دیدگاه کاربران: کتاب هنر و القای ایدئولوژی

مفیدترین دیدگاه‌ها
دیدگاه کاربران (۱ تا ۱ از ۱)
سیدالحکما حکیم سیدجمال ابراهیمی
۱۳۹۸/۱۱/۶
به تمام دوستان این کتاب را پیشنهاد میکنم که مطالعه کنن