دیدگاه کاربران: ماهنامه ادبیات داستانی چوک - شماره 53

۴.۱
۹ رای
۵
۴
۴
۲
۳
۳
۲
۱
مفیدترین دیدگاه‌ها
دیدگاه کاربران (۱ تا ۱ از ۱)
عبدالله نبی زاده
۱۳۹۵/۲/۲۴
Excellent