زندگینامه و دانلود کتاب‌های گئورگ زیمل

۱ مارس ۱۸۵۸ تا ۲۸ سپتامبر ۱۹۱۸ - آلمانی

گئورگ زیمل (Georg Simmel)، از بنیان‌گذاران جامعه‌شناسی ساختاری‌ است و از او به عنوان بنیان‌گذار جامعه‌شناسی شهری یاد می‌کنند.

عکس گئورگ زیمل

زندگینامه گئورگ زیمل

گئورگ زیمل (Georg Simmel)، جامعه‌شناس آلمانی و فیلسوف نوکانتی است که از پیش‌گامان جامعه‌شناسی به شمار می‌رود.

وی خالق مکتبی در جامعه‌شناسی به نام جامعه‌شناسی صوری است و معتقد است باید امور اجتماعی را خالی از محتوا بررسی کرد و به فرم‌ها امور اجتماعی اهمیت می‌دهد.

زیمل بیشتر به عنوان یک مقاله‌نویس زبردست شناخته می‌شود. مقالات بسیاری از او به جای مانده که تعداد اندکی از آن‌ها به انگلیسی و تعداد بسیار اندکی به فارسی ترجمه شده است.

کتاب‌های برگزیده گئورگ زیمل:

فلسفهٔ پول
کلانشهر و حیات ذهنی
دربارهٔ تمایز اجتماعی
مقدمه‌ای بر علم اخلاق
دین
نیچه و شوپنهاور

1