زندگینامه و دانلود کتاب‌های داوود کیانیان

۱۳۲۱ هجری شمسی - ایرانی

تخصص او نمایشنامه‎نویسی، کارگردان، مدرس تئاترکودکان و نوجوانان و نمایش خلاق است.

عکس داوود کیانیان

زندگینامه داوود کیانیان

داود کیانیان در دی ماه 1321 در تهران متولد شد. تخصص او نمایشنامه‎نویسی، کارگردان، مدرس تئاترکودکان و نوجوانان و نمایش خلاق است. تحصیلاتش کاردانی هنر درگرایش تئاتر از انستیتو مربیان امور هنری در سال 1350 کارشناسی ارشد (معادل) از وزارت فرهنگ و آموزش عالی در سال 1376 آموزش کوتاه مدت نمایش عروسکی در فرانسه 1374 و دارای نشان درجه یک هنری(معادل دکترا) از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال 1387 است.

آثار

- «تئاتر خلاق»، انتشارات سوره مهر؛

- «کشتی حیوانات (نمایشنامه عروسکی)»، انتشارات سوره مهر؛

1