معرفی و دانلود کتاب اصل فردی کردن مجازات

عکس جلد کتاب اصل فردی کردن مجازات
قیمت:
۱۰۰۰۰ تومان - 2.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50

برای دانلود قانونی کتاب اصل فردی کردن مجازات و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب اصل فردی کردن مجازات و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب اصل فردی کردن مجازات

کتاب اصل فردی کردن مجازات نوشته‌ی رامین عبدالله زاده، علاوه بر بررسی و شناخت اقسام فردی کردن مجازات‌ها، این نکته را برای قانونگذار متذکر می‌شود که برای تعیین مجازات برای فرد گناهکار، حتما باید به ویژگی‌های شخصیتی و اجتماعی او توجه شود.

درباره‌ی کتاب اصل فردی کردن مجازات:

اصل شخصی بودن مجازات‌ها این معنا را دارد که مجازات از شخص مجرم فراتر نرود و گریبان‌گیر خانواده‌ی وی نشود. متاسفانه این اصل هیچ‌گاه مورد توجه قانون‌گذاران نبوده است و در بسیار از کشورهای جهان از جمله فرانسه، تا قبل از انقلاب اگر فردی نسبت به جان پادشاه سوء قصد می‌کرد قطع به یقین اعدام می‌شد و خانواده و خویشاوندان وی تبعید و حق استفاده از نام مجرم از آنان سلب می‌شده است.

در واقع در گذشته اگر از طرف فردی جرمی صورت می‌گرفت، خانواده و فرزندانش هم از طرف قانون مجازات می‌شدند. در این شرایط باید اصلی به نام فردی کردن مجازات‌ها وجود داشته باشد تا با توجه به روحیه و شخصیت متهم و نوع گناهی که مرتکب شده است، قانونگذار مجازات تعیین نماید.

در گذشته در میان جوامع متعدد، اصل شخصی بودن مجازات اصلا تعریفی نداشت و اگر فردی جرمی مرتکب می‌شد، تمام اعضای خانواده‌ی او در مقابل آن گناه مسئولیت داشتند. برای مثال اگر در قبیله یا طایفه‌ای بودند و فردی یک نفر را به قتل می‌رساند، قبیله مقتول این اجازه را داشتند تا بر علیه قبیله قاتل وارد جنگ شوند و تمامی آنان را به قتل برسانند، زیرا معتقد بودند که خون باید با خون پاسخ داده شود. این مسائل وجود داشت تا اینکه دین مبین اسلام ظهور کرد و این شیوه‌ی زشت و ناپسندیده در جوامع اولیه را رد نمود و مسئولیت شخصی و اصل فردی بودن مجازات را به وجود آورد.

با مطالعه‌ی این کتاب متوجه می‌شوید که اصل فردی کردن مجازات‌ها، به معنای تعیین مجازات متناسب با شخصیت، خصوصیات جسمی، روانی و اجتماعی می‌باشد. بنابراین باید هر مجرمی با توجه به ویژگی‌های خاص فردی خود مجازات شود.

کتاب اصل فردی کردن مجازات برای چه کسانی مناسب است؟

مطالعه این کتاب به تمامی حقوقدانان، وکلا، دانشجویان و پژوهشگران رشته حقوق پیشنهاد می‌گردد.

در بخشی از کتاب اصل فردی کردن مجازات می‌خوانیم:

اصل تساوی مجازات‌ها آن است که در مورد مجرمینی که در شرایط مشابه، مرتکب جرم مشابه شده‌اند، باید مجازات مشابه و متساوی تعیین‌ شود. به موجب این اصل تمام افرادی که مرتکب جرمی واحد می‌شوند، باید مجازات یکسان برای آن‌ها در قانون پیش‌بینی شده باشد. این اصل بیشتر جنبه‌ی نظری دارد. زیرا از طرفی اثرگذاری واقعی مجازات در مجرم به امکانات و شرایط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی او بستگی دارد و از سوی دیگر قاضی نیز با توجه به شخصیت خود در برابر هر مجرم تصمیم به مجازات مجزایی می‌گیرد. همانگونه که اشاره شد، اصل تساوی مجازات‌ها فقط یک تساوی حقوقی و اعتباری است و تأمین تساوی واقعی در مجازات‌ها ممکن نیست. تحمیل مجازات ظاهراً متساوی نسبت به دو مجرم مختلف الزاماً باعث سختی و مشقت متساوی برای آن دو نخواهد بود. زیرا تأثیر واقعی مجازات در مجرم به معیارهای مذکور بستگی دارد.

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار
فصل اول: بررسی و شناخت مفاهیم
بخش اول: بررسی حقوقی موضوع
بند اول: بررسی لغوی موضوع
بند دوم: بررسی اصطلاحی موضوع
بخش دوم: بررسی و شناخت مفاهیم مشابه
بند اول: مفهوم اصل شخصی بودن مجازات‌ها
بند دوم: بررسی و شناخت اصل قانونی بودن مجازات‌ها
بند سوم: اصل تساوی مجازات‌ها
بند چهارم: قراردادی کردن مجازات
بخش سوم: بررسی و شناخت اقسام فردی کردن مجازات‌ها
بند اول: فردی کردن تقنینی مجازات
بند دوم: فردی کردن قضایی مجازات
بند سوم: فردی کردن اجرایی مجازات
بند چهارم: اختیارات ولی فقیه در این راستا
فصل دوم: تحلیل و واکاوی حقوقی و تاریخچه فردی کردن مجازات
بخش اول: دوران اولیه تشکیل زندگی‌های جمعی
بند اول: جنگ‌های خصوصی در ادوار اولیه
بند دوم: دوره دادگستری
بند سوم: دوران عمومی
بخش دوم: پیدایش و ایجاد اندیشه‌های کیفری
بند نخست: مکتب عدالت
بند دوم: مکتب کلاسیک
بخش سوم: مکتب اصالت تحصّل
بخش چهارم: مکاتب دفاع اجتماعی
فصل سوم: اهداف اصل فردی بودن مجازات‌ها
بخش اول: مبانی کلی اولیه
بند نخست: توارث
بند دوم: ناهنجاری‌های کروموزومی
بند سوم: سن
بند چهارم: جنس
بخش دوم: اصول و روش‌های روانشناختی اولیه
بند اول: پسیکوپات‌ها (روان رنجور)
بند دوم: پسیکوز
بند سوم: نوروز (رواننژندی)
بند چهارم: تبیین‌های روانشناختی
بخش سوم: بررسی و تحلیل ابعاد جامعه شناختی
بند اول: محیط خانوادگی
بند دوم: عوامل اقتصادی
بند سوم: عوامل فرهنگی
بند چهارم: عوامل محیطی
بخش چهارم: اهداف کلی و ابعاد اولیه اصل فردی کردن مجازات
بند اول: مفهوم مجازات
بند دوم: مجازات اخروی
بند سوم: مجازات دنیوی
بخش پنجم: هدف‌های کلی اصل فردی کردن مجازات
بند اول: اصلاح و تربیت مجرمان
بند دوم: رعایت عدالت و انصاف
بند سوم: حفظ کرامت انسانی
فصل چهارم: جایگاه نوظهور یافته اصل فردی کردن مجازات
در قوانین و منابع فقهی
بخش اول: بررسی قاعده التعزیر بما یراه الامام
بند اول: مبانی و دلایل قاعده
بند دوم: عدم انحصار تعزیر در تازیانه
بند سوم: دلایل موافقین و مخالفین
بخش دوم: اصل فردی بودن مجازات را از منظر و جایگاه قوانین
بند اول: سابقه‌ی تقنینی قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 61
بند دوم: قانون مجازات اسلامی مصوب 70
بخش سوم: جایگاه اصل فردی بودن مجازات قانون مجازات اسلامی 92
بند اول: نوآوری‌های قانون در این راستا
فصل پنجم: شرایط اعمال اصل فردی کردن مجازات
بخش اول: واکاوی و بررسی شرایط اعمال نهادهای تخفیفی
بند اول: ندامت و پشیمانی
بند دوم: حسن سابقه
بند سوم: وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
بند چهارم: وجود انگیزه شرافتمندانه
بند پنجم: تأثیر تعزیر بر مرتکب
بخش دوم: زمان وقوع جرم
بند اول: اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم
بند دوم: مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم
بخش سوم: پس از وقوع جرم
بند اول: همکاری مؤثر متهم با مقامات رسیدگی‌کننده
بند دوم: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
بند سوم: کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم
بند چهارم: خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار آن
بخش چهارم: شروط خاص اعمال نهادهای تشدیدی
بند اول: نحوه ارتکاب جرم
بند دوم: زمان و مکان وقوع جرم
بخش پنجم: شروط خاص در ارتباط با مجرم
بند اول: سبق تصمیم
بند دوم: انگیزه شریرانه
فصل ششم: اعمال اصل فردی کردن مجازات و آثار خاص آن
بخش اول: بررسی آثار تخفیفی
بند اول: تخفیف مجازات
بند دوم: انواع تخفیف و ضوابط آن
بند سوم: محدودیت‌های تخفیف
بخش دوم: تعلیق اجرای مجازات
بند اول: شرایط
بند دوم: انواع
بخش سوم: نظام آزادی مشروط
بند اول: شرایط اعطای آزادی مشروط
بند دوم: آثار اعطای آزادی مشروط
بخش چهارم: بررسی نظام نیمه آزادی
بند اول: پیشینه و تعریف
بند دوم: شرایط
بخش پنجم: بررسی موضوع معافیت از مجازات
بند اول: پیشینه و تعریف
بند دوم: شرایط
بخش ششم: مجازات‌های جایگزین حبس
بند اول: پیشینه و تعریف
بند دوم: شرایط
بند سوم: انواع مجازات‌های جایگزین حبس
بخش هفتم: تعویق صدور حکم
بند اول: شرایط
بند دوم: انواع
فصل هفتم: آثار تشدیدی و بررسی برخی از ابزارهای فردی ساز کیفر
بخش اول: افزایش مجازات به عنوان تشدید کیفر
بند اول: تعدد جرم
بند دوم: تکرار جرم
بخش دوم: اعمال مجازات‌های تکمیلی
بند اول: تعریف و فلسفه مجازات‌های تکمیلی
بند دوم: انواع و آثار مجازات‌های تکمیلی
منابع و مآخذ

مشخصات کتاب الکترونیک

نام کتابکتاب اصل فردی کردن مجازات
نویسنده
ناشر چاپیانتشارات قانون یار
سال انتشار۱۳۹۹
فرمت کتابEPUB
تعداد صفحات۲۰۶
زبانفارسی
شابک978-622-229454-0
موضوع کتابکتاب‌های حقوقی جزا و جرم شناسی
قیمت نسخه الکترونیک
۱۰۰۰۰ ت - 2.49 یورو
خرید کتاب الکترونیک

نقد، بررسی و نظرات کتاب اصل فردی کردن مجازات

هیچ نظری برای این کتاب ثبت نشده است.

راهنمای مطالعه کتاب اصل فردی کردن مجازات

برای دریافت کتاب اصل فردی کردن مجازات و دسترسی به هزاران کتاب الکترونیک و کتاب صوتی دیگر و همچنین مطالعه معرفی کتاب‌ها و نظرات کاربران درباره کتاب‌ها لازم است اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

کتاب‌ها در اپلیکیشن کتابراه با فرمت‌های epub یا pdf و یا mp3 عرضه می‌شوند.