زندگینامه و دانلود کتاب‌های مهدی الماسی

۱۳۵۰ هجری شمسی - ایرانی

دارای مدرک کارشناسی زبان و ادب فارسی و کارشناسی ارشد ادبیان و عرفان است.

عکس مهدی الماسی

زندگینامه مهدی الماسی

در سال 1350 در همدان چشم به جهان گشوده و در هجده سالگی به تهران آمده است. دارای مدرک کارشناسی زبان و ادب فارسی و کارشناسی ارشد ادبیان و عرفان است. او مدیراجرایی دوره اول تا سوم جشنواره کودکان و نوجوانان و دوره دهم جشنواره کتاب کانون بوده و با گروه شعر انجمن میلاد شهر همدان نیز همکاری دارد.

کتاب سیری در نگارستان نقاشی ایران او در جشنواره کتاب کانون و کتاب سیری درگلستان خوشنویسی او در جشنواره رشد و نیز کتاب خدا با دوستان خود صمیمی است او در جشنواره کتاب سال سلام بچه‌ها برگزیده شده است.

آثار:

درحال چاپ قله آسوس (داستان بلند)، زندگی اخوان ثالث، مجموعه دریچه بر دیوار، اشراقیها (مجموعه شعر بزرگ‌سالان).

کودک و نوجوان:

مهربان‌تر از نسیم (مجموعه شعر)، خدا با دوستان خود صمیمی است (مجموعه شعر).

زندگی‌نامه‌ها:

کلهر (خوشنویس)، حسین بهزاد (نقاش)

بزرگ‌سالان:

واژه‌های لال (مجموعه شعر)، گل چاربرگ (مجموعه شعر)، گزیده رباعیات بیدل دهلوی (همراه پژوهش درباره بیدل واندیشه‌های او)، هفت شهر عشق (گزیده‌ای از شعر، نقد و معرفی)، چلیپای قلم (داستان بلند)، آبروی فقر (داستان بلند)، سیری در گلستان خوشنویسی، سیری در نگارستان نقاشی ایران.

آثار این پدیدآورنده:

کتاب ها:

چلیپاى قلم

آبروى فقر

1