زندگینامه و دانلود کتاب‌های سید حمیدرضا طالقانی

ایرانی

عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه اصفهان است.

عکس سید حمیدرضا طالقانی

زندگینامه سید حمیدرضا طالقانی

دکتر سید حمیدرضا طالقانی عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه اصفهان است. در فلسفه و فقه و اصول و معارف از محضر اساتید به نامی چون مرحوم آیت اله ایزدی، آیت اله سید جلال آشتیانی، دکتر ابراهیمی دینانی، آیت اله دکتر الهی، آیت اله واعظ خراسانی، دکتر علیرضا فیض ...کسب علم و دانش و فضیلت کرده است و امروز دانش گوهربار خود را عاشقانه در اختیار دانشجویان خود قرار می‌دهد. یکی از کتاب‌های ماندگار عرصه دفاع مقدس با نام؛ «حماسه‌ی تپه‌های برهانی» به قلم این استاد امروز و رزمنده سال‌های دور عرصه دفاع مقدس است.

کتاب‌های سید حمیدرضا طالقانی

۱