نظرات کتاب کلام فرزانگان

مرتب‌سازی: پیش‌فرض
مظفر محمدی سرپیری
۱۳۹۹/۱۲/۸
خیلی عالی نکات خوبی هستند در ایراد سخن میشه کمک گرفت به شرطی که حفظشان نکنیم، بفهمیمشان