نظرات کتاب آغا محمدخان قاجار (بی رحم ترین شاه ایران)

مرتب‌سازی: پیش‌فرض
مریم محمدی
۱۳۹۷/۵/۶
بندہ پدرمریم ھستم وبراش توضیح دادم کہ حدودسہ دھہ ے پیش باچہ مرارتے بایدمثلاھمین کتاب روکہ باعنوان خواجہ ےتاجدارعرضہ مےشدروتھیہ مےکردیم وبااشتیاق خاصےتاتموم شدنش سعےمےکردیم کمترلحظہ اےروازدست بدیم کہ مبادا ھرآن صاحب کتاب برسہ وبگہ کتاب روبیارکہ فکرکنم بابام متوجہ شدہ کہ یکےازکتاباش نیست چون ماکتاب روباکلےمشقت والبتہ رشوہ ےامروزے قرض مےگرفتیم چون خریدکتاب درتوان مالےمانبودولےخوشحالم کہ فرزندم بہ این راحتےمےتونہ این کتاب وسایرتالیف ھاے زندہ یاد منصورے والامقام روبخونہ ومثلااون قسمت ازھمین کتاب رودربارہ ے تحریف تاریخ ایران واینکہ بہ دلیل زوال قدرت زندیہ متاسفانہ میرزابنویسھابلاجبارچون قدرت بہ دست قاجارافتادہ بوددربارہ ےلطفعلےخان زندکہ درآنزمان مےشدباقاطعیت گفت کہ دلیرترین شمشیرزن شرق بودہ ولے بہ دلیل رکودقدرت ازاین جوان قدرکشورمان چندسطرے بیشتردرتاریخ ایران نیامدہ وچہ زیباقیاس مےکندمنصورےعزیزکہ اروپاییان چندقرن است کہ بہ خاطرتلاش دوروزہ ے یک سربازورساندن یک خبربہ افتخارش دوماراتن راھرسالہ برگزارمےکنندجالبترازاین تحریفات درتاریخ کشورمااینست کہ یک خانم خلاق چندسال پیش ازھمین جوان کہ درچندین منبع مھم ازکمےوقایع زندگیش وذکراجحافےکہ درحقش شدہ وبغیرازچندسطردرتاریخ ماازجوان مطلب دگرے دردست نیست این خانم بایک داستان سرایی دوجلدے ازھمین جوان بہ نام شاھزادہ ےزندآنھم بہ نام تاریخ ایران کتاب خودرابہ چاپ شانزدھم رساندہ واین تجدیدچاپ باکتاب کورے کہ برندہ ے نوبل 1998شدہ برابرے مےکندپس ازھمین حالابیائیدتاتاریخ قدیم ایران راتح،،، ، ، ، نہ ببخشیدتعمیرکنیم،،، ، ، ، ،! ! !!؟
معین معینی
۱۳۹۹/۱۰/۶
کتاب خوبی بود یکم غلط املایی داشت یه جاهاشم تکراری بود کتاب راجع به آغامحمد خانه ولی انقدر از خاندان زند نوشته شده و ازشون تعریف کردن ادم یادش میره کتاب راجع به خان قاجاره ده صفحه راجع به هواخوری زندیا نوشته شده درصورتی که راجع به فتوحات و اقدامات آغامحمد خان بعد از تاج گذاری اشاره کلی شده تو چند صفحه. آغامحمد خان پادشاه مقتدری بوده کسی جرات نداشته به کشور تعرض کنه هرکشوری که دوست داشته لشکرکشی میکرده فرماندهیش وتدابیرش عالی بوده اغراق شده راجبش وبی انصافی..
علی همایی
۱۳۹۹/۷/۱۶
کتاب غلط املایی داره وویراستاری ضعیف... اما در باب مدح این شخصیت که بعضی از خوانندگان در نظر هاشون اوردن فقط یه سوال دارم ازشون... اگر خودشون و خانوادشون در ائن ایام جزو ساکنان کرمان و یا تفلیس بودن و این مرد بی رحم و عقده‌ای اون بلاهای ناگفتنی رو سر اونا و خانواده هاشون می‌اوردن بازم از این مرد تکریم میکردن یا نه... فقط عادت به اظهار فضل و نظردادن داریم و هیچ وقت خودمون رو جای دیگران نمیزاریم... اهل مطالعه که این باشن وای به حال عوام...
مریم محمدی
۱۳۹۷/۵/۶
واقعآبچه هاےامروزاین دیاربایدھرطورکہ امکانش ھست باکتاب مرتبط شوندمن پدرمریم ھستم وبرایش توضیح دادہ‌ام کہ درنیمہ ے دوم دھہ ے شصت بایدچہ مرارتےمےکشیدیم تابتوانیم مثلآھمین کتاب راکہ درآنموقع تحت عنوان خواجہ ے تاجدارشناختہ مےشدراتھیہ مےکردیم وخرسندم ازاین دسترسےسھل کہ فرزندم داردبراےمطالعہ جامع وبالارفتن معلومات ایشان بدون ھیچ تلاش مضاعفے ازشماوبرنامہ ے خوب وسازندہتان ممنون وسپاسگزارم درپناہ دادارپاک سربلندوپیروزباشیدمستدام
مریم حسنخانی
۱۳۹۷/۲/۲۲
کتابی ک حتی عنوانشم داوری ارزشییه. من ب عنوان یک ایرانی از زحمات وسختیهایی ک این شخصیت بزرگوار برای سرزمین ایران ویکپارچه کردن آن کشیده اندقدردانی میکنم. درطول تاریخ همیشه مردان بزرگواری چون آقامحمدخان قاجار ک دغدغه وطن داشته اندپاپیش میگذارندو رسالت بزرگی رابرعهده میگیرنداماآیندگان بدون عدل وانصاف آنان راقضاوت میکنند. اگر ایشان نبود ایران هم نبود درود بر تو‌ای مرد مقتدر
Ali Ahmadi
۱۳۹۸/۱۱/۱۷
واقعا با غرض ورزی بیان شده این کتاب. شرایط و اوضاع ایران رو باید درنظر گرفت بعد اقدام آغا محمد خان رو نقد کرد. آغا محمد خان کسی بود که امنیت رو برای ایران بی‌قانون آن زمان به ارمغان آورد
چیترا میم
۱۳۹۵/۱۲/۶
جالبه شخصیت آقا محمد خان واقعا قابل تامله آدمی سرشار از تناقض ها. باید خونده بشه. پ. ن:درست کلمه آقا محمد خانه فکر کنم و این آغا رو دشمناش بش میگفتن وفک کنم کلمه آقا اصولا برای خود اسمش باشه.
علی موحد
۱۳۹۹/۵/۷
آقای ناشر حیف هست کتاب به این خوبی پر از غلط‌های املایی فاحش باشه و منزجر کننده است واقعا محتوا و مفهموم کتاب بسیار مفید و آموزنده است ولی انگار اصلا به این نکته توجه نشده است
مریم حسنخانی
۱۳۹۷/۲/۱۹
کتابی ک عنوانشم داوری ارزشی است واقعا جای تاسف داره ک شاه باعظمت و جسوری ک نامش حتی لرزه بر اندام روسها می‌انداخته رو اینجوری خطاب کرد
کمال داودوند
۱۳۹۵/۹/۱۵
یکبارخوندمش بااینبارکه امتیازبه ستاره‌های رمان دادم، شددوبار، بهرحال رمان تاریخی ازسرنوست مردم دیروزاست، مطالعهانراتوصیه میکنم، مرسی
Avesta Alekhamis
۱۳۹۸/۱/۴
کتاب ابهامات زیاداشت بنظر من در مقابل کتاب خواجه تاجدار کتاب خیلی ضعیفی بود که بیشتر نویسنده تخیلات ذهنشو به قلم اورده
رضا ...
۱۳۹۸/۳/۲۰
سلام آقا اشتباهات املایی و ویراستاری موج میزنه در کتاب. از این جهت افتضاح بود. اصلاح کنید خواهش...
کورش علی پور
۱۳۹۵/۵/۳۱
بسیار کتاب دلهره اوری است ازاین نظر که انسان برای به قدرت رسیدن دست خودرابه چه اعمال کثیفی آلوده میکند
مهدیه یوسفی نژاد
۱۳۹۸/۴/۱۳
بنظر من این کتاب خیلی خوبه فقط بعضی جاها توضیحات اضافه دادن و غلط املایی داره
بهنام حقیقی
۱۳۹۵/۱۰/۲۰
با تشکر از کتابراه واقعا کتاب جالبی بود قلب آدمی از این همه ناملایمت‌هایی که در ایران بوده است به درد می‌آید
adel veis
۱۳۹۸/۵/۱۸
انقدر کتاب جذبم کرد که در ۴ روز تمام کردم و واقعا لذت بردم ممنون🌹
محمد شه بخش
۱۳۹۵/۹/۳۰
خواندنش رابه هموطنان گرامی توصیه میکنم
مریم گلی
۱۳۹۵/۵/۱۵
قابل تامله. حقیقتی غیر قابل انکار. خوندنش رو توصیه میکنم
امیر حسین امیری زاده بازوند
۱۳۹۵/۳/۳۱
بسیار کتاب خوبی است و خواندن آنرا به همه پیشنهاد میکنم
فرشید جلیل پور
۱۳۹۹/۸/۱۷
یک کتاب مغرضانه و فاقد نگرش پژوهشی.
گلاویژ الماسی
۱۳۹۹/۳/۱۸
سرگذشت این ادم و کارهاش بی‌نظیره
حمید الیاسی
۱۳۹۹/۳/۸
خیلی جالب بود مقداری کم غلط املایی داره
rasooludf shafiey
۱۳۹۶/۶/۲۷
واقعا کتاب جالبی هست
علی بابا تهران
۱۳۹۵/۲/۲
فوق العاده عالی است.