زندگینامه و دانلود کتاب‌های راهله معماریان

۱۳۶۱ هجری شمسی - ایرانی

او از معدود بانوان جوان و پراستعدادی است که دغدغه اصلی‌اش شعر کلاسیک و خاصه غزل است.

عکس راهله معماریان

زندگینامه راهله معماریان

راهله معماریان از معدود بانوان جوان و پراستعدادی است که دغدغه اصلی اش شعر کلاسیک و خاصه غزل است؛ معماریان به تازگی نخستین مجموعه شعرهایش را با نام «آتش نوشته های مداد شمعی» شامل ۴۸ غزل منتشر کرده است.

آثار

- «خاطر اول»، انتشارات سوره مهر؛

کتاب‌های راهله معماریان

۱