زندگینامه و دانلود کتاب‌های سلطان الواعظین شیرازی

۱۳۱۴قمری تا ۱۷ شعبان ۱۳۹۱ - ایرانی

او یکی از علمای شیعه قرن چهاردهم است.

عکس سلطان الواعظین شیرازی

زندگینامه سلطان الواعظین شیرازی

آیت الله سید محمد شیرازی معروف به سلطان الواعظین فرزند مرحوم سیدعلی اکبر در ماه ذی القعده سال 1314ه.ق در تهران متولد شد.او یکی از علمای شیعه قرن چهاردهم است.

تحصیلات

دروس مقدماتی رادر مدرسه پامنار تهران به اتمام رسانید ودر سال1326 قمری باپدرش عازم عتبات شد. درمدت دوسال که آنجا توقف داشت تحصیلات سطوح را نزد مرندی و شهرستانی به پایان رساندو همراه پدر به کرمانشاه بازگشت.

وفات

سلطان الواعظین در ده سال پایانی عمر بدلیل بیماری قلبی از منبر منع وخانه‌نشین شد تااین که درشعبان 1391 قمری درتهران وفات یافت. پیکرش به قم منتقل شد و در مقبره ابوحسین قم به خاک سپرده شد.

آثار

1-شب‌های پیشاور که تاکنون بیش از چهل نوبت به چاپ رسیده.

2-صدمقاله سلطانی

3-گروه رستگاران

۱