نظرات کتاب امیرعباس هویدا به روایت اسناد ساواک (جلد دوم)

مرتب‌سازی: پیش‌فرض
رسول خوش اخلاق
۱۳۹۸/۲/۱۶
خوب بودواطلاعات جامعی دراختیارم گذاشت. درمورداین شخص اطلاعاتم محدودبه نظریات اطرافیان خلاصه میشدکه بعدازمطالعه مستندات این کتاب دیدم که خیلی متفاوت است /ممنون ازمحققین ونویسندگان کتابهای تاریخ معاصرکه ذهنیتمان راروشن میسازدوباعث عبرت میشود.
Reza Tafazoli
۱۳۹۴/۸/۲
سلام لطفا جلد اول رو هم قرار بدید