زندگینامه و دانلود کتاب‌های میترا صادقی

۱۳۵۲ هجری شمسی - ایرانی

میترا صادقی بزرگ‌ترین دغدغه‌ در آثارش، زنان‌ هستند؛ زنانی که برای بازستاندن آنچه برای آن‌هاست در حال جدالند. از آثار معروف او می‌توان به کتاب آمده بودی برای خداحافظی، اشاره کرد.

عکس میترا صادقی

زندگی نامه میترا صادقی

میترا صادقی نوشتن را با چاپ چند مجموعه داستان برای کودکان و نوجوانان آغاز کرد. مجموعه‌هایی مثل "گهواره سبز" و "آفتاب مهربانی" که در واقع نوعی روایت معنوی را باز می‌گفت. بعدها در مجموعه‌هایی مانند "مثل صدای پرنده"، "بی من به بهشت نرو"، "صاحب شب‌های مین"، "پرنده‌های آبی مجنون" و... به جنگ پرداخت. اما او در مجموعه‌ی "آمده بودی برای خداحافظی" به تجربه‌های تازه‌ای در فرم و زبان رسیده است. اگر چه مضمون اصلی اکثر داستان‌های مجموعه‌ی "آمده بودی برای خداحافظی" مثل بسیاری از بانوان داستان‌نویس، درباره زنان است؛ اما زنانی که او به ترسیم سیمای فراموش شده آن‌ها می‌پردازد در روزگار امروز و در پیچ‌و‌خم تحولات معاصر برای دستیابی به آنچه می‌خواهند داشته باشند و برای بدست آوردن آنچه از دست داده‌اند در ستیزند.

کتاب‌های برگزیده میترا صادقی:

پرنده‌های آبی مجنون
مثل صدای پرنده
بی من به بهشت نرو
صاحب شب‌های مین
گهواره سبز
آفتاب مهربانی
آمده بودی برای خداحافظی

۱