زندگینامه و دانلود کتاب‌های احد گودرزیانی

۱۳۴۸ هجری شمسی - ایرانی

وی در دومین و سومین همایش تجلیل از خبرنگاران و نویسندگان دفاع مقدس (اسفند ۷۸ و اردیبهشت ۸۰) برای آثارش در دوهفته‌نامه کمان به‌عنوان نویسنده و خبرنگار نمونه برگزیده شد.

عکس احد گودرزیانی

زندگینامه احد گودرزیانی

در سال 1348 در تهران متولد شد، تحصیلات خود را تا مقطع کارشناسی در رشته زبان و ادبیات فارسی ادامه داده و روزنامه‌نگاری را نیز در مرکز گسترش آموزش رسانه‌ها فراگرفته است. از نوزده‌سالگی به‌عنوان نویسنده و خبرنگار با روزنامه‌ها و مجلات گوناگون همکاری داشته است. وی از سال 1372 به‌عنوان پژوهشگر و نویسنده در حوزه هنری مشغول به کار بوده و همچنین از سال 1375 مدیریت داخلی دوهفته‌نامه کمان را نیز به‌عهده داشته است و علاوه بر حوزه هنری همکاریهایی را نیز با دفتر ادبیات و هنر مقاومت و انتشارات سپاه پاسداران داشته است. وی در دومین و سومین همایش تجلیل از خبرنگاران و نویسندگان دفاع مقدس (اسفند 78 و اردیبهشت 80) برای آثارش در دوهفته‌نامه کمان به‌عنوان نویسنده و خبرنگار نمونه برگزیده شد. در میان آثار او کتاب نیمه پنهان یک اسطوره از پاییز 1379 تا بهار 1383 چهار بار تجدید چاپ شده است.

آثار

- «به داد ما برسید»، انتشارات سوره مهر؛

- «باغ انگور باغ سیب باغ آیینه»، انتشارات سوره مهر؛

- «خرمشهر خانه رو به آفتاب»، انتشارات سوره مهر؛

- «روز شمار 15 خرداد - جلد دوم»، انتشارات سوره مهر؛

- «روز شمار 15 خرداد - جلد اول»، انتشارات سوره مهر؛

- «نیمه پنهان یک اسطوره»، انتشارات سوره مهر؛

1