زندگینامه و دانلود کتاب‌های کلی لینک

۱۹ جولای ۱۹۶۹ - آمریکایی

کلی لینک (Kelly Link) برنده‌ی جایزه‌‌ی هوگو و نبیولای سال ۲۰۰۵ برای بهترین داستان نیمه‌کوتاه کیف‌دستی پریان شده است. کلی لینک از جمله نویسندگان خارجی است که با ادبیات ایران آشنایی دارد.

عکس کلی لینک

زندگینامه کلی لینک

کلی لینک (Kelly Link) نویسنده‌ی آمریکایی است که به نوشتن داستان‌های کوتاه اشتغال دارد. داستان‌های او ترکیبی از عناصر علمی-تخیلی، فانتزی، وحشت، معما و رئالیسم هستند.

او به خاطر داستان‌هایش جوایز بسیاری کسب کرده‌ است که از آن جمله می‌توان به جایزه‌ی نبیولا برای بهترین داستان در سال ۲۰۰۵ به خاطر کتاب جادو برای تازه‌کارها (Magic for Beginners) و جوایز هوگو و نبیولای سال ۲۰۰۵ برای بهترین داستان نیمه‌کوتاه به خاطر کتاب کیف‌دستی پریان (The Faery Handbag) اشاره کرد.

کتاب‌های برگزیده کلی لینک:

کیف‌دستی پریان (The Faery Handbag)
جادو برای تازه‌کارها (Magic for Beginners)
به دردسر افتادن

1