زندگینامه و دانلود کتاب‌های علی موسوی گرمارودی

۱۳۲۰ هجری شمسی - ایرانی

علی موسوی گرمارودی شاعر ایرانی است که در قالب شعر سپید سروده‌هایی دارد. تاکنون آثار ارزنده‌ا‌ی از این شاعر و مترجم توانای معاصر منتشر شده است که از آن جمله می‌توان به مجموعه شعرهای «چمن لاله»، «خط خون»، «تا نا کجا» اشاره کرد.

عکس علی موسوی گرمارودی

زندگی نامه علی موسوی گرمارودی

علی موسوی گرمارودی در سال ۱۳۲۰ خورشیدی در قم بدنیا آمد. پدرش از دانشمندان اهل گرمارود الموت قزوین بود.
موسوی گرمارودی مدرک کارشناسی خود را در رشته علوم قضایی و کارشناسی ارشد و دکترای خود را در رشته ادبیات فارسی از دانشگاه تهران گرفته‌ است. او در عرصه شعر و ادبیات کشور حضور مؤثر داشته‌ است که راه‌اندازی و مدیریت گلچرخ نمونه‌ای از تلاش‌های اوست.

کارنامه شعری گرمارودی مشتمل بر ۹ کتاب شعر با نام‌های: عبور، در سایه سار نخل ولایت، سرود رگبار، چمن لاله، خط خون، دستچین، باران اخم، گزیده شعر نیستان، تا ناکجاآباد و گزیده شعر به انتخاب بهاءالدین خرمشاهی است به وی در سال ۱۳۹۳ نشان افتخار جهادگر عرصه فرهنگ و هنر اهدا شد.

کتاب‌های علی موسوی گرمارودی

عبور
در سایه سار نخل ولایت
سرود رگبار
چمن لاله
خط خون
دستچین
باران اخم
گزیده شعر نیستان
تا ناکجاآباد
گزیده شعر به انتخاب بهاءالدین خرمشاهی

۱