زندگینامه و دانلود کتاب‌های بهروز آورزمان

۱۳۵۰ هجری شمسی - ایرانی

غزل‌های او رنگ سبک هندی (اصفهانی) را دارند و زبان او در این غزل‌ها قابل فهم و زلال است.

عکس بهروز آورزمان

زندگینامه بهروز آورزمان

هروز آورزمان از شاعران جوان و خوش ذوق و قریحه‌ای است که به حق اشعار زیبایی از او دیده‌ایم . آورزمان از بین غالب‌های شعری علاقه زیادی به غزل‌های عاشقانه دارد و خالی از هر گونه اغراق در این دوران که شعرهای ضعیف  به وفور در دسترس است کتاب "میوه ممنوع" آورزمان کلامی شنیدنی برای گفتن دارد.

غزل‌های او رنگ سبک هندی (اصفهانی) را دارند و زبان او در این غزل‌ها قابل فهم و زلال است. علاوه بر غزل، آورزمان قالب رباعی را هم جدی گرفته و در هر دو قالب سربلند بیرون آمده است. او اکنون به تدریس زبان و ادبیات فارسی در منطقه چهارده آموزش و پرورش تهران مشغول است.

1