نظرات کتاب اخلاق در مدیریت پروژه

مرتب‌سازی: پیش‌فرض
رضا گودرزی
۱۳۹۷/۱۱/۱۱
با سلام. اخلاق در کار و درک آن نیاز به زیرساخت دارد. اخلاق سازمانی در هر شرکت متفاوت است. این کتاب نگاهی به اخلاق با دید مدیریت پروژه دارد که البته نمی‌توان آن را در هر شرایطی مورد استفاده قرار داد. توجه خاص به فرهنگ کارکنان بخش جدایی ناپذیر و حیاتی در این زمینه است.