نقد، بررسی و نظرات کتاب گذر از واپس ماندگی (راه های پیشرفت) - امیرسعید موسوی حجازی

مرتب‌سازی: پیش‌فرض
Hemmat .N
۱۳۹۴/۱۲/۲۹
توسعه، فرایندی گسترده و چند جانبه و یا چند متغیره است. در مبحث توسعه نظریات مستوفایی توسط علمای اجتماعی بیان شده است که دارای ارزش علمی خاصی هستند. این نظریات با تمام اهمیتی که دارند بهتنهایی نمییتوانند و نتوانسته به مسئله‌ی عقب ماندگی پاسخ گویند زیرا در تبیین توسعه به ابعاد خاص و وجوه محدودی از آن اشاره کرده‌اند. در حالیکه باید به وجوه متکثر و متعدد آن توجه نمود.