زندگینامه و دانلود کتاب‌های علی اصغر رحیم زاده صفوی

۱۲۷۳ شمسی تا ۱۳۳۸ شمسی - ایرانی

نویسنده و روزنامه‌‏نگار.

زندگینامه علی اصغر رحیم زاده صفوی

در مشهد متولد شد، در همان شهر تحصیل کرد، زبان فرانسوى هیات و نجوم، علوم ادبى و عربى را به خوبى آموخت. سپس به تهران آمد، به بیروت و سویس سفر کرد. در 1301 ش روزنامه‏‌ى «آسیاى وسطى» را در تهران منتشر ساخت، در 1303 ش پس از توقیف «آسیاى وسطى» به فرانسه رفت و از راه ترکیه به شوروى مسافرت کرد و به تهران برگشت. در 1307 ش به افغانستان و هندوستان سفر کرد و مدتى سردبیرى روزنامه‌‏ى «حبل المتین» را به عهده داشت. پس از دو سال اقامت در کلکته، به ایران مراجعت کرد و به عنوان مترجم عربى و انگلیسى و ترکى استانبول در اداره‌‏ى قوانین دادگسترى به خدمت مشغول شد. او در سال 1321 ش به درخواست زین‏ العابدین رهنما سردبیرى روزنامه‏‌ى «ایران» و در سال 1322 ش بنا به تقاضاى ملک‏الشعراء بهار مدت کوتاهى سردبیرى روزنامه‏‌ى «نوبهار» را پذیرفت. سرانجام در تهران وفات یافت. آثارى از او به جاى مانده است از جمله: «تاریخ ایران اقتصادى»؛ «داستان نادرشاه»؛ ترجمه‌‏ى «جنگ‌هاى صلیبى»؛ «سرگذشت سه اختر تابناک ایران»؛ «بیژن و منیژه»؛ «داستان شهربانو»؛ «سبک شناسى یا شیوه‌‏ى خط نوین»؛ «شاه عباس کبیر».

1