زندگینامه و دانلود کتاب‌های شمس الدین محمد حافظ شیرازی

۷۲۷ قمری تا ۷۹۲ قمری - ایرانی

شمس الدین محمد حافظ شیرازی معروف به لسان‌الغیب، ترجمان‌الاسرار، لسان‌العرفا و ناظم‌الاولیا، شاعر بزرگ و یکی از سخنوران نامی جهان است. بیش‌تر شعرهای او غزل هستند که به غزلیات حافظ شهرت دارند.

عکس شمس الدین محمد حافظ شیرازی

زندگی نامه شمس الدین محمد حافظ شیرازی

شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی در شیراز ولادت یافت اما از مدت عمر و تاریخ ولادت خود او و نام و هویت پدرش در ماخذ موثق و قابل اعتماد قدیم ذکری نیست. در هر حال وی در جوانی به آموختن قرآن و ادب عربی و علوم اسلامی توجه کرد و در تفسیر و کلام و ادب تبحر یافت. قرآن را ازحفظ بود و به همین سبب حافظ تخلص کرد. عهد جوانی او مصادب با امارات شاه شیخ ابواسحاق اینجو در فارس که ممدوح حافظ واقع شد و شاعر (حافظ) از رجال عهد او و نیز از دوران سلطنت او مکرر با شوق و علاقه فراوان یاد کرده است و ظاهرا از علما و مشایخ عهد این پادشاه کسانی مانند شیخ امین‌الدین بلیانی، قاضی عضد‌الدین ایجی، و قاضی مجد‌الدین شیرازی، تا حدی مربی و حامی حافظ بودند.

دوره امارت امیر مبارزالدین محمد مظفر، که توام با سخت‌گیری و تعصب بسیار بود ظاهرا موجب نارضایتی شاعر بود، اما پسران او شاه شجاع و شاه منصور، مورد علاقه و توجه و ممدوح حافظ بودند چنان که از سایر سلاطین آل مظفر نیز مثل شاه یحیی، شاه محمود و زین‌العابدین و همچنین از سلاطین اویس و سلطان احمد ایلکانی نیز که در تبریز و بغداد حکومت داشته‌اند به تصریح و کنایه در اشعار خویش یاد کرده است.

حافظ با آن که چندین قصیده عالی و چند منظومه‌ی کوتاه محکم و نیز رباعیات و قطعات دارد، شهرتش بیشتر در غزل‌سرایی است، و غزل او را، از همه حیث اوج غزل فارسی می‌شمارند و در حقیقت، تعلیم حافظ ممزوجی است از فلسفه و عرفان اسلامی که مثل رباعیات منسوب به (خیام) از رندی و آزاد اندیشی اهل شک و حیرت چاشنی گرفته است.

دیوان حافظ، بنابر مشهور، دفعه اول به وسیله یکی از یاران یا شاگردان او به نام محمد گلندام تدوین یافته است و بعدها بعضی غزل‌های دیگر نیز به مرور در آن وارد شده است. از بین چاپ‌های متعدد موجود دیوان او، فعلا مهم‌ترین و موثق‌ترین چاپ همان است که به اهتمام محمد غزوینی و دکتر قاسم غنی در تهران منتشر شده است. دیوان حافظ شروح منعددی به فارسی و ترکی دارد، که از آن جمله شرح ترکی سودی بسیار مشهور شده است. همچنین دیوان حافظ و گاه منتخباتی از آن به عربی و تعدادی زبان‌های اروپایی علی‌الخصوص زبان بین‌المللی انگلیسی و آلمانی ترجمه شده است که تاثیر و نفوذ حافظ و غزلیاتش در ایجاد دیوان (شرقی-غربی) گوته شاعر آلمانی محسوس و مشهور است.

دیوان حافظ و حکایات و قصه‌های بسیاری که در باب فال حافظ در کتاب‌ها و هم در افواه هست از شهرت و قبول فوق‌العاده‌ی او نزد عموم فارسی زبانان حکایت دارد.

کتاب‌های برگزیده شمس الدین محمد حافظ شیرازی:

دیوان حافظ
غزلیات حافظ

۱