زندگینامه و دانلود کتاب‌های جوزف نای

۱۹ ژانویه ۱۹۳۷ - آمریکایی

جوزف نای (Joseph Nye)، دانشمند و پژوهشگر سیاسی آمریکایی است. اصطلاح قدرت نرم به نام او به ثبت رسیده است. وی معتقد است که فرهنگ آمریکایی با جاذبه بالای خود یکی از ستون‌های قدرت آمریکا و یکی از مهمترین ابزارهای نفوذ قدرت آن کشور در صحنه بین‌المللی است.

عکس جوزف نای

زندگی نامه جوزف نای

جوزف نای (Joseph Nye)، یکی از برجسته‌ترین پژوهشگران روابط بین‌الملل است. وی در دانشکده حکومتداری کندی در دانشگاه هاروارد (Kennedy School of Government at Harvard University)، به عنوان استاد تمام وقت برجسته و پژوهشگر و مؤلفی بسیار پرکار فعالیت می‌کند.

از وی آثاری منتشر شده است، از جمله "قدرت رهبری" (The Powers to Lead)، "قدرت نرم؛ ابزار موفقیت در اقتصاد جهانی" (Soft Power: The Means to Success in World Economics) و مجموعه "قدرت در عصر اطلاعات جهانی" (Power in the Global Information Age).

وی در بحث قدرت نرم و دیپلماسی عمومی پیشروی همه محافل و پژوهشگران است و چند دوره، به عنوان یکی از مشاوران برجسته رئیس جمهور آمریکا فعالیت کرده است.

کتاب‌های برگزیده جوزف نای:

آیا قرن آمریکا به پایان رسیده است؟
قدرت رهبری
قدرت نرم؛ ابزار موفقیت در اقتصاد جهانی
قدرت در عصر اطلاعات جهانی

۱