1 محاسبه میزان افت ولتاژ
2-3-2 افت ولتاژ مجاز
2-4 کابل‌های موازی
2-5 هارمونیک
2-6 اصول کابل‌کشی و سیم‌کشی
فصل سوم: منابع انرژی
3-1 ترانسفورماتور
3-1-1 مبانی بنیادی
3-1-2 محاسبه قدرت نامی ترانسفورماتور
3-1-3 تجهیزات و پارامترهای نگهداری ترانسفورماتور
3-1-4 مشخصات اصلی ترانسفورماتور
3-1-5 موازی کردن ترانسفورماتور
3-1-6 انواع پست
3-1-7 ترانسفورماتورهای حفاظتی-اندازه‌گیری
3-2 دیزل ژنراتور
3-2-1 وضعیت کارکرد ژنراتور
3-2-2 قدرت دیزل ژنراتور
3-2-3 ظرفیت سوخت دیزل ژنراتور
3-3 موتورهای الکتریکی (الکتروموتور)
3-3-1 مفاهیم بنیادی
3-3-2 راه‌اندازی موتور الکتریکی
3-4 تامین برق ایمنی با منبع برق بدون وقفه (UPS)
3-4-1 مفهوم کلی UPS
3-4-2 محاسبات UPS
فصل چهارم: حافظت و سیستم زمین
4-1 حروف شناسایی سیستم‌های ارتینگ
4-1-1 حروف سمت چپ
4-1-2 حروف سمت راست
4-2 انواع سیستم ارتینگ
4-2-1 سیستم TT
4-2-2 سیستم IT
4-2-3 سیستم TN
4-3 انواع سیستم TN
4-3-1 سیستم TN-C
4-3-2 سیستم TN-S
4-3-3 سیستم TN-C-S
4-4 المانهای موثر در سیستم زمین
4-5 بررسی خصوصیات الکترودهای متدوال و مقاومت آن‌ها
4-5-1 الکترودهای صفحه‌ای
4-5-2 الکترودهای قائم
4-5-3 الکترودهای افقی
4-6 اتصال زمین مکرر
4-7 ولتاژ تماس
4-8 حفاظت در برابر تماس‌های مستقیم و غیرمستقیم
4-9 هم‌بندی
4-10 پدیده تداخل امواج الکترومغناطیسی (EMI)
4-10-1 مفهوم EMI
4-10-2 حفاظت در برابر تداخل امواج الکترومغناطیسی
4-10-3 کاهش اثرات ناشی از تداخل امواج الکترومغناطیسی
4-11 سطح مقطع هاد‌ی‌های خنثی، حفاظتی و همبندی
4-11-1 هادی خنثی
4-11-2 هادی حفاظتی (PE) و حفاظتی-خنثی (PEN)
4-11-3 هادی همبندی
4-12 حفاظت در برابر اضافه ولتاژ ناشی از آثار صاعقه
1-1-1 محاسبه حداکثر زمان قطع مجاز وسایل حفاظت در برابر جریان اتصال کوتاه
1-1-2 وسایل محدود‌کننده توان اتصال کوتاه
1-1-3 اتصال کوتاه با زمان قطع بسیار کوتاه کمتر از 0/01 ثانیه در 50 هرتز و حفاظت پشتیبان
4-13 شرایط استفاده از یک یا دو الکترود زمین برای حفاظت سیستم و ایمنی (آئین نامه پ 1-10-6)
فصل پنجم: جبران سازی توان راکتیو
5-1 مفاهیم بنیادی
5-2 راکتانس خازنی
5-3 انواع خازن گذاری
5-3-1 خازن گذاری انفرادی
5-3-2 خازن گذاری گروهی
5-3-3 خازن گذاری مرکزی
5-4 طراحی بانک خازنی
فصل ششم: تابلو و تجهیزات آن
6-1 کلیدهای تابلوهای ولتاژ پایین (LV)
6-1-1 دسته بندی
6-1-2 محدوده جریان
6-2 کلیدهای خودکار اتوماتیک
6-2-1 تنظیمات کلید خودکار اتوماتیک
6-2-2 انواع کلید خودکار اتوماتیک
6-3 کلید حفاظت موتوری (MPCB)
6-4 کلید مینیاتوری (MCB)
6-4-1 مفهوم
6-4-2 محاسبات جریاندهی کلید
6-4-3 هماهنگی کلید مینیاتوری و فیوز
6-5 فیوزها
6-6 کلیدهای مغناطیسی (کنتاکتور)
6-7 رله حراراتی (بیمتال)
6-8 کلید جریان باقیمانده (RCD)
6-8-1 مفهوم
6-8-2 موارد عدم عملکرد RCD
6-8-3 جریان عملکرد RCD
6-8-4 نکات مهم استفاده از RCD
6-9 انواع وسایل حفاظتی از نظر تنظیم
6-9-1 وسایل حفاظتی غیر قابل تنظیم
6-9-2 وسایل حفاظتی قابل تنظیم
6-10 کلید تبدیل اتوماتیک (ATS)
6-11 ساختمان و طراحی تابلو LV
6-11-1 انواع تابلو.
6-11-2 درجه حفاظت تجهیزات و تابلو (IP)
6-11-3 ترتیب محاسبه و انتخاب اجزای مدار
6-11-4 ترتیب قرار گرفتن وسایل حفاظتی
6-11-5 شینه تابلو
6-11-6 مکان نصب تابلو
فصل هفتم: تنظیم کلیدها
7-1 عملکرد کلید در حضور خازن
7-2 مبنای انتخاب قدرت قطع و آمپراژ کلیدها براساس منابع انرژی
7-2-1 منبع مبنای تعیین قدرت قطع و تنظیم رله
7-2-2 محاسبه قدرت قطع و آمپراژ کلید
7-3 تعیین قدرت قطع کلیدها در منابع و بارها
7-3-1 اصول پایه
7-3-2 بررسی المان‌ها
7-3-3 تحلیل مدار
7-3-4 حل پرسش‌ها
7-4 ستینگ جریانی کلیدها
7-4-1 جریان‌های موثر
7-4-2 انتخاب و تنظیم انواع تجهیزات
فصل هشتم: سیستم روشنایی
8-1 اصطلاحات روشنایی
8-2 محاسبات طراحی روشنایی
8-3 پرسش‌های طراحی روشنایی
8-4 استاندارد روشنایی داخلی
فصل نهم: سیستم‌های جریان ضعیف
9-1 کلیات
9-2 سیستم اعلام حریق
9-2-1 انواع دتکتورها
9-2-2 طراحی و جانمائی دتکتورها
9-2-3 مراکز اعلام حریق (FACP)
9-3 سیستم صوتی یا پیام‌رسانی
9-3-1 انتخاب و چیدمان بلندگوهای سقفی
9-3-2 طراحی سیستم صوتی
9-3-3 کابل‌های سیستم صوتی
9-4 سیستم آنتن مرکزی
9-5 شبکه‌های کامپیوتری
9-6 کابل زوج به هم تابیده (TP)
فصل دهم: آسانسور، پلکان برق و پیاده رو متحرک
10-1 کلیات
10-2 آسانسورها
10-2-1 انواع آسانسور
10-2-2 الزامات اولیه برای انتخاب آسانسور
10-2-3 طراحی و آماده‌سازی محل آسانسور و اجزای آن
10-2-4 حفاظت در مقابل آتش
10-2-5 جدول‌های ابعادی آسانسور
10-2-6 پرسش‌های متفرقه آسانسور
10-3 پله‌برقی و پیاده‌رو متحرک
پیوست الف: مسائل

مشخصات کتاب الکترونیک

نام کتابکتاب راه آزمون نظام مهندسی برق - طراحی
نویسنده
ناشر چاپیانتشارات یاوریان
سال انتشار۱۳۹۸
فرمت کتابPDF
تعداد صفحات۲۷۰
زبانفارسی
شابک978-600-7327-57-9
موضوع کتابکتاب‌های مهندسی برق
قیمت نسخه الکترونیک
۳۵۰۰۰ ت - 6.49 یورو
خرید کتاب الکترونیک

نقد، بررسی و نظرات کتاب راه آزمون نظام مهندسی برق - طراحی

مهدی جسمانی
۱۳۹۹/۱/۱۱
جزوه بسیار عالی هست. بهترین منبع برای طراحی.. فقط یک مسئله‌ای هست اونم اینکه نمیشه پرینتش کرد.
Saied Vv
۱۴۰۱/۶/۱۸
بسیار سودمندو مفید. مطالب طبقه بندی شده و کامل یود
ehsan Z
۱۴۰۰/۷/۱۱
ارزش داره بارها خواند و لذت برد. گنجینه
مشاهده همه نظرات ۳

راهنمای مطالعه کتاب راه آزمون نظام مهندسی برق - طراحی

برای دریافت کتاب راه آزمون نظام مهندسی برق - طراحی و دسترسی به هزاران کتاب الکترونیک و کتاب صوتی دیگر و همچنین مطالعه معرفی کتاب‌ها و نظرات کاربران درباره کتاب‌ها لازم است اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

کتاب‌ها در اپلیکیشن کتابراه با فرمت‌های epub یا pdf و یا mp3 عرضه می‌شوند.