زندگینامه و دانلود کتاب‌های کیانوش گلزار راغب

۱۳۴۴ هجری شمسی - ایرانی

او یکی از رزمندگانی است که چهارده ماه در زندان کومله به سر برد. پس از آزادی و در سال‌های بعد توانست خاطرات خود را در کتاب «شنام» بنگارد.

عکس کیانوش گلزار راغب

زندگی نامه کیانوش گلزار راغب

کیانوش گلزار راغب یکی از رزمندگانی است که چهارده ماه در زندان کومله به سر برد. پس از آزادی و در سال‌های بعد توانست خاطرات خود را در کتاب «شنام» بنگارد و در ادامه، انتشار این خاطرات، فتح بابی شد برای نگارش خاطرات امیر سعید زاده در کتاب «عصرهای کریسکان».

آثار

- «شنام»،  انتشارات سوره مهر؛

- «عصرهای کریسکان»،  انتشارات سوره مهر؛

۱